CIECH Sarzyna
Fot. Ciech SA

Grupa CIECH opublikowała wyniki finansowe za 2019 rok

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa CIECH, drugi w Europie producent sody kalcynowanej, a także największy polski producent środków ochrony roślin i soli warzonej podsumował 2019 rok.

Przychody Grupy wyniosły 3 548,9 mln zł, znormalizowany wynik EBITDA 663,3 mln zł, a zysk netto 116,4 mln zł. Wzrost zysku znormalizowanego EBITDA w ujęciu rocznym to rezultat poprawy wyniku na działalności operacyjnej, natomiast zysk netto został obciążony głównie kwestiami związanymi z działalnością w Rumunii – odpisem na utratę aktywów oraz przeprowadzeniem programu dobrowolnych odejść w rumuńskiej fabryce Grupy.

Dzięki wprowadzonym w 2019 roku zmianom, Grupa wzmocniła fundamenty finansowe odzwierciedlone poziomem dostępnych środków pieniężnych, które na koniec pierwszego kwartału 2020 roku wynoszą około 700 mln zł. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności biznesowej w okresie dużej niepewności związanej z sytuacją gospodarczą na świecie.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za rok 2019 wyniosły 3 548,9 mln zł (spadek o 3,4% r/r). EBITDA znormalizowana (z) wyniosła w 2019 roku 663,3 mln zł (wzrost o 4,7% r/r), a zysk netto – 116,4 mln zł (wzrost o 3,5% r/r). W czwartym kwartale 2019 roku znormalizowany wynik EBITDA, obrazujący zdolność do generowania zysków z działalności biznesowej po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, wzrósł o 15% r/r.

Rok 2019 to wzmocnienie fundamentów finansowych CIECH: w porównaniu do 2018 roku Grupa zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej o 78 mln zł do 532 mln zł, wartość kapitału obrotowego spadła o 181 mln zł (spółka uwolniła tę kwotę w porównaniu do 2018 roku), a wolne przepływy pieniężne wzrosły w ujęciu rocznym o 297 mln zł do poziomu 124 mln zł.

Od września 2019 roku nie pracowała fabryka sody w Rumunii z powodu wypowiedzenia umowy przez jedynego dostępnego dostawcę pary technologicznej. Wstrzymanie produkcji wpłynęło na poziom przychodów Grupy i sprzedaż sody kalcynowanej na rynkach zamorskich. Dodatkowo, wynik Grupy obciążyły odpisy na utratę wartości aktywów i przeprowadzenie programu dobrowolnych odejść w rumuńskiej fabryce.

Czytaj również:  Przychody OPONEO przekroczyły półtora mld złotych

W 2019 roku naszym priorytetem była poprawa efektywności biznesowej i wzmocnienie fundamentów finansowych Grupy. Pozyskaliśmy dodatkowe finansowanie, optymalizowaliśmy kapitał obrotowy, zwiększyliśmy płynność – uwzględniamy w naszych planach ryzyka związane z pandemią koronawirusa. W ciągu najbliższych tygodni szczególny nacisk położymy na ochronę pracowników, utrzymanie ciągłości produkcji, zabezpieczanie płynności i dalszą konsekwentną realizację naszej strategii – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym, mimo zatrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie, co wiązało się ze spadkiem przychodów, zysk znormalizowany EBITDA był większy niż w 2018 roku, na co wpływ miała dobra sytuacja na rynku sody i soli. Marża EBITDA (z) w tym segmencie wyniosła blisko 24 proc. w 2019 roku w porównaniu do 22 proc. w 2018 roku. W obszarze soli kontynuowano inwestycję w nową warzelnię soli w Stassfurcie, a także poszerzano portfolio produktów solnych.

W 2019 roku doszło do zmian w organizacji segmentu organicznego, polegających na przygotowaniu podziału spółki CIECH Sarzyna na część działającą na rynku środków ochrony roślin (CIECH Sarzyna) oraz żywic (CIECH Żywice). W ramach biznesu środków ochrony roślin przygotowana została strategia oferowania kompleksowej ochrony wybranych upraw na macierzystych rynkach tego biznesu: w Polsce i Hiszpanii. Jednocześnie sprzedaż zagraniczna (poza rynki macierzyste) ma nadal rosnąć i zgodnie z zapisami strategii stanowić ok. 40 proc. całości sprzedaży na koniec 2021 roku. Dziś środki ochrony roślin oferowane przez Grupę trafiają do ok. 50 krajów na świecie. Prace nad badaniami i rejestracjami nowych produktów przyśpieszy natomiast uzyskanie certyfikatu GLP przez laboratorium w Warszawie.

W obszarze żywic, od początku 2020 roku działającym jako oddzielna spółka, przez cały rok widoczna była silna konkurencja ze strony producentów azjatyckich, ale kontynuowane były prace nad nowoczesnymi i specjalistycznymi produktami dla branży sanitarnej i transportowej. Biznes produkcji pianek poliuretanowych, mimo wyzwań rynkowych, prowadził intensywne działania handlowe w celu pozyskania nowych klientów.

Czytaj również:  Drugi kwartał 2019 nieznacznie gorszy dla grupy BASF

Segment krzemianów i opakowań szklanych zanotował wyższą marżę znormalizowaną EBITDA, głównie na skutek wzrostu cen krzemianów na rynku, a także możliwości wejścia na nowe rynki dzięki inwestycjom w rozwój mocy produkcyjnych, przeprowadzonym w poprzednich latach. Grupa CIECH jest obecnie największym dostawcą krzemianów w Europie.

W 2019 roku podjęte zostały działania o charakterze długoterminowym, do których należą przede wszystkim inicjatywy mające na celu zmniejszenie emisji CO2 w procesach produkcyjnych (modernizacja energetyki w biznesie sodowym i częściowe przejście na paliwo gazowe, innowacyjne rozwiązania opracowane z naukowcami), zwiększenie efektywności produkcji (inicjatywy związane z wprowadzeniem predictive maintenance, optymalizacją procesów i parametrów produkcji dzięki wsparciu systemów informatycznych) oraz działaniach związanych z wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych w zakresie nowych produktów i przyszłych biznesów Grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *