BASF siedziba w Ludwigshafen
BASF siedziba w Ludwigshafen. Fot. BASF SE.

BASF notuje wzrost sprzedaży i spadek zysku za 2022

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

BASF zakończył rok 2022 sprzedażą na poziomie 87,3 mld EUR, co oznacza wzrost o 11,1% rok do roku. Jednocześnie zysk operacyjny Grupy spadł o 11,5% w porównaniu z rokiem 2021.

Jak wyjaśnili dr Martin Brudermüller, dyrektor generalny, i dr Hans-Ulrich Engel, dyrektor finansowy, podczas prezentacji danych za rok 2022, wzrost sprzedaży wynikał przede wszystkim z podwyżki cen w prawie wszystkich segmentach ze względu na wzrost kosztów surowców i energii.

Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych wyniósł 6,9 mld EUR i był o 11,5% niższy niż w roku poprzednim, ale mieścił się w prognozowanym zakresie. Przyczyną pogorszenia wyników był silny spadek przychodów w segmentach Chemikaliów i Materiałów. W obu segmentach odnotowano niższe marże i wolumeny oraz wyższe koszty stałe.

W 2022 roku zyski operacyjne Grupy BASF zostały obciążone dodatkowymi kosztami energii w wysokości 3,2 mld EUR w skali globalnej. Na Europę przypadło około 84% tego wzrostu, który w największym stopniu dotyczył zakładu Verbund w Ludwigshafen. Wyższe koszty gazu ziemnego stanowiły 69% ogólnego wzrostu kosztów energii na świecie.

Koszty nadzwyczajne w EBIT wyniosły w 2022 roku minus 330 mln EUR w porównaniu z minus 91 mln EUR w roku poprzednim. Przy poziomie 6,5 mld EUR, zysk operacyjny Grupy BASF w 2022 roku był znacznie niższy niż w roku 2021. Wartość ta obejmuje dochód ze spółek integralnych rozliczanych metodą praw własności, który zmniejszył się o 289 mln EUR do poziomu 386 mln EUR.

Na przychody netto Grupy BASF negatywnie wpłynęły wyjątkowo wysokie odpisy aktualizujące wartość udziałów w spółce Wintershall Dea z tytułu udziałów. Odpisy te wynikały w szczególności z dekonsolidacji rosyjskiej działalności poszukiwawczo-wydobywczej spółki, co następnie spowodowało przeszacowanie wartości rosyjskich udziałów Wintershall Dea. Dokonano dalszych odpisów na działalność Wintershall Dea w zakresie przesyłu gazu w Europie, łącznie z całkowitą utratą wartości udziałów w spółce Nord Stream AG oraz finansowaniem projektu Nord Stream 2. Wkład spółki Wintershall Dea w zysk operacyjny w 2022 roku wzrósł do około 1,5 mld EUR względem 335 mln EUR w roku poprzednim.

Czytaj również:  Coveris przejmie polskiego producenta folii D.K. Lamin

W wyniku znacznie niższego dochodu netto z udziałów, dochód netto dla Grupy BASF wyniósł minus 627 mln EUR w porównaniu z 5,5 mld EUR w 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *