Viktor Varadi New Energy Christian Lach BASF ChemCycling
Viktor Varadi (pierwszy z prawej), prezes New Energy, pokazuje dr. Christianowi Lach (drugi z prawej), Liderowi Projektu ChemCycling w BASF, zużyte opony które New Energy zamieni w olej pirolityczny w ich fabryce w Budapeszcie (Węgry) Fot. BASF SE

BASF: umowa z New Energy na odbiór oleju pirolitycznego

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

BASF SE podpisał umowę na odbiór dostaw z New Energy, firmą technologiczną z siedzibą w Budapeszcie, specjalizującą się w pirolizie zużytych opon.

Zgodnie z umową New Energy będzie dostarczać BASF do 4000 ton oleju pirolitycznego ze zużytych opon rocznie. W fazie pilotażowej pierwsze partie oleju pirolitycznego zostały już z powodzeniem wykorzystane w zintegrowanym zakładzie produkcji chemicznej (koncepcja Verbund) BASF w Ludwigshafen w Niemczech.

Umowa jest częścią rozpoczętego w 2018 r. projektu ChemCycling™ BASF, dotyczącego chemicznego przetwarzania pochodzących od konsumentów odpadów z tworzyw sztucznych na skalę przemysłową. Pierwsze produkty komercyjne uzyskane w tym projekcie są dostępne na rynku od 2020 r.

Projekt nadal skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu odpadów ze zmieszanych tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie trafiałyby na wysypiska śmieci lub do spalarni. Ponadto BASF widzi również możliwość zwiększenia poziomu recyklingu opon wycofanych z eksploatacji. – Dotychczas nie istniała technologia pozwalająca na wykorzystanie oleju pirolitycznego z opon do wysokowartościowych zastosowań. Poszerzając naszą bazę surowców materiałowych o zużyte opony, możemy stworzyć nowy obiegowy strumień wartości. Uzyskujemy też drugi pochodzący z recyklingu surowiec w naszym projekcie ChemCycling, dzięki któremu możemy wytwarzać produkty o wysokich parametrach do wymagających zastosowań naszych klientów – powiedział dr Christian Lach, lider projektu ChemCycling w BASF. Zużyte opony mieszczą się w definicji odpadów z tworzyw sztucznych uzyskanych od konsumentów, zgodnie z normą DIN EN ISO 14021:2016-07.

Zarówno BASF jak i New Energy angażują się w poszukiwanie sposobów na rozwiązanie globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych. W związku z tym obie strony zawarły również umowę dotyczącą opracowania studium wykonalności dostosowania technologii pirolizy New Energy do konwersji innych rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych.

Nawiązując współpracę z New Energy, firma BASF realizuje ambicje dotyczące wykorzystania surowców z recyklingu w przemyśle chemicznym i zajęcia pozycji lidera transformacji rynku tworzyw sztucznych zgodnie z założeniami gospodarki obiegowej – powiedział dr Lach. – Elastyczni i innowacyjni partnerzy są kluczem do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że udało nam się znaleźć takiego partnera w New Energy. Na podobnej zasadzie współpracujemy z firmą Quantafuel, która wkrótce będzie nam dostarczać olej pirolityczny z odpadów ze zmieszanych tworzyw sztucznych z jej działającego na skalę komercyjną zakładu w Skive w Danii.

Viktor Varadi, dyrektor generalny New Energy, dodał: – Jesteśmy dumni z faktu, że nasza technologia zapewnia wartość dla BASF, a także dla jej klientów. Od ponad dekady rozwijamy ją i optymalizujemy, a teraz eksploatujemy instalację, która na skalę przemysłową przetwarza zużyte opony na surowiec wtórny. Tym samym należymy do czołówki, jeżeli chodzi o wprowadzenie opon do gospodarki o obiegu zamkniętym. Naszym celem jest uzyskanie wymiernych korzyści dla środowiska. Ograniczenie zapotrzebowania na pierwotne zasoby kopalne, jak również zmniejszony ślad węglowy nowych produktów, z pewnością służą realizacji tego celu.

BASF wykorzystuje olej pirolityczny dostarczany przez New Energy w swoich zakładach zintegrowanych według koncepcji Verbund w Ludwigshafen, zastępując nim surowce kopalne. Udział surowców z recyklingu jest przypisywany poszczególnym produktom wytwarzanym w zakładach Verbund zgodnie z zasadami bilansu masowego i podlega weryfikacji przez niezależnego audytora. Produkty z nazwą zakończoną na „Ccycled™” mają dokładnie takie same właściwości jak produkty wytworzone z surowców kopalnych. Klienci mogą je poddawać dalszej obróbce tymi samymi metodami co produkty wytwarzane konwencjonalnie oraz wykorzystywać w zastosowaniach z wysokimi wymaganiami dotyczącymi jakości i parametrów, takich jak produkcja części samochodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *