BASF siedziba w Ludwigshafen
Fot. BASF SE

BASF: współpraca w zakresie recyklingu chemicznego

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

BASF, Quantafuel oraz REMONDIS zamierzają podjąć współpracę w zakresie chemicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

BASF, Quantafuel oraz REMONDIS podpisały list intencyjny zakładający wspólne przeprowadzenie oceny możliwości współpracy w zakresie recyklingu chemicznego, w tym wspólną inwestycję w zakład do pirolizy odpadów z tworzyw sztucznych. List zakłada, że, firma REMONDIS, będąc jednym z wiodących na świecie przedsiębiorstw utylizacji odpadków i ścieków, będzie dostarczać do zakładu odpowiednie odpady z tworzyw, natomiast BASF wykorzysta otrzymany olej pirolityczny w swojej koncepcji produkcyjnej Verbund w procesie ChemCycling™.

Udział przedsiębiorstwa Quantafuel będzie obejmował dostarczenie technologii oraz eksploatację zakładu. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w pirolizie zmieszanych odpadów z tworzyw oraz oczyszczaniem otrzymanego oleju pirolitycznego. Technologia ta została opracowana wspólnie z BASF. Wspólnie prowadzone będą działania w celu określenia lokalizacji planowanego zakładu.

Każdego roku w Europie prawie 20 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych nie jest poddawane recyklingowi. Wdrażając technologię recyklingu chemicznego jako rozwiązania uzupełniającego recykling mechaniczny, można wprowadzić do obiegu materiałowego większą ilość odpadów tworzywowych, które inaczej zostałyby oddane do spalenia. Technologię pirolizy można wykorzystać do przetwarzania strumieni odpadów z tworzyw sztucznych, które nie podlegają recyklingowi mechanicznemu z przyczyn wynikających z technologii lub ekonomiki.

W celu zwiększenia korzyści wynikających z gospodarki o obiegu zamkniętym strony porozumienia określą, które z dostarczanych przez REMONDIS odpadów z tworzyw będą mogły w przyszłości podlegać recyklingowi chemicznemu.

BASF wyznaczył sobie za cel, aby od roku 2025 przetwarzać 250 000 ton surowców z recyklingu rocznie. Pod tym względem ważne jest znalezienie zagospodarowania dla surowców pochodzących z odpadów tworzywowych, które w przeciwnym razie nie zostałyby poddane recyklingowi – mówi dr Lars Kissau, Starszy Wiceprezes ds. Rozwoju Globalnej Działalności Strategicznej w dziale produktów petrochemicznych BASF. – Współpraca z przedsiębiorstwami z sektora utylizacji i recyklingu odpadów oraz innowacyjnymi dostarczycielami technologii stanowi idealny układ pozwalający zbudować zrównoważony model rynkowy w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystać odpady tworzywowe dotychczas niepodlegające recyklingowi. Jednakże znalezienie rozwiązania dla kwestii zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych będzie możliwe tylko w korzystnym środowisku regulacyjnym.

Remondis oraz BASF będą idealnymi partnerami do ambitnych przedsięwzięć tego typu w Europie Środkowej z realizacją w krótkim terminie oraz do udanej ich eksploatacji w dłuższej perspektywie czasu – deklaruje Kjetil Bohn, CEO firmy Quantafuel. – Stopniowo zwiększamy wydajność naszej pierwszej instalacji w zakładzie w Skive i z przyjemnością przystąpimy do wdrożenia nowej technologii.

Jürgen Ephan, dyrektor zarządzający w REMONDIS Recycling podkreśla znaczenie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia: – Aby móc sprostać wyznaczonym przez Unię Europejską w wizjonerskiej koncepcji Zielonego Ładu celom w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zapewnić wzrost kwot recyklingu w stopniu możliwym z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Wierzymy, że recykling chemiczny może stanowić w nim znaczny udział i dlatego chętnie połączymy siły z firmami BASF i Quantafuel, aby razem dążyć do większego stopnia recyklingu.

Ustawodawstwo na poziomie UE i krajowym pozwoli utworzyć ramy prawne dla chemicznego recyklingu, kształtując w ten sposób nasze możliwości wzrostu udziału tworzyw w gospodarce o obiegu zamkniętym. Między innymi dotyczy to uwzględnienia produktów wytworzonych w oparciu o surowce z recyklingu chemicznego w realizacji docelowych zawartości składników z recyklingu.

Czytaj również:  Celanese: projekt wychwytywania i utylizacji CO2

Powstały z odpadów tworzywowych olej pirolityczny jest wykorzystywany w koncepcji Verbund firmy BASF, pozwalając zaoszczędzić zasoby kopalne w równej ilości. Ponieważ olej pirolityczny jest wprowadzany już na początku chemicznego łańcucha wartości, końcowe produkty rynkowe będą miały takie same właściwości, jak produkty otrzymane z surowców pochodzenia kopalnego. Udział materiałów z recyklingu w produktach końcowych jest wyliczany na podstawie potwierdzonych przez zewnętrzne jednostki bilansów masowych, dzięki czemu BASF może oferować swoim klientom certyfikowane produkty noszące znak Ccycled™

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *