azoty otwarcie br1

Grupa Azoty otwiera Centrum Badawczo – Rozwojowe

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie nowe Centrum Badawczo–Rozwojowe. Zapewni ono dobre warunki do prowadzenia badań i wdrażania rozwiązań innowacyjnych.

Nowe Centrum zostało zbudowane w 14 miesięcy. Jego efektywne wykorzystanie pozwoli Grupie Azoty na budowanie przewag konkurencyjnych i podniesienie poziomu innowacyjności.

To ogromna radość, że polskie firmy tworzą takie centra jak to: nowoczesne, innowacyjne i wspierające rozwój polskich produktów przyszłości. Oby działania w kierunku innowacyjnej, współczesnej polskiej chemii doprowadziły nas do rozwoju polskiego przemysłu chemicznego XXI wieku, który będzie produkował, badał oraz wytwarzał najbardziej innowacyjne chemiczne produkty na świecie – powiedział Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

azoty otwarcie br21

Premier zaznaczył, że obecnie Polska musi importować zaawansowane produkty chemiczne za dużo większą kwotę niż eksportuje, a deficyt w handlu tymi towarami przekracza 30 mld zł.

Dodał, że otwarcie nowoczesnego Centrum Badawczo – Rozwojowego w Tarnowie może to zmienić. – Chemia to jest innowacyjność, badania, rozwój, nauka – stwierdził Morawiecki. – Chcemy być przy tym rozdaniu gospodarki światowej, w którym współczesna nauka będzie pokazywała jak adaptować rozwiązania chemiczne, chociażby takie jak widziałem tutaj w laboratorium, do świata biznesu – podkreślił szef rządu.

Jednym z podstawowych celów, którym kierowała się Grupa Azoty, rozpoczynając realizację projektu budowy Centrum Badawczo–Rozwojowego, było zwiększenie potencjału kadrowego w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Bo sama nowoczesność obiektu i wyposażenie na światowym poziomie to za mało. Potrzebny jest jeszcze intelektualny potencjał pracujących w nim ludzi. Dziś można śmiało powiedzieć, że ten cel już został osiągnięty. Grupa Azoty skompletowała zespół, który tworzą znakomici profesjonaliści, w tym liczne grono osób posiadających stopnie naukowe, pracujących wcześniej lub współpracujących z najlepszymi uczelniami w kraju. Stworzenie w Tarnowie Centrum Badawczo–Rozwojowego jest ważne dla przyszłości polskiej gospodarki, ale także dla rozwoju regionalnego całej Małopolski. Niewątpliwie będzie stanowić impuls do tworzenia wysokospecjalistycznych miejsc pracy w Tarnowie – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj również:  Mondi wprowadza papierowe worki firmy Holz-Bauer

Dzisiejsze otwarcie Centrum Badawczo–Rozwojowego jest ważnym krokiem Grupy Azoty na drodze rozwoju innowacyjności, jasno zdefiniowanego w naszej Strategii. Wpisujemy się w ten sposób w przyjętą przez polski rząd, a kluczową dla przyszłości polskiej gospodarki „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”. Nasze działanie w szczególny sposób koresponduje ze słowami Pana Premiera wskazującymi, że połączenie świata nauki, badań i wdrożeń ze środowiskami biznesu, pozwoli na nową jakość i wyższą rentowność całej gospodarki – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. – Konsolidacja w ramach Grupy Azoty przynosi korzyści w wielu obszarach, również w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Dlatego również i w tym aspekcie działamy organicznie, prowadząc projekty zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i w poszczególnych spółkach. Aktualnie w całej Grupie kapitałowej prowadzimy 66 projektów badawczych i 26 projektów rozwojowych, z czego prawie 40% realizowanych jest właśnie w Tarnowie – dodał.

azoty otwarcie br23

Centrum Badawczo–Rozwojowe wyróżnia Hala Półtechnik. Jej funkcjonowanie stwarza możliwości przetestowania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, technologii opracowanych wcześniej w skali laboratoryjnej. Technologie i procesy, które zostaną wdrożone w skali półtechnicznej, mają pozwolić w nieodległym czasie na dywersyfikację produktową Grupy Azoty w kierunku wysokomarżowych, niskotonażowych produktów. Zgodnie z opracowaną agendą badawczą, w ramach utworzonej infrastruktury B+R w okresie 2016–2023 realizowane są prace badawcze w obszarach: zaawansowanych materiałów, nowoczesnych produktów nawozowych oraz technologii i wyrobów proekologicznych.

W listopadzie ubiegłego roku, podczas Kongresu 590 w Rzeszowie Grupa Azoty, zainaugurowała program akceleracyjny Idea4Azoty. Funkcjonowanie tego programu ma ścisły związek z otwieranym Centrum Badawczo–Rozwojowym. To połączenie stanowić będzie impuls do rozwoju miasta i regionu, ściągający do Tarnowa naukowców–wynalazców, którzy przy wszechstronnym, w tym również finansowym, wsparciu Grupy Azoty będą mogli realizować swoje śmiałe, innowacyjne pomysły.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo–chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Czytaj również:  Tuba Eco-Strip na bazie PE, recyklatów i bioplastików

Podstawowe informacje o Centrum Badawczo–Rozwojowym

Struktura Centrum Badawczo–Rozwojowego:

a. laboratoria (46 sal laboratoryjnych), w tym:

  • laboratorium Produktów Nieorganicznych (29 sal laboratoryjnych i jednostek specjalistycznych; główne jednostki specjalistyczne: FTiR, DSC–TG, ASA, UV–VIS, RTG, mikroskopu elektronowego),
  • laboratorium Produktów Organicznych (17 sal laboratoryjnych i jednostek specjalistycznych; główne jednostki specjalistyczne: ICP, chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej),
  • dodatkowa infrastruktura (archiwa do przechowywania próbek, zwiększone powierzchnie magazynowe).

b. hala półtechnik (składa się z części jednokondygnacyjnej o powierzchni wewnętrznej ok.1500 m2 i wysokości 8 m dostępnej dla montażu aparatury badawczej – wielkolaboratoryjnej i 1 technicznej, a także z części dwukondygnacyjnej tzw. zaplecza techniczno–magazynowego).

Zobacz też: https://tworzywa.online/wiadomosci/mateusz-morawiecki-w-centrum-badawczo-rozwojowym-grupy-azoty/

Fot. Grupa Azoty S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *