BASF

Drugi kwartał 2019 nieznacznie gorszy dla grupy BASF

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Jak poinformowała spółka, otoczenie makroekonomiczne stało się wyzwaniem dla BASF w drugim kwartale 2019 r.

– Obecnie mamy do czynienia z wysoką niepewnością, pesymistycznymi perspektywami i słabą przewidywalnością – powiedział dr Martin Brudermüller, prezes zarządu BASF SE, podczas telekonferencji. – Nasze wyniki za drugi kwartał wyraźnie to pokazują.

W porównaniu z drugim kwartałem poprzedniego roku sprzedaż spadła o 4% do 15,2 mld EUR. Ceny spadły o 2%, do czego przyczyniły się głównie sektory izocyjanianów i produktów krakingu termicznego. Wolumeny sprzedaży zmniejszyły się o 6%. Niższe wolumeny odnotowano we wszystkich segmentach z wyjątkiem odżywiania i pielęgnacji. Spadek był najbardziej widoczny w segmentach chemikaliów oraz rozwiązań dla rolnictwa. Powodem tej sytuacji były planowane zmiany w sektorze krakingu parowego w Antwerpii w Belgii i w Port Arthur w Teksasie, a także niekorzystne warunki pogodowe w Ameryce Północnej, mające wpływ na segment rozwiązań dla rolnictwa. Efekt portfolio przyniósł wzrost o 2% dzięki przedsiębiorstwom produkującym zaprawy do nasion i nieselektywne herbicydy, zakupionym od firmy Bayer. Różnice kursowe odpowiadają za wzrost o 2%.

Wskaźnik EBITDA przed zdarzeniami nadzwyczajnymi obniżył się o 27% do 2 mld EUR. Wskaźnik EBIT przed zdarzeniami nadzwyczajnymi wyniósł 1 mld EUR, czyli był o 47% niższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Poważne obawy w spółce budzą globalne konflikty handlowe, w szczególności między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. – Opieraliśmy się na ogólnej ocenie, że problem zostanie rozwiązany do połowy roku. Ale teraz wydaje się, że sytuacja nie poprawi się jeszcze przez jakiś czas – powiedział Brudermüller. Firma BASF opublikowała już swoje główne dane w komunikacie ad hoc z 8 lipca. Prognozy spółki na rok 2019, przedstawione w lutym tego roku, opierały się na określonych założeniach makroekonomicznych i geopolitycznych.

– Niestety, wiele z nich się nie sprawdziło i dlatego musieliśmy nasze prognozy skorygować w dół – wyjaśnił Brudermüller. Dodał, że skorygowana perspektywa nie zmieni progresywnej polityki spółki BASF w zakresie dywidend: – Chcemy z roku na rok zwiększać wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Nowa strategia wdrażana szybko i z dużą determinacją

W swojej nowej strategii firma BASF zdefiniowała liczne środki służące większej koncentracji na potrzebach klientów, poprawie efektywności, jak również usprawnieniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. – Pomimo wyzwań będziemy szybko, dokładnie i rygorystycznie realizować nasze strategiczne inicjatywy w zakresie rozwoju – zapewnił Brudermüller.

Czytaj również:  Granulatory serii WITTMANN G-Max zawsze pod napięciem

BASF rozważa obecnie przekształcenie swojej struktury organizacyjnej, usprawnienie administracji, bardziej precyzyjne określenie ról jednostek usługowych i regionów oraz uproszczenie procedur i procesów. W ostatnich miesiącach istotne części usług funkcjonalnych zostały włączone do działów operacyjnych. Od końca lipca 15 000 pracowników pracuje bliżej klientów, a do października liczba ta jeszcze się zwiększy. Ponadto firma odchudziła swoje centrum korporacyjne do mniej niż 1000 pracowników wspierających Zarząd Spółki w kierowaniu grupą BASF. Personel tego centrum korporacyjnego stanowi mniej niż 1% łącznej liczby pracowników. Pozostała działalność usługowa zostanie przydzielona do czterech wielofunkcyjnych jednostek usługowych. Początkowo będą one obejmowały około 29 000 pracowników.

Działania te stanowią część programu doskonałości firmy BASF. Odchudzenie struktur i uproszczenie procedur powinno dać oszczędności rzędu 300 mln EUR rocznie. – Oczekuje się również znaczącego oddziaływania środków doskonałości operacyjnej na produkcję, logistykę i planowanie. Ważną rolę odegra także digitalizacja i automatyzacja. Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy że od końca 2021 r. wkład w EBITDA będzie wynosił 2 mld EUR rocznie – powiedział Brudermüller.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami BASF planuje do końca 2021 r. zmniejszenie zatrudnienia w skali globalnej o około 6000 osób. Będzie to wynikać z uproszczenia struktury organizacyjnej oraz poprawy efektywności w pionach administracyjno-usługowych, a także w działach operacyjnych. W związku z zapowiadanymi zmianami w portfolio działów chemii budowlanej i pigmentów usprawnione zostaną także centralne struktury firmy.

Brudermüller przedstawił aktualne informacje dotyczące programu odpraw: – W BASF SE w Ludwigshafen ponad 1100 pracowników przyjęło ofertę i podpisało porozumienie o rozwiązaniu umowy w pierwszej połowie roku.

Wzrost w przedsiębiorstwach klientów firmy BASF poniżej oczekiwań w pierwszej połowie 2019 r.

Z perspektywy czasu wzrost w przedsiębiorstwach klientów firmy BASF w pierwszej połowie roku okazał się znacznie niższy od oczekiwań. Wzrost produkcji przemysłowej uległ znacznemu spowolnieniu na całym świecie. Na przykład produkcja w sektorze motoryzacyjnym: pierwotna ogólna prognoza na 2019 r. zakładała wzrost o 0,8%, ale w pierwszym półroczu obniżyła się ona w skali globalnej o 6%. W Chinach spadek wyniósł aż 13%. W porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim produkcja w przemyśle chemicznym spadła o 0,5% na rynku europejskim. W Niemczech odnotowano szczególnie wyraźny spadek o 3,5%.

Czytaj również:  Zysk Plast-Box w pierwszym półroczu wzrasta dwukrotnie

Sektor rolny ucierpiał z powodu długotrwałych opadów deszczu w głównych regionach uprawowych Ameryki Północnej. Brudermüller: – Podtopienia i skrajnie niekorzystna pogoda zaszkodziły także naszemu działowi rozwiązań dla rolnictwa.

Wpływ działów chemikaliów i materiałów na zyski w drugim kwartale

Dr Hans-Ulrich Engel, dyrektor finansowy BASF SE, omówił wyniki drugiego kwartału. Podobnie jak w całej pierwszej połowie 2019 r., znaczny negatywny wpływ na zyski w drugim kwartale 2019 r. miały niższe wolumeny i marże w segmentach produktów chemicznych i materiałów. – Łącznie na te dwa segmenty przypada 83% całkowitego spadku zysków w drugim kwartale 2019 r. – poinformował Engel.

Zyski w segmencie rozwiązań dla rolnictwa również wyraźnie spadły. Było to spowodowane głównie sezonowo ujemnym zyskiem przejętych przedsiębiorstw oraz niższymi wolumenami w segmencie środków ochrony roślin. Znacznie wyższe zyski w segmencie rozwiązań dla przemysłu i nieco wyższe w segmentach technologii powierzchniowych oraz odżywiania i pielęgnacji tylko częściowo zrównoważyły ten spadek.

Zdarzenia nadzwyczajne w EBIT wyniosły minus 497 mln EUR w porównaniu z minus 66 mln EUR w drugim kwartale 2018 r. Wzrost kosztów specjalnych był częściowo spowodowany poniesionymi jednorazowo kosztami programu doskonałości. Ponadto nastąpił spadek wartości inwestycji związanych z gazem ziemnym na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, z których firma BASF się wycofała. Ponadto włączenie przedsiębiorstw i aktywów nabytych od spółki Bayer doprowadziło do powstania pozycji specjalnych w segmencie rozwiązań dla rolnictwa. EBIT zmniejszył się do 548 mln EUR w drugim kwartale 2019 r. z 1,9 mld EUR w tym samym okresie roku poprzedniego.

Zysk netto wyniósł 6,5 mld EUR w porównaniu z 1,5 mld EUR w drugim kwartale 2018 r. Odnotowany zysk przypadający na jedną akcję wzrósł w drugim kwartale 2019 r. z 1,61 do 7,03 EUR. Wynikało to z zysku księgowego z dekonsolidacji Wintershall po zakończeniu fuzji Wintershall i DEA. Skorygowany zysk na jedną akcję wyniósł 0,82 EUR przy 1,77 EUR w tym samym kwartale roku poprzedniego.

Czytaj również:  Synthos odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,9 mld EUR w porównaniu z 2,2 mld EUR w drugim kwartale 2018 r. Przepływy pieniężne zmniejszyły się o 31% do 965 mln EUR.

Nowe założenia makroekonomiczne do prognozy na rok 2019

– Globalny stopień ryzyka gospodarczego znacznie wzrósł w ostatnich miesiącach – powiedział Brudermüller. – Jest to spowodowane wydarzeniami na scenie geopolitycznej oraz trwającymi konfliktami handlowymi między Stanami Zjednoczonymi a ich partnerami handlowymi. Konflikty te w najbliższej przyszłości nie zostaną rozwiązane i spowodują wyraźne spowolnienie wzrostu makroekonomicznego na całym świecie, zwłaszcza w Chinach.

Spółka BASF znacznie obniżyła swoje oczekiwania wobec wzrostu globalnej produkcji przemysłowej i globalnej produkcji w przemyśle chemicznym – z 2,7% do około 1,5% w obu przypadkach. – Branża motoryzacyjna – sektor ważnych klientów BASF – nie odzyska w tym roku swojej pozycji. W skali całego roku spodziewamy się spadku o 4,5% – powiedział Brudermüller. – Klienci we wszystkich sektorach przemysłu są bardzo ostrożni jeśli chodzi o prognozy i składanie zamówień. Nasze oczekiwania co do rozwoju popytu również są bardzo niskie.

Skorygowane prognozy dla grupy BASF na rok 2019

Uwzględniając trudność otoczenia makroekonomicznego, prognoza dla grupy BASF została skorygowana dnia 8 lipca: obecnie BASF przewiduje niewielki spadek sprzedaży. W odniesieniu do EBIT przed zdarzeniami nadzwyczajnymi spółka spodziewa się znaczącego spadku nawet do 30%. Oczekuje się, że stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) za cały rok 2019 będzie znacznie niższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Fot. BASF SE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *