CIECH Soda Polska Janikowo
Fot. CIECH Soda Polska

Coraz bliżej inwestycji CIECH Soda Polska w Janikowie

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

CIECH Soda Polska podpisała list intencyjny w sprawie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów na terenie zakładu produkcyjnego w Janikowie.

23 marca br. CIECH Soda Polska podpisała list intencyjny z firmą Budimex, spółką EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska oraz FBSerwis, a także Gminą Janikowo. Jego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów, która powstanie na terenie zakładu CIECH Soda Polska w Janikowie i pozwoli zaopatrzyć fabrykę w energię cieplną.

Inwestycja będzie prowadzona i finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska i FBSerwis. Budimex zobowiązał się wspierać przedsięwzięcie swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. CIECH Soda Polska zapewni natomiast niezbędną pomoc organizacyjną, techniczną i formalną przy prowadzeniu inwestycji.

Przewidywane najwcześniejsze uruchomienie instalacji powinno nastąpić pod koniec 2025 r., a CIECH Soda Polska ma odbierać z niej ciepło w ilości co najmniej 850 GWh rocznie.

Nawiązana współpraca wpisuje się w strategię energetyczną Grupy CIECH, która zakłada m.in. zmniejszenie emisji CO2 poprzez inwestycję w nowoczesne, bezpieczne i efektywne źródła energii, wpisujące się w globalne trendy w zakresie ochrony środowiska. Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów w Janikowie pozwoli także na obniżenie ceny pary, która jest kluczowym składnikiem przy produkcji sody i soli, co wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH.

Przystąpienie do realizacji inwestycji i rozpoczęcie współpracy uzależnione jest, zgodnie z treścią Listu intencyjnego, od spełnienia się warunku, jakim jest uwzględnienie instalacji na liście, która zostanie opublikowana przez ministra właściwego do spraw środowiska w formie rozporządzenia.

Jednocześnie 23 marca br. Spółki podpisały także Memorandum of Understanding, w ramach którego ustaliły dalsze kroki współpracy, w tym podpisanie umowy o realizacji inwestycji, umowy dotyczącej udostępnienia nieruchomości pod budowę instalacji, umowy dostawy energii cieplnej do zakładu CIECH Soda Polska w Janikowie i długoterminowego kontraktu na dostawę odpadów. W trakcie negocjacji warunków umowy dostawy energii cieplnej, strony ustalą również m.in. termin rozpoczęcia dostaw energii cieplnej oraz czas współpracy.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *