Eastman Chemical Company zrównoważony rozwój
Fot. Eastman

Eastman Chemical przedstawił swój program zrównoważonego rozwoju

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Eastman Chemical Company, międzynarodowy producent materiałów specjalistycznych, ogłosił swoje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

Eastman ogłosił swoje plany przy okazji opublikowania raportu w sprawie zrównoważonego rozwoju za 2020 rok. Raport podkreśla zaangażowanie spółki we wprowadzanie innowacyjnych przyjaznych dla środowiska rozwiązań i ustanawia cele, które pomogą sprostać tym długotrwałym i potencjalnie wyniszczającym wyzwaniom, które nie są obojętne dla naszej rosnącej w szybkim tempie populacji; są to zmiany klimatyczne, kryzys związany z odpadami z tworzyw sztucznych i nierówności społeczne.

Poprzez innowacje procesów, układów i materiałów, możemy opracować rozwiązania, które przyczynią się do rozwiązania problemu zmian klimatycznych i odpadów z tworzyw sztucznych, przy równoczesnym wprowadzaniu na rynek produktów w trosce o nieustannie powiększającą się populację – powiedział Mark Costa, prezes Zarządu i dyrektor generalny Eastman. – Określamy to jako innowacje na rzecz lepszego obiegu.

W ramach strategii „lepszego obiegu”, spółka planuje następujące działania:

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych

Eastman podjął zobowiązanie do nieustannej poprawy wpływu swojej działalności operacyjnej na środowisko. Spółka wspiera Porozumienie paryskie i w myśl postanowień tego dokumentu zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 roku.

Zobowiązanie do roku 2030:

  • Obniżenie łącznej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o jedną trzecią do 2030 w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.
  • Wprowadzanie innowacji z zamiarem oferowania produktów umożliwiających oszczędność energii i obniżenie emisji gazów cieplarnianych w ramach naszych łańcuchów wartości i na poziomie konsumentów.

Dominujący obieg zamknięty

Eastman ma swój wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dla spółki Eastman oznacza to zapobieganie składowaniu odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach i wprowadzaniu ich do środowiska naturalnego poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu ukierunkowane na przekształcenie odpadów w surowce, tym samym obniżając zużycie surowców kopalnych.

Czytaj również:  Wielorazowe środki ochrony indywidualnej firmy AFC

Zobowiązania do roku 2030:

  • Recykling ponad 500 mln funtów (ok. 226 796 ton) odpadów z tworzyw sztucznych rocznie z zastosowaniem technologii recyklingu molekularnego, przy czym do 2025 spółka zobowiązuje się do recyklingu ponad 250 mln funtów (ok. 113 398 ton) odpadów z tworzyw sztucznych rocznie, wykorzystując te technologie.
  • Przyspieszenie poprawy systemu recyklingu poprzez ciągły rozwój możliwości odzysku coraz bardziej złożonych produktów oraz poprzez udział w inicjatywach i partnerstwach na rzecz zwiększenia odzysku tych odpadów.

Troska o społeczeństwo

Działalność spółki Eastman zaczyna i kończy się na ludziach. Poprzez rozpoczęcie działań wewnątrz organizacji, w celu zapewnienia że ogół pracowników odzwierciedla różnorodność światowej populacji w harmonii z partnerskimi podmiotami zewnętrznymi, i wspieranie w ramach kluczowych obszarów oddziaływania, Eastman przyczyni się do budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Zobowiązania do 2030 r.:

  • Osiągnięcie proporcjonalnego udziału kobiet i mężczyzn zgodnie z zobowiązaniem w ramach koalicji Paradigm for Parity®.
  • Zajęcie pozycji lidera równości rasowej w naszej branży.
  • Zwiększenie dynamiki wprowadzania nowych innowacji produktowych, które przyspieszą postępy w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów społeczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa produktu i przejrzystości.

W ramach zaangażowania firmy w wypełnienie zobowiązań na 2030 rok, Eastman opublikował raport w sprawie zrównoważonego rozwoju za rok 2020. Raport ten w sposób przejrzysty przedstawia spojrzenie na postępy, jakie poczyniła spółka w osiągnięciu celów wyznaczonych na 2020 rok i plan realizacji programu na rok 2030.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na postępach, jakie poczyniliśmy w ramach wykonania poprzednich celów – powiedział Mark Costa. – Pogłębiliśmy naszą wiedzę w zakresie sposobu, w jaki zrównoważony rozwój w połączeniu z innowacjami stanie się siłą napędową transformacji w firmę produkującą specjalistyczne materiały i z poświęceniem rozwijamy praktyki środowiskowe i społeczne w całej naszej organizacji i w społecznościach, których jesteśmy częścią, każdego roku publikując sprawozdanie z poczynionych postępów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *