PLN pieniadze

ARP S.A.: 1,7 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym to  instrumenty finansowe, na które Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł.

ARP rozdystrybuuje na zasadach komercyjnych 1,7 mld zł wsparcia dla polskich przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach gospodarki – z wyjątkiem rolnictwa oraz branży deweloperskiej. Wśród oferowanych produktów znajdują się różne warianty leasingu operacyjnego i pożyczki obrotowe.

Instrumenty wpisują się w koncepcję przywracania średnio i długoterminowej płynności finansowej przedsiębiorstw. Wierzę, że wyjdą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – powiedział Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ds. Rozwoju Biznesu ARP.

Nowe produkty przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw, które funkcjonuje minimum od 12 miesięcy, prowadzą pełną księgowość, ich przychody za ostatni okres obrachunkowy przekraczają 4 mln zł, a ostatni rok zakończyły dodatnim wynikiem EBIDTA i zyskiem netto.

Podstawowym klientem dla nas jest przedsiębiorca z sektora MŚP, który w poprzednich latach generował dochody, bo takie podmioty gwarantują przyszłą spłatę zobowiązań – zaznaczył Konrad Trzonkowski i dodał, że istotne jest, aby firmy, które zgłaszają się po wsparcie, nie miały złożonego wniosku o upadłość czy otwartego postępowania restrukturyzacyjnego.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie, początkowo przeznaczony dla sektora transportowego, po głosach przedsiębiorców został rozszerzony na MŚP, które wykorzystują samochody ciężarowe (pow. 3,5 tony) i autokary w swojej działalności gospodarczej. ARP oferuje korzystne warunki: kwota do 5 mln zł netto na firmę, 12-miesięczna karencja w spłacie rat leasingowych i okres finansowania do 6 lat łącznie z karencją oraz brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) i opłat manipulacyjnych. Ubezpieczenie OC/AC/NNW jest w całości opłacone przez leasingodawcę, a jego koszt doliczony do rat leasingowych po rozpoczęciu harmonogramu spłat. Zabezpieczenia obejmują weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

Czytaj również:  Ponad dwa mld złotych na pożyczki płynnościowe

Kolejnym produktem jest „Maszyneria” – leasing operacyjny na zakup maszyn i urządzeń przeznaczony dla MŚP bez ograniczeń branżowych. Warunkiem jego otrzymania jest zakup maszyn i urządzeń od polskich producentów lub od autoryzowanych przedstawicielstw renomowanych dostawców zagranicznych w Polsce. Kwota leasingu jest ustalana indywidualnie, a dodatkową korzyścią dla przedsiębiorcy jest możliwość wyboru braku wpłaty własnej lub do 12 miesięcy karencji w spłacie pierwszej raty przy wpłacie min. 10 proc. czynszu inicjalnego. Okres finasowania to maksymalnie 7 lat łącznie z karencją, a dodatkową zachętą będzie możliwość wykupu przedmiotu leasingu za 1 proc. wartości.

Leasing jest produktem na trudniejsze czasy. Daje również unikalną możliwość wdrażania nowych technologii – zauważył Wojciech Miedziński, prezes ARP Leasing. Dodał także, że produkty leasingowe ARP są przygotowywane dla przedsiębiorców indywidualnie, z uwzględnieniem specyficznego charakteru działalności.

Kolejnym produktem oferowanym przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii są pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Minimalna kwota pożyczki uruchamianej jednorazowo lub w transzach to 800 tys. zł, a maksymalna to 5 mln zł na firmę do spłaty w ciągu 6 lat. ARP oferuje najdłuższą na rynku karencję w spłacie kapitału – nawet do 15 miesięcy. Prowizja przygotowawcza wynosi 0,2 proc. Instrument nie przewiduje natomiast prowizji: za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty. Warunkiem jest posiadanie zabezpieczenia hipotecznego lub innego, akceptowanego przez ARP, obejmującego 120 proc. wartości pożyczki.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń jest przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń i analizy krótkiej płynności. Okres finansowania to maksymalnie 2 lata, z możliwą 12-miesięczną karencją w spłacie. Do kwoty 200 tys. zł wystarczy weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji i poręczenie głównych udziałowców. Powyżej 200 tys. konieczne będzie dodatkowe zabezpieczenie w wys. 120 proc. kwoty.

Czytaj również:  Niemcy: przejęcie producenta urządzeń do recyklingu

Mamy podpisaną umowę z Krajową Grupą Poręczeniową. Fundusze Poręczeniowe KGP działają regionalnie w całej Polsce i są nadal zainteresowane udzielaniem pożyczek. Praktycznie każda firma może skorzystać ze wsparcia w postaci tych poręczeń – wyjaśnił Tomasz Król, dyrektor Centrum Obsługi Klientów w oddziale ARP w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu dla firm dotkniętych „koronakryzysem” znajdują na stronie https://www.arp-tarcza.pl/. Można dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane dla uzyskania konkretnego wsparcia – a także o instrumentach finansowych ARP niezwiązanych z Tarczą Antykryzysową. Można też złożyć wniosek online. Znajduje się tam również Parametryzator pożyczkowy, który dopasuje wysokość pożyczki do możliwości spłaty przez przedsiębiorcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *