Bernard Merkx dyrektor zarządzający EuPC

Oświadczenie EuPC: projekt PPWR nadal wymaga zmian

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Europejska Unia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) opublikowała swoje stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) zaproponowanego w ubiegłym roku przez Komisję Europejską. Jak podkreśla EuPC, wiele poprawek ze wstępnego raportu Komisji Ochrony Środowiska, które odnoszą się wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, zostało przegłosowanych podczas sesji plenarnej.

Cele neutralności opakowań i podobne cele w zakresie obiegu zamkniętego materiałów stworzą równe szanse, których Europa naprawdę potrzebuje – stwierdził dyrektor zarządzający EuPC Bernard Merkx w swojej pierwszej reakcji na głosowanie.

Europejscy Przetwórcy Tworzyw Sztucznych są rozczarowani bezpodstawnymi działaniami skierowanymi przeciwko tworzywom sztucznym, które wydają się być oparte głównie o emocje. Niektóre przykłady takich emocjonalnie motywowanych głosowań to specjalne cele redukcyjne dla niektórych opakowań z tworzyw sztucznych, zwolnienia dla opakowań wielomateriałowych z limitów wykorzystania recyklatu oraz zakazy dotyczące jednorazowych folii stretch, ale nie tylko.

Jak czytamy w oświadczeniu EuPC, brak racjonalnego wsparcia dla branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, która pracuje nad poprawą zrównoważonego rozwoju, recyklingu, obiegu zamkniętego, a także nad poprawą efektywności wprowadzanych opakowań, jest straconą szansą.

Z naszej perspektywy należało zająć się takimi tematami, jak dodatkowe odpady żywnościowe jako bezpośrednia konsekwencja zmian, podczas gdy kwoty ponownego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych i inne również nie zostały dobrze ocenione. Naszym zdaniem przegłosowane poprawki nie przyniosą zatem oczekiwanych celów środowiskowych, do których dąży Parlament – podkreśla Europejska Unia Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

W oświadczeniu EuPC czytamy dalej: „Proponowane cele opierają się na założeniu stałej dostępności wysokiej jakości surowców pochodzących z recyklingu, co już dziś okazuje się niewystarczające. Liniowe systemy gospodarowania odpadami w wielu państwach członkowskich, z wciąż otwartymi składowiskami i dotowanymi spalarniami, od lat blokują wymagane dodatkowe inwestycje w wysokiej jakości infrastrukturę i zaawansowane technologicznie systemy zbiórki, sortowania i recyklingu.

Czytaj również:  Coca-Cola produkuje opakowania z własnego rPET

Praktyczne rozwiązania, takie, jak systemy oparte na kredytach i wyraźne wyłączenia, muszą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji PPWR, aby umożliwić branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, składającej się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw, oraz ich klientom, skuteczne przestrzeganie przepisów i wspieranie rynku wysokiej jakości materiałami pochodzącymi z recyklingu w celu ich dalszego rozwoju.

Inne obawy wynikają z zakazu stosowania opakowań o stopniu recyklingu D lub niższym, co może negatywnie wpłynąć na przyszłe innowacje i będzie miało nieprzewidywalny wpływ na wiele formatów opakowań poddawanych recyklingowi. Możliwość przyjęcia przez państwa członkowskie bardziej rygorystycznych środków krajowych ostatecznie podważa ducha harmonizacji rozporządzenia i grozi powstaniem efektu mozaiki, którego jesteśmy dziś świadkami na arenie zrównoważonego rozwoju.”

Jednocześnie Europejska Unia Przetwórców Tworzyw Sztucznych z zadowoleniem przyjęła wiele pozytywnych poprawek, w szczególności wyłączenie towarów niebezpiecznych z zakresu rozporządzenia, różne wyłączenia w ramach obowiązku ponownego użycia oraz możliwość wyłączenia opakowań o wysokim wskaźniku recyklingu dla formatów opakowań zgodnie z załącznikiem V.

Obecnie uwaga musi teraz skupić się na Radzie, gdzie zostanie poruszonych wiele nierozstrzygniętych aspektów w celu wspólnej pracy na rzecz nowej ery zrównoważonych opakowań i ich przyszłości – czytamy w stanowisku EuPC. – Ufamy, że Rada, która jest bliższa rzeczywistości, skupi się na odpowiednich fragmentach rozporządzenia UE, biorąc pod uwagę nasze obawy, przed wyborami do UE w czerwcu 2024 roku.

Jak podkreśla EuPC, branża przetwórstwa tworzyw sztucznych nadal pozostaje otwarta na strategiczny dialog oparty na faktach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *