Komisja Europejska

EuPC postuluje zmiany w dyrektywie SUP (Single Use Plastics)

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

List otwarty kierownictwa EuPC do Przewodniczącej i członków KE ws. dyrektywy SUP – prośba o przekształcenie lub odłożenie Dyrektywy „Single Use Plastics”.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zalety produktów z tworzyw sztucznych, a zwłaszcza produktów jednorazowego użytku w trudnych czasach, które przeżywamy na obecnym etapie naszej historii.

Od samego początku dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku nr. 2019/904 okazała się trudnym aktem prawnym, którego państwa członkowskie powinny przestrzegać i który powinny wdrażać zarówno na poziomie komercyjnym, jak i państwowym. Niektóre kluczowe kategorie przedmiotów zostały całkowicie zakazane lub ograniczone pod względem dostępności z powodu (rzekomego) istnienia słusznej alternatywy. Dyrektywa stwarza również kłopoty na poziomie jednolitego rynku i swobodnego przepływu opakowań i towarów między krajami UE. Po opracowaniu i przekazaniu w bardzo krótkim czasie tego „politycznego” aktu legislacyjnego, Komisja Europejska NIE wzięła pod uwagę sanitarnych konsekwencji zakazu lub ograniczenia produktów SUP. Podkreślono jedynie aspekt śmiecenia.

Dzisiaj i jutro jesteśmy i będziemy w zupełnie innym świecie, w którym higiena i zdrowie konsumentów będą priorytetem numer jeden dla nas wszystkich. Nadszedł więc czas, aby zastanowić się nad dostosowaniem strategii dla Europy i Świata, w szczególności w kontekście wykorzystania tworzyw sztucznych.

Sformułowanie „tworzywa jednorazowego użytku” jest całkowicie błędne i nieuzasadnione. Aby ograniczyć zaśmiecanie, konieczne będzie wprowadzenie przepisów zapobiegających temu zjawisku. Należy to zrobić tak aby wpłynąć zarówno na konsumentów, jak i na przemysł i przyzwyczaić ich do myślenia o obiegu zamkniętym. Uderzanie w tworzywa sztuczne, co robi wielu polityków, przynosi efekty odwrotne do zamierzonych. Nadszedł czas, aby wspólnie pracować nad odbudową gospodarki i ochroną zdrowia konsumentów, jednocześnie wdrażając zamknięty obieg przemysłu tworzyw sztucznych.

Koronawirus COVID-19 pokazał nam, że nie wszystkie materiały są takie same. Jednorazowe tworzywa sztuczne nie są łatwo zastępowalne, w szczególności w celu zachowania tych samych właściwości higienicznych dla bezpieczeństwa konsumentów. Wiele niezależnych badań wielokrotnie pokazywało, że tworzywa sztuczne są materiałem zapewniającym higienę, bezpieczeństwo oraz ochronę przed zakażeniem.

Czytaj również:  PZPTS wobec wprowadzenia opłaty za grubsze foliówki

Swobodny przepływ tych towarów jest niezbędny do zachowania higieny, zdrowia i bezpieczeństwa w dostawach m. in. żywności, sprzętu ochronnego, urządzeń medycznych czy leków. W żadnym wypadku nie możemy sobie pozwolić na zapomnienie o podstawowych środkach ostrożności, które mogą zapewnić produkty z tworzyw sztucznych, które już teraz są pomocne na polu walki z kryzysem.

W związku z tym EuPC prosi o poinformowanie wszystkich państw członkowskich UE o przesunięciu terminu wdrożenia dyrektywy SUP o co najmniej rok na szczeblu krajowym oraz o zniesienie wszystkich zakazów dotyczących niektórych produktów SUP. Branża będzie nadal pracować nad aspektami związanymi z GOZ we wszystkich łańcuchach wartości i utrzyma cele dotyczące wykorzystania 10 milionów ton materiałów pochodzących z recyklingu w latach 2025–2030. W tym celu konieczne będzie również wsparcie ze strony Komisji Europejskiej poprzez wyraźne zaakceptowanie recyklingu mechanicznego i chemicznego jako technologii uzupełniających do wspólnych celów Circular Plastics Alliance.

Odroczenie wdrożenia dyrektywy zapewni wszystkim państwom członkowskim UE więcej czasu na skoncentrowanie się na pilniejszej obecnie walce z COVID-19, również poprzez dystrybucję SUP w sytuacjach zagrożenia. W tym czasie przemysł będzie miał możliwość kontynuowania produkcji zarówno tych jak i innych produktów z tworzyw sztucznych, które są i będą potrzebne w przyszłości.

Przemysł tworzyw sztucznych, a zwłaszcza tysiące MŚP, mogą odegrać swoją rolę i być częścią skoordynowanych europejskich działań przeciwko COVID-19. Firmy pozostają do Państwa dyspozycji w każdej potrzebie, życząc udanej działalności waszej i Waszych sztabów.

Z wyrazami szacunku,
Renato Zelcher
Przewodniczący EuPC
Alexandre Dangis
Dyrektor Zarządzający EuPC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *