Bayer Cross
Fot. Bayer

SBTi potwierdza realizację zobowiązań Bayer AG

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Science Based Targets initiative potwierdza realizację zobowiązań Bayer AG w zakresie ochrony klimatu.

Science Based Targets Initiative (SBTi) zapoznało się z celami w zakresie ochrony klimatu, przyjętymi przez Bayer AG, i potwierdziło, że Bayer realizuje swoje zobowiązania w zakresie ograniczania globalnego ocieplenia do 1,5°C, zgodnie z wytycznymi porozumienia klimatycznego z Paryża. Aby zrealizować te założenia, firma ograniczy emisję o 42% do 2029 r.

Science Based Targets Initiative to wspólna inicjatywa Carbon Disclosure Project (CDP), Global Compact ONZ, World Resources Institute (WRI) oraz WWF. Do tego globalnego projektu dołączyło już ponad 950 firm z całego świata. Tylko w przypadku nieco ponad 150 z nich, w tym firmy Bayer, wyznaczone cele zostały zatwierdzone jako wpisujące się w cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Bayer planuje dodatkowe działania na rzecz ochrony klimatu, wykraczające poza te zweryfikowane przez SBTi. Przykładowo pozostałe generowane przez fimę emisje mają zostać skompensowane – tak by od 2030 roku firma stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponadto Bayer dąży do zapewnienia 30–procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych na kilogram plonów na dużych rynkach rolnych do 2030 r. Cele te mają zostać osiągnięte dzięki skupieniu się na najbardziej emisyjnych formach uprawy w regionach, w których działa firma.

Zobowiązując się do ograniczenia emisji, wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitny cel. To istotny krok w realizacji nadrzędnego zamierzenia: neutralności klimatycznej do 2030 roku. To dowodzi, że jako wiodąca firma z sektora nauk o życiu (life science) dążymy do wyrażenia naszej odpowiedzialności w dziedzinie opieki zdrowotnej i wyżywienia. Zmiany klimatyczne zagrażają całej ludzkości, dlatego z bezwzględną determinacją dążymy do ich powstrzymania – powiedział Werner Baumann, Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bayer AG. Wynagrodzenia zarządu firmy zostały powiązane z osiągnięciem tych celów.

Czytaj również:  Duże wzrosty na rynku polimerów termoprzewodzących

Dążąc do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, firma stara się zmniejszać bezpośrednią emisję z własnych elektrowni, pojazdów i zakładów produkcyjnych (zakres 1) oraz pośrednią emisję z zakupów energii elektrycznej, pary i energii chłodniczej (zakres 2). W ciągu najbliższej dekady Bayer ograniczy bezwzględną emisję CO2 o co najmniej 42% w porównaniu z 2019 rokiem. To odpowiednik 1,558 mln ton metrycznych, porównywalny do emisji generowanych przez takie kraje, jak Malta. By osiągnąć ten cel, emisje z zakładów firmy będą redukowane o co najmniej 1% rocznie, a 100% energii kupowanej przez firmę będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Bayer planuje ograniczać emisję, wprowadzając różne środki służące efektywności energetycznej, m.in. przez usprawnianie systemów wentylacyjnych oraz przechodzenie na technologie neutralne dla klimatu, takie jak energia geotermiczna do celów grzewczych i chłodniczych. Najważniejszym narzędziem, umożliwiającym przejście na odnawialne źródła energii, są długoterminowe ustalenia zawarte w umowach zakupu energii elektrycznej (UZE). Poza korzystaniem z zielonej energii i obniżaniem emisji, firma zadba o to, by rozwijać się w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, tak aby udało jej się zmniejszyć emisję o 42% pomimo ciągłego rozwoju.

Dbając o zrównoważony rozwój, staramy się aktywnie wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Uzyskaliśmy naukowe potwierdzenie faktu, że nasze cele dotyczące redukcji CO2 spełniają najbardziej ambitne wymogi Porozumienia klimatycznego z Paryża – mówi Matthias Berninger, Dyrektords Public Affairs, Nauki i Zrównoważonego Rozwoju w Bayer. – Jako firma o silnym ukierunkowaniu na naukę uważamy, że udział w Science Based Targets inititive jest istotny z tego względu, że dzięki temu nasze działania na rzecz ochrony klimatu są oparte na podstawach naukowych, możliwe do monitorowania i przejrzyste. Bayer będzie regularnie informował o realizacji swoich celów w zakresie ochrony klimatu w sprawozdaniach rocznych i raportach zrównoważonego rozwoju. Science Based Targets inititive będzie raz w roku weryfikowało zgodność z założeniami.

Czytaj również:  Przemysł oponiarski chce zmniejszać ślad węglowy

Produkty i usługi, oferowane przez Bayer, wiążą się także z emisjami powstającymi nie wskutek samej działalności firmy, a na wcześniejszych i późniejszych etapach, np. W łańcuchu dostaw lub u klientów (emisje zakresu 3). W tym przypadku SBTi potwierdziło, że Bayer pomaga walczyć z globalnym ociepleniem zgodnie ze scenariuszem, przewidującym ograniczenie go do 2°C poprzez redukcję emisji CO2 o co najmniej 12,3% w 2029 r. w porównaniu z 2019 r. Firma zwraca szczególną uwagę na nabywane towary i usługi, dobra inwestycyjne, działalność związaną z paliwami i energią, transport, dystrybucję i podróże służbowe. Ze względu na ogromną liczbę dostawców, ograniczenie emisji związanych z łańcuchem dostaw i/lub klientami o 12,3% stanowi wyzwanie, dorównujące zmniejszeniu emisji własnych o 42%. Ponieważ takiego założenia nie da się zrealizować w pojedynkę, Bayer połączył siły z innymi firmami w ramach inicjatywy sektora chemicznego „Together for Sustainability”. Firma jest także członkiem CDP Supply Chain Initiative i pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze swoimi najważniejszymi dostawcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *