chmura obliczeniowa cyfryzacja

Firmy produkcyjne coraz chętniej migrują do chmury

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Co trzecia firma z branży produkcyjnej planuje migrację do chmury – pokazuje badanie PMR, przeprowadzone na zlecenie Dassault Systemes.

Wiele firm redefiniuje dziś swoje podejście do sfery IT, a także plany związane z wykorzystaniem środowisk chmurowych – pokazuje badanie „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19.”, przeprowadzone przez PMR na zlecenie Dassault Systemes.

Pomimo pandemii, wartość rynku cloud computing w Polsce w 2020 roku po raz kolejny rosła w tempie przekraczającym 30% rok do roku. Prognozy PMR zakładają, że w 2021 roku trend wzrostowy może nawet przyspieszyć, a wartość rynku chmurowego zbliży się do 2,5 mld zł. Potwierdza to badanie przeprowadzone na zlecenie Dassault Systemes, z którego wynika, że wprowadzenie ograniczeń zmusiło przedsiębiorstwa do przejścia na pracę zdalną (9 na 10 podmiotów), co może przyspieszyć transformację do chmury w wielu z nich. Natomiast konkretne plany migracji całości lub części oprogramowania do chmury w ciągu najbliższych 2-3 lat potwierdziło 33% badanych firm, które dotychczas nie wdrożyły rozwiązań chmurowych.

Korzyści i bariery wdrożenia według polskich firm

Prawie połowa firm (46%), które wzięły udział w badaniu deklaruje, że już korzysta z chmury, a wśród kluczowych korzyści wdrożenia wymienia:

  • umożliwienie pracy zdalnej (64%)
  • optymalizację kosztów (47%)
  • zmniejszenie zapotrzebowania na wyspecjalizowany personel IT (45%)
  • niezależność od awarii sprzętu (36%)
  • dodatkową ochronę i wsparcie czy większą elastyczność (36%)

Równocześnie, z grupy firm, które jeszcze nie wdrożyły rozwiązań cloud, 67% twierdzi, że w swoich planach na najbliższe lata nie zakłada migracji do chmury. Dla tych firm główną barierą we wdrażaniu rozwiązań chmurowych jest budowa własnej infrastruktury IT. Co czwarty podmiot obawia się również o bezpieczeństwo danych w chmurze, wskazuje na brak wystarczającej wiedzy na temat cloud computing oraz na niską wartość usług dodanych w chmurze.

Czytaj również:  Dassault Systèmes kontynuuje współpracę z Renault

Firmy liczą koszty i potrzebują edukacji

Badane firmy oceniają stopień nasycenia branży rozwiązaniami chmurowymi jako stosunkowo niski. Tym samym widzą szeroki obszar działania dla dostawców usług chmurowych, których celem jest upowszechnienie rozwiązań cloud. Ankietowani menadżerowie wskazali na następujące działania, które powinni podjąć dostawcy, aby zwiększyć zainteresowanie rozwiązaniami w chmurze obliczeniowej:

  • prezentacja atrakcyjnych cenowo ofert (47%)
  • zestawienie kosztów (40%)
  • organizowania szkoleń dla decydentów w zakresie inwestycji w nowe rozwiązania (40%)
  • przejrzystość kosztów (34%)
  • kalkulacje dotyczące optymalizacji poszczególnych procesów realizowanych przez firmę (34%)

Wyniki badania wskazują, że aspekt finansowy chmury ma wciąż kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o migracji do rozwiązań cloud. Pokazuje to, jak duża jest potrzeba edukacji rynku i bliższej współpracy firm z dostawcami nad opracowaniem konkretnych projektów. Współpraca ta powinna uwzględniać różne modele integracji chmury oraz wynikające z tego krótko- i długoterminowe korzyści, jak skalowalność czy zdolność szybkiego reagowania, oferowane przez środowiska chmurowe. Istotne znaczenie ma także budowanie kompetencji w zakresie rozwiązań cloud w firmach produkcyjnych.

dessault chmura 1

dessault chmura 2

Badanie „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii Covid-19.”, zostało zrealizowane przez PMR na zlecenie Dassault Systemes w okresie wrzesień-listopad 2020r. Badanie ilościowe przeprowadzono na losowej próbie 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle. Ankietowani byli menedżerowie średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialni za obszar IT w firmach.

Pełna wersja badania w języku polskim jest dostępna na stronie: https://discover.3ds.com/pl/cloud-and-digital-transformation-readiness

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *