Grupa Azoty Puławy instalacje

Grupa Azoty Puławy: Kolejne spory zakończone

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Zarząd Grupy Azoty PUŁAWY w krótkim czasie zakończył cztery spore zbiorowe z działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Dwa kolejne również mogą znaleźć wkrótce pomyślny finał.

W wyniku przeprowadzonych ostatnio rokowań, Zarząd Spółki podpisał z KM NSZZ „Solidarność” oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego (ZZPRC) porozumienie kończące dwa spory zbiorowe wszczęte przez te organizacje w 2019 roku. Wcześniej Zarząd podpisał porozumienie z ZZPRC w sprawie trzech innych sporów zbiorowych, z których dwa zostały już zakończone.

To dobra wiadomość dla puławskiej spółki i dla całej Grupy Azoty. Związki zawodowe są ważnym i potrzebnym partnerem dla zarządów naszych spółek i doceniamy ich rolę. Często rozmowy są trudne, ale jak pokazuje przykład Grupy Azoty PUŁAWY, nawet przy bardzo rozbieżnych stanowiskach istnieje możliwość osiągnięcia kompromisu, jeżeli zostanie stworzony właściwy klimat dla negocjacji i obie strony chcą porozumienia. Dziękuję Pani Prezes Annie Zarzyckiej–Rzepeckiej za wszystkie podjęte działania, które doprowadziły do tak szybkiego zawarcia porozumienia – powiedział dr Wojciech Wardacki prezes Grupy Azoty.

– Osiągnięte porozumienie dotyczy kwestii płacowych – przede wszystkim wprowadza nowe świadczenie do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy GA PUŁAWY oraz Regulamin przyznawania pracownikom Spółki nagrody z okazji Dnia Chemika. – W mojej ocenie, dzięki otwartej postawie strony społecznej, udało się osiągnąć satysfakcjonujący kompromis, co jest chyba najlepszym miernikiem jakości zawartego porozumienia – oceniła Anna Zarzycka–Rzepecka, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

W dobrą stronę zmierza też podnoszony przez ZZPRC i NSZZ „Solidarność” temat regulacji wewnętrznej dotyczącej tzw. „zarządzania zgodnością”. Zarząd zamierza poddać zapisy tego zarządzenia pod konsultacje społeczne. Prezes Zarządu Anna Zarzycka–Rzepecka podpisała już do niego Aneks, który ogranicza nałożony na pracowników obowiązek informowania o nieprawidłowościach wyłącznie w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną pracą lub naruszeń, których stwierdzenie nie wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *