Portal przetwórców tworzyw sztucznych

nawozy

Grupa Azoty przejmie lidera nawozów specjalistycznych

Grupa Azoty zawarła dzisiaj ze spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Holandii warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy COMPO EXPERT, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych.Czytaj dalej

×