boryszew automotive

Boryszew Automotive Plastics podejmuje optymalizację

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Ostatnie doniesienia z Grupy Boryszew Automotive Plastics (BAP) rzucają światło na planowane działania mające na celu dostosowanie się do trudności rynkowych w branży motoryzacyjnej. Grupa BAP, skupiająca wyspecjalizowane w produkcji seryjnej, wysokiej jakości części z tworzyw sztucznych dla sektora motoryzacyjnego podmioty, rozważa podjęcie istotnych kroków optymalizacyjnych mających wyjść naprzeciw sytuacji.

W skład Grupy Boryszew Automotive Plastics wchodzą zakłady specjalizujące się w produkcji różnorodnych części z tworzyw sztucznych, używanych zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz pojazdów. Asortyment obejmuje galwanizowane i lakierowane elementy z tworzyw sztucznych, a także formy wtryskowe niezbędne do produkcji tych komponentów. BAP, będąca integralną częścią Grupy Kapitałowej Boryszew S.A., notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1996 roku, jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku elementów z tworzyw dla branży automotive.

W ostatnim komunikacie prasowym spółki Boryszew, zarząd poinformował o rozważaniu działań dotyczących wybranych aktywów związanych z Boryszew Automotive Plastics (BAP). Decyzja o charakterze co najmniej restrykcyjnej optymalizacji ma na celu dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia w branży motoryzacyjnej.

Zdaniem zarządu, istnieje potrzeba podjęcia działań w odpowiedzi na brak uzgodnień z kluczowym klientem Grupy BAP dotyczących warunków cenowych. Negocjacje te są istotne z uwagi na aktualne uwarunkowania makroekonomiczne obowiązujące dla poszczególnych spółek z Grupy BAP. Ponadto, sytuacja jest utrudniona przez nieplanowany wzrost kosztów operacyjnych, co generuje niepewność co do stabilności oczekiwanego poziomu zamówień.

Jednakże, zarząd podkreśla, że nie można wykluczyć konieczności podjęcia innych ewentualnych działań naprawczych lub alternatywnych w przypadku braku możliwości wdrożenia planowanej optymalizacji lub jej niesatysfakcjonujących efektów.

Warto zauważyć, że spółka informuje, iż dotychczas nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnych opcji lub scenariuszy dla poszczególnych aktywów Grupy BAP. Sytuacja w branży tworzyw sztucznych jest dynamiczna, a firma podejmuje starania mające na celu zapewnienie stabilności finansowej i przyszłego rozwoju Grupy Boryszew Automotive Plastics.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *