Fot. mat. prasowe

Eksperci na temat efektywnego energetycznie budownictwa

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

12 września 2019 w Warszawie odbyła się konferencja ekspercka, zorganizowana przez firmę BASF. Tematem spotkania był stan obecny oraz perspektywy rozwoju efektywnego energetycznie budownictwa w Polsce.

Spotkanie otworzył Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland. W swoim wystąpieniu poruszył kwestię globalnych zmian klimatycznych oraz ich wpływ na uwarunkowania lokalne, a także rolę efektywnego energetycznie budownictwa w obliczu wyzwań środowiskowych.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

Przedmiotem pierwszej sesji eksperckiej było bezpieczeństwo pożarowe budynków, kluczowe dla współczesnego budownictwa również z powodu zmian regulacji prawnych. O perspektywie działań na poziomie UE opowiedział Quentin de Hults, przewodniczący Modern Building Alliance (MBA), organizacji reprezentującej przemysł tworzyw sztucznych w branży budowlanej na szczeblu europejskim. – Jak zwiększać bezpieczeństwo pożarowe budynków? Przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego budynków nie powinniśmy sprowadzać do kwestii użytych materiałów budowlanych. Kwestię tę należy rozpatrywać w ujęciu holistycznym. Dlatego też w ramach MBA opracowaliśmy europejski przewodnik, traktujący o siedmiu warstwach bezpieczeństwa pożarowego budynków – powiedział Quentin de Hults. Potrzebę wspólnego, zintegrowanego i holistycznego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie Polski podkreślił także Krzysztof Biskup, wiceprzewodniczący European Fire Safety Alliance (EuroFSA), organizacji zrzeszającej niezależnych ekspertów z europejskiego sektora przeciwpożarowego, mającej na celu zmniejszenie zagrożeń pożarowych w obiektach mieszkalnych.

Zrównoważone projektowanie i certyfikacja

Do rozmowy zaproszeni zostali również przedstawiciele środowiska architektów. Agnieszka Kalinowska Sołtys, członkini Zarządu Głównego SARP, okiem architekta-praktyka spojrzała na kwestię eko-projektowania zrównoważonych budynków o różnym przeznaczeniu oraz ich certyfikacji. Było to wprowadzenie do szczegółowego zagadnienia wykorzystania samych tworzyw sztucznych w branży budowlanej w kontekście coraz częściej podnoszonego tematu tranzycji modelu gospodarki na zamknięte pętle zasilane energią z odnawialnych źródeł. Podkreślić należy, że jednym z celów strategii Europa 2020 jest zrównoważony sektor budownictwa, a tworzywa sztuczne już teraz wpisują się w scenariusz Circular Economy. Branża B&C jest jednym z głównych odbiorców recyklatów – w Niemczech w roku 2018, przy produkcji wyrobów budowlanych poziom użycia recyklatów wyniósł ponad 21%. Na te obszary zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu Kazimierz Borkowski, dyrektor Plastics Europe Polska. Do dyskusji włączyli się także przedstawiciele BASF, wskazując na wieloletnie zaangażowanie firmy w poszukiwanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla branży budowlanej. Jednym z takich produktów jest Neopor®, spienialny polistyren (EPS) z dodatkiem grafitu, doskonale wpisujący się w tematykę zwiększania efektywności energetycznej budynków przy jednoczesnej redukcji zużycia zasobów. Szczególnie, że w tej grupie produktowej wdrożony już został koncept certyfikowanego równoważenia biomasą. Wykorzystanie surowców odnawialnych pomaga też oszczędzać zasoby kopalne, zmniejszając zależność od nich, jak również wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj również:  Kraker przyszłości będzie elektryczny?

Zależy nam na dialogu z partnerami biznesowymi na temat wyzwań wynikających ze zmian klimatu i rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzisiejsza konferencja jest ważnym punktem w tej dyskusji z perspektywy rozwoju całej branży. Stanowi również okazję osadzenia w uwarunkowaniach lokalnych działań podejmowanych przez BASF na świecie – podsumowała wydarzenie Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *