Carsten Knobel Henkel

Carsten Knobel nowym prezesem zarządu firmy Henkel

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Z dniem 1 stycznia 2020 r. stanowisko prezesa zarządu obejmie Carsten Knobel, który pracuje w firmie Henkel od 1995 r.

Firma Henkel poinformowała, że obecny prezes zarządu Hans Van Bylen, z powodów osobistych, rezygnuje ze sprawowania dalszych obowiązków. Hans Van Bylen związany był z firmą Henkel od blisko 35 lat – przez 15 lat zasiadał w zarządzie, a przez 4 lata sprawował funkcję CEO.

Po około 35 latach pracy w Henklu, uznałem, że jest to odpowiedni czas, by dokonać zmiany w ścisłym kierownictwie. Ze względów osobistych, nie będę ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego zarządu. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i moim kolegom z zarządu za ich zaangażowanie, a także członkom komisji nadzorczych za ich nieocenione wsparcie – powiedział Hans Van Bylen. – Cieszę się, że moim następcą będzie jeden z członków zarządu, Carsten Knobel. Jestem przekonany, że Henkel pod jego przywództwem będzie odnosił kolejne sukcesy.

Dr Simone Bagel-Trah, przewodnicząca Rady Nadzorczej i Komitetu Akcjonariuszy, podziękowała Hansowi Van Bylenowi w imieniu komitetów i całej rodziny Henkla za jego pracę na rzecz firmy. – Hans Van Bylen w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju firmy i aktywnie wspierał kariery liderów wyższego szczebla – powiedziała dr Simone Bagel-Trah.

Firma Henkel pod kierownictwem Hansa Van Bylena

Pod kierownictwem Hansa Van Bylena, wszystkie sektory biznesowe umocniły swoją pozycję. Udało się to dzięki dokonywanym przejęciom i wartościowych partnerstwom. Dobrym przykładem jest nabycie firmy Sun Products, co pozwoliło nam znacznie rozszerzyć pozycję rynkową sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) w Stanach Zjednoczonych. Przejęcia dokonywane były także w sektorach biznesowych Adhesive Technologies (klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu) i Beauty Care (kosmetyki). Hans Van Bylen kładł szczególny nacisk na digitalizację firmy we wszystkich obszarach. Chcielibyśmy szczerze mu podziękować za obrany przez niego kierunek rozwoju firmy i za jego wieloletnie zaangażowanie w Henklu – dodała dr Simone Bagel-Trah.

Czytaj również:  Jacek Kulig prezesem European Association for ETICS

Hans Van Bylen rozpoczął swoją karierę w Henklu w 1984 r., a od 2005 roku zasiadał w zarządzie firmy. Początkowo był odpowiedzialny za sektor Beauty Care (kosmetyki). Następnie, na początku 2016 r. został mianowany przewodniczącym zarządu. Od września 2018 r. Hans Van Bylen sprawował również funkcję przewodniczącego Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (ang. German Chemical Industry Association) i wiceprzewodniczącego Federacji Przemysłu Niemieckiego (ang. Federation of German Industries). Jest również członkiem Rady Dyrektorów Forum Dóbr Konsumpcyjnych (ang. Board of Directors of the Consumer Goods Forum).

Koncentracja na zrównoważonym i rentownym wzroście

Wybraliśmy doskonałego następcę na stanowisko CEO w osobie Carstena Knobela. Ma on wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie zarządzania, a także doskonale zna firmę Henkel. Cieszy się doskonałą reputacją, a jego zaangażowanie i przywództwo są wysoko oceniane zarówno przez zarząd, jak i przez naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że Carsten, przy wsparciu całego zarządu, będzie skutecznie kontynuował strategię dynamicznego wzrostu naszej firmy. W imieniu wszystkich komitetów i pracowników Henkla życzę mu wszystkiego najlepszego i powodzenia w przyszłości – powiedziała dr Simone Bagel-Trah.

Carsten Knobel urodził się w 1969 roku w Marburgu. Ukończył studia na kierunku Chemia Techniczna na Politechnice Berlińskiej oraz studia MBA. Karierę w firmie Henkel rozpoczął w 1995 roku jako asystent członka zarządu odpowiedzialnego za badania i rozwój. Następnie dołączył do działu Beauty Care, obejmując kolejno stanowiska Dyrektora ds. Strategii Korporacyjnej i Kontrolingu (Head of Corporate Strategy & Controlling) i Dyrektora Finansowego. W 2012 r. został mianowany Dyrektorem Finansowym/CFO firmy Henkel. Carsten Knobel jest także członkiem Rady Nadzorczej Lufthansy oraz pełni funkcję wiceprezesa Rady Nadzorczej klubu piłkarskiego Fortuna Düsseldorf. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Cieszę się na współpracę z kolegami z zarządu i z naszym globalnym zespołem. Wspólnie będziemy efektywnie kształtować przyszłość Henkla. Mamy doskonałych pracowników, wiodące marki i technologie oraz zaawansowane innowacje. Wierzę, że w tak dynamicznym otoczeniu rynkowym, jaki mamy obecnie, stoją przed nami wielkie możliwości dalszego zrównoważonego i rentownego wzrostu – powiedział Carsten Knobel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *