roznorodnosc csr zatrudnienie

BASF Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

19 listopada Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, podpisała Kartę Różnorodności, która idealnie wpisuje się w wartości i zasady wyznawane przez firmę.

W połowie 2020 firma BASF wprowadziła nowy globalny Kodeks Postępowania Compliance. Firma zdecydowała się na mocne i proste nagłówki dla każdej z zasad i wartości regulowanych przez ten Kodeks.

Jeden z takich nagłówków brzmi: “Traktujemy ludzi uczciwie i z szacunkiem”. Jako rozwinięcie powyższej zasady, za główny cel BASF stawia sobie promowanie sprzyjającego integracji środowiska, w którym mile widziana jest wszelka różnorodność, z uwzględnieniem pochodzenia każdego z nas. Powyższa zasada jest aktywnie promowana w organizacji, np. poprzez warsztaty i szkolenia pracowników w ramach programu Compliance. Pracownicy maja także zapewnione mechanizmy ochrony i niezwłocznej reakcji na nieprawidłowości poprzez możliwość anonimowego zgłoszenia wszelkich przejawów dyskryminacji w ramach Infolinii Compliance.

Różnorodność i Integracja (Diversity & Inclusion) są głęboko zakorzenione w wartościach BASF stanowiąc podstawę naszej organizacyjnej tożsamości. Jedną z naszych kluczowych wartości, które wzmacniamy w ramach procesu zmiany kultury organizacyjnej jest OTWARTOŚĆ. A to oznacza m.in. otwartość na różnorodność.

Dlatego też “Tydzień Otwartości”, który został zorganizowany z inicjatywy pracowników BASF Polska, był doskonałą okazją do podpisania Karty Różnorodności. 19 listopada Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, oficjalnie podpisała dokument w warszawskim biurze firmy, przy wirtualnej obecności pracowników i Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce. Katarzyna Byczkowska i Marzena Strzelczak opowiedziały o celu tej inicjatywy i jej założeniach.

Dla BASF otwartość to przede wszystkim dostrzeganie różnorodności w środowisku pracy i integracja. Dlaczego to jest ważne? W firmach, które wzmacniają różnorodność i budują tzw. kulturę “włączającą”, pracownicy czują się bardziej swobodnie, mają korzystne warunki dla rozwoju zawodowego, wymiany wiedzy i doświadczeń. Mogą też lepiej wykorzystywać swoje talenty. Sprzyja to większej lojalność wobec pracodawcy i większemu zadowoleniu z pracy. Zróżnicowane zespoły są bardziej kreatywne i zdolne do lepszego zrozumienia klientów, ich potrzeb czy problemów. Podpisanie Karty Różnorodności jest potwierdzeniem celów, które sobie stawiamy. Dołączając do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności wyrażamy swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu wśród obecnych i przyszłych pracowników – powiedziała Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca, BASF Polska.

Czytaj również:  ANWIL wśród najlepszych pracodawców w Polsce

Bardzo cieszymy się, że firma BASF Polska podpisała dziś Kartę Różnorodności. Rosnące grono Sygnatariuszy Karty Różnorodności to sygnał, że coraz więcej firm, instytucji i organizacji widzi wartość w budowaniu włączających miejsc pracy. Wiele napisano o korzyściach, które są ich udziałem, potwierdzając wzrost innowacyjności, większą satysfakcję i zaangażowanie zespołów, wreszcie pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne organizacji, w których zarządzanie różnorodnością jest elementem strategii biznesowej. Trendy ekonomiczne oraz oczekiwania społeczne wskazują jasno – organizacje przyszłości to organizacje otwarte na różnorodność pracownic i pracowników, komunikujące swoje wartości. Zarządzanie różnorodnością jest potrzebne pracodawcom i równocześnie dobrze służy spójności społecznej – powiedziała Marzena Strzelczak, prezes, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Różnorodność jest wartością wpisaną także w globalną strategię firmy BASF. Do 2030 roku BASF chce zwiększyć odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych do 30 procent na całym świecie. Na koniec 2019 roku kobiety zajmowały 23,0 procent stanowisk menedżerskich (21,7 procent w 2018 r.).

W BASF Polska cele globalne zostały już osiągnięte. Odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich to 33% vs 67 % w przypadku mężczyzn. Warto także zwrócić uwagę na różnorodność wśród pracowników BASF Polska ze względu na wiek: najmłodszy z nich ma 20 lat, a najstarszy 67. Z kolei dzięki stosowaniu systemu określonych przedziałów płacowych na poszczególnych poziomach stanowisk, w firmie nie występuje zjawisko tzw. luki płacowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *