Henkel Polska zakład Raciborz
Zakład produkcyjny Henkel Polska w Raciborzu. Fot. Henkel

21 dobrych praktyk Henkel Polska w Raporcie FOB

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W 19. edycji prestiżowego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” zostało wyróżnionych 21 dobrych praktyk firmy Henkel Polska.

Oprócz 19 praktyk długoletnich, w raporcie FOB znalazły się również 2 nowe, których głównym celem było zadbanie o bezpieczeństwo, komfort i wsparcie pracowników w trudnych czasach pandemii COVID-19. W tym roku, tak jak i poprzednio, raport został ogłoszony online.

Cieszymy się, że tak wiele działań prowadzanych przez Henkel Polska zostało ponownie wyróżnionych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w firmie Henkel Polska. – Pandemia COVID-19 pokazała nam, jak ważne jest zaangażowanie wszelkich sił w utrzymanie ciągłości biznesowej i zagwarantowanie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Wrażliwość na te potrzeby znalazła odzwierciedlenie w działaniach, które prowadzimy w naszej firmie od lat oraz w nowych praktykach, które odpowiadają w szczególności na skutki pandemii – dodała Strosznajder.

W kategorii Prawa człowieka twórcy raportu docenili 4 długoletnie praktyki Henkla tj. Women in Leadership, międzynarodowy program networkingu i rozwoju dla kobiet zatrudnionych w Henklu, politykę wspierania różnorodności, gwarantującą wszystkim pracownikom firmy, niezależnie od narodowości, wieku czy płci, równe szanse rozwoju i samorealizacji, politykę antymobbingową, która eliminuje mobbing w miejscu pracy oraz służy podejmowaniu działań prewencyjnych i zwiększających świadomość pracowników oraz cykl kameralnych spotkań Praktycy Różnorodności w lepszym świecie, czyli miejsce, gdzie eksperci i praktycy wymieniają się pomysłami na dobre praktyki w obszarze D&I.

W kategorii Praktyki z zakresu pracy zostało docenionych aż 8 praktyk: konkurs dla pracowników Henkel Polska Awards, promujący projekty, które w danym roku przyczyniły się do rozwoju firmy, You Grow, czyli program rozwojowy, skierowany do pracowników, którzy nie pełnią jeszcze funkcji menedżerów, Program Mentoringu dla menedżerów, którego celem jest rozwój umiejętności przywódczych i transfer wiedzy między pracownikami z różnych działów firmy, iLead, czyli platforma komunikacyjna i networkingu dla przedstawicieli kadry kierowniczej, program wolontariatu pracowniczego, który wspiera lokalne społeczności w rozwiązywaniu ich problemów oraz regulamin korzystania z elastycznych form pracy – zbiór zasad korzystania z możliwości pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy. Wśród wyróżnionych Henkla w tej kategorii znalazły się również 2 nowe: infolinia dla pracowników, w ramach której osoby zatrudnione mogą bezpłatnie i anonimowo skorzystać z porady psychologa, prawnika lub doradcy finansowego, oraz Program Rezyliencji, który jest narzędziem wspierającym budowę odporności psychicznej na stres wśród pracowników i menedżerów.

Czytaj również:  Nowa dyrektor marketingu w Henkel Polska

W tym roku w kategorii Środowisko wyróżnienie zyskała strategia opakowań przyjaznych środowisku, w ramach której firma zadeklarowała, że do 2025 r. 100% opakowań jej produktów ma być zdatnych do recyklingu lub ponownego użycia, a plastik wykorzystywany do produkcji opakowań na rynku europejskim będzie pochodził w 35% z recyklingu.

Kongres Różnorodności, organizowany od 2013 r. przez Henkel Polska i BETTER otrzymał wyróżnienie w kategorii Uczciwych praktyk operacyjnych. Konferencja od lat zrzesza grono specjalistów i praktyków wokół tematu zarządzania różnorodnością, a jego szósta edycja (która odbyła się w 2020 r.), poświęcona była idei różnorodności i kwestii jej oddziaływania na budowanie szeroko rozumianego kapitału społecznego na wspólną przyszłość.

Kolejne wyróżnienie zdobyła kampania #ReThinkFashion, zakwalifikowana do kategorii Zagadnień konsumenckich. Ma ona na celu edukację społeczeństwa w obszarze odpowiedzialnego użytkowania ubrań. Inicjatywa zachęca Polki i Polaków, by kupowali mniej ubrań, ale lepszej jakości i przykładali większą wagę do dbania o nie.

Sześć działań prowadzanych przez firmę Henkel Polska zostało również nagrodzonych w kategorii Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej: Program „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego po raz kolejny przyznano stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych, Shaping Futures czyli międzynarodowa inicjatywa, której celem jest stworzenie młodym adeptom fryzjerstwa, znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-materialnej, warunków do nauki zawodu pod okiem doświadczonych stylistów, projekt edukacyjny Świat Młodych Badaczy skierowany do uczniów szkół podstawowych, program Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju, w ramach którego pracownicy firmy na zasadach wolontariatu, prowadzą w szkołach interaktywne zajęcia, które przybliżają dzieciom ideę zrównoważonego rozwoju oraz W drodze do pracy, czyli projekt skierowany do nieaktywnych zawodowo kobiet z województwa mazowieckiego, wspierający je w powrocie na rynek pracy. Henkel Polska był również opiekunem merytorycznym ścieżki edukacyjnej „Komunikacja a CSR” piętnastej edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach której na dwudniowym zjeździe w siedzibie Henkel Polska, przedstawiciele firmy oraz goście dzielili się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Czytaj również:  Henkel podał wyniki finansowe za III kwartał 2020 r.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd działań firm w zakresie CSR. Najnowsza, 19. edycja, opisuje rekordową liczbę, blisko 2000 dobrych praktyk, zgłoszonych przez 225 firm. Liczba ta jest wynikiem ogromnej mobilizacji i zaangażowania w walkę z pandemią, zarówno dużych firm i korporacji, jak i tych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dobre praktyki zostały standardowo pogrupowane w 7 obszarów, opisanych przez normę ISO 26000: zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, prawa człowieka, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne i ład organizacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *