granulat recyklat recykling tworzywa plastik

EuPC wzywa KE do jednolitego bilansu masowego w UE

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

EuPC i 30 innych stowarzyszeń wzywają Komisję Europejską do przyjęcia w tym roku jednolitych dla całej UE zasad obliczania zawartości recyklatów za pomocą bilansu masowego.

W Ponadbranżowym Oświadczeniu autorzy twierdzą, że europejskim przetwórcom tworzyw sztucznych, producentom i użytkownikom wyrobów z tworzyw sztucznych lub opakowań z tworzyw sztucznych, we wszystkich sektorach, zależy na znacznym zwiększeniu podaży i wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu mechanicznego, organicznego i chemicznego.

Stowarzyszenia wzywają Komisję Europejską do wybrania lub opracowania ujednoliconej na poziomie UE metody obliczania i weryfikacji, która określi sposób jak przypisać wsadową zawartość pochodzącą z recyklingu do produktów finalnych – czytamy w oświadczeniu. – Zwracamy się do Komisji o pilne przyjęcie metody bilansu masy.

Bilans masowy jest przejrzystą i możliwą do skontrolowania metodą śledzenia określonej cechy materiału wzdłuż łańcucha wartości od dostawców materiału do konsumentów.

Łańcuch kontroli bilansu masowego jest już stosowany i akceptowany w innych branżach, takich jak zrównoważone produkty leśne oraz sprawiedliwy handel kakao i czekoladą.

EuPC zwraca uwagę, że aby zrealizować cele na rok 2030 w zakresie zawartości materiałów poddanych recyklingowi, konieczne jest uzyskanie w tym roku pewności odnośnie wymogów prawnych i zasad mających obowiązywać.

Producenci i przetwórcy potrzebują czasu na zaplanowanie, sfinansowanie, zabezpieczenie pozwoleń i budowę dodatkowych jednostek recyklingu oraz infrastruktury towarzyszącej.

Konieczna też będzie weryfikacja i certyfikacja metody obliczeniowej przez stronę trzecią w celu zapewnienia wiarygodności w całym łańcuchu wartości oraz budowania zaangażowania i zaufania wśród konsumentów.

EuPC zauważa również, że opracowywane obecnie przepisy dotyczące dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (Dyrektywa SUP), będą miały kluczowy wpływ na inwestycje w recykling mechaniczny i chemiczny w Europie.

Szybkie przyjęcie jednoznacznych i zunifikowanych regulacji w oparciu o metodę bilansu masowego pobudziłoby gospodarkę cyrkularną, wzmocniło strategiczną autonomię UE w kwestii surowców i przyczyniło się do realizacji celów klimatycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *