panele słoneczne

150 mln zł na wspólne projekty nauki i biznesu

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

NCBiR ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Agencja przeznaczy 150 mln zł na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe.

Jest to już drugi w tym roku, a jednocześnie szósty w historii konkurs programu „Projekty aplikacyjne”, który promuje wspólne projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Celem jest zwiększenie skali wykorzystania nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy.

Żaden urzędnik, żaden minister nie może zadekretować innowacji. To, co może zrobić administracja, i co z powodzeniem zrealizowaliśmy, to stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności innowacyjnej. Wprowadzone przez rząd korzystne zmiany w prawie, ulgi na B+R oraz udoskonalone mechanizmy wsparcia sprzyjają wzmacnianiu współpracy firm i jednostek naukowych. Program „Projekty aplikacyjne”, w którym nowatorskim projektom polskich przedsiębiorców i naukowców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało już łącznie ponad 600 mln zł dofinansowania, to kolejny przykład działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju – zaznaczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Kto może wziąć udział w konkursie

Ogłoszony wczoraj konkurs jest skierowany do konsorcjów naukowo-przemysłowych, czyli podmiotów w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja składające z maksymalnie 5 podmiotów, a liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. W programie „Projekty aplikacyjne” nie ma ograniczeń tematycznych – wystarczy, że tematyka projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. To daje szereg możliwości aplikującym, którzy mogą zgłaszać także projekty o charakterze interdyscyplinarnym.

Elastyczne warunki udziału w konkursie, zarówno w odniesieniu do tematyki prac B+R , jak i struktury konsorcjów, oraz atrakcyjny poziom dofinansowania zwiększają szansę na zgłoszenie, a następnie rozpoczęcie wartościowych projektów, których siłą jest połączenie potencjałów jednostek naukowych i stawiających na innowacje przedsiębiorców. Mam nadzieję, że również w tej edycji „Projektów aplikacyjnych” do NCBR zgłosi się liczna i różnorodna grupa wnioskodawców – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Czytaj również:  Zielony projekt Grupy Azoty Puławy

Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) to milion złotych, a zgłaszane do NCBR projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe, których koszt może stanowić do 20% wartości projektu. Miejscem realizacji musi zaś być jedno z 15 województw należących do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (15 województw – poza województwem mazowieckim).

W przeprowadzonych już 5 konkursach dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 600 mln zł uzyskało ponad 120 projektów. W ostatnim, rozstrzygniętym pod koniec sierpnia konkursie przyznano je 15 konsorcjom, które będą pracowały między innymi nad stworzeniem nowej generacji katalizatora do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych, rozwojem innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu, skonstruowaniem systemów hybrydowych do konwersji energii słonecznej oraz stworzeniem innowacyjnej technologii obróbki wibrościernej wysokoobciążonych lotniczych kół zębatych.

Podmioty, które chciałby zgłosić swoje projekty w ogłoszonym dziś, szóstym konkursie „Projektów aplikacyjnych” mają jeszcze trochę czasu na przygotowanie wniosków. Nabór aplikacji rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 3 kwietnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *