CIECH Sarzyna
Fot. CIECH SA

Grupa CIECH podsumowała I kwartał 2020 roku

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa CIECH, pomimo wstrzymania produkcji w Rumunii i słabnącej koniunktury gospodarczej, w pierwszym kwartale 2020 roku może pochwalić się solidnymi wynikami.

Wynik EBITDA (Z)* wyniósł 142,1 mln zł, wobec 159,6 mln zł w 2019 r. (marża została utrzymana na 17 proc. poziomie). Oprócz niższych przychodów z tytułu wstrzymania produkcji w Rumunii, na wynik EBITDA (Z) i netto wpłynęły zdarzenia niezwiązane z podstawową działalnością operacyjną, m.in. ujemne rozliczenia instrumentów finansowych. Grupa podjęła szereg inicjatyw w celu zabezpieczenia płynności i ograniczenia kosztów funkcjonowania w kolejnych kwartałach.

W wymagającym otoczeniu rynkowym wyniki pierwszego kwartału są stabilne – operacyjnie wszystkie segmenty zanotowały wyższą marżę niż rok temu. W dużej mierze na wypracowany wynik wpłynęły kwestie niezwiązane z podstawową działalnością. W sytuacji trwającej pandemii zakłady w Polsce i Niemczech pracują bez zakłóceń. Aktywnie monitorujemy sytuację zarówno wśród dostawców, jak i swoich klientów. Od lutego przygotowywaliśmy naszą Grupę do możliwego spowolnienia gospodarczego i podejmowaliśmy inicjatywy mające na celu zwiększanie płynności oraz ograniczanie kosztów, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i utrzymanie ciągłości produkcji – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W podstawowym segmencie – sodowym, odpowiadającym za blisko 70 proc. przychodów i ponad 80 proc. EBITDA (Z) – wypracowana marża okazała się wyższa niż przed rokiem i wyniosła 23 proc. (wzrost o 2 p.p.). Fabryki w Polsce i w Niemczech pracowały bez zakłóceń, obsługując odbiorców z różnych branż przemysłu, głownie produkcji szkła, detergentów czy przemysłu chemicznego. Zarówno zakłady w Polsce, jak i w Niemczech, miały w pierwszym kwartale wysoką efektywność i znacząco ograniczyły przerwy w produkcji.

W obszarze soli trwały prace przy budowie nowej warzelni soli w Niemczech o mocy 450 tys. ton rocznie. Aktualnie trwają analizy wpływu pandemii na harmonogram uruchomienia inwestycji, która może się opóźnić ze względu na sytuację podwykonawców, związaną ze skutkami pandemii. Działalność warzelni może docelowo zwiększyć wynik EBITDA Grupy o ok. 25 mln euro rocznie.

Czytaj również:  CIECH uruchamia w Niemczech linię do produkcji sody

W obszarze organicznym biznes AGRO wypracował znaczące wzrosty w ujęciu rocznym, zarówno po stronie przychodów, jak i wyniku EBITDA (Z). Był to rezultat m.in. zmiany polityki handlowej. CIECH Sarzyna zanotowała wzrost udziałów w rynku środków ochrony roślin w Polsce i herbicydów zbożowych, które wyniosły odpowiednio 4,3 proc. i 5,6 proc. (wobec 2,3 proc. i 2,1 proc. w ubiegłym roku)[2]. Pod koniec pierwszego kwartału wpływ pandemii uwidocznił się w biznesie Pianek, gdzie doszło do czasowego ograniczenia produkcji. Wydzielenie biznesu Żywic od początku 2020 roku jako oddzielnej spółki umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie biznesami działającymi w Nowej Sarzynie (CIECH Sarzyna, CIECH Żywice). Biznes Żywice w pierwszym kwartale roku 2020 osiągnął znacznie lepszy wynik EBITDA w porównaniu do roku ubiegłego. Związane to było głównie z intensywną komercjalizacją bardziej marżowych produktów, rozszerzaniem współpracy z obecnymi i nowymi klientami oraz efektywniejszym zarządzaniem łańcuchem dostaw i produkcji.

Ograniczenie popytu u odbiorców krzemianów, będące efektem spadku zapotrzebowania branż na krzemionkę strącaną, sprawiło, że w zakładach CIECH Vitrosilicon produkcja została także ograniczona, natomiast dobry początek roku pozwolił na wypracowanie stabilnych wyników w ujęciu rocznym w całym segmencie krzemiany i szkło.

Na podstawie wstępnych danych gospodarczych z drugiego kwartału widzimy spowolnienie produkcji przemysłowej i aktywności gospodarczej, choć nadal ocena ich wpływu na biznes w kolejnych kwartałach jest trudna. Dostrzegamy spowolnienie aktywności gospodarczej w branżach naszych klientów, w tym także tych obsługiwanych przez segment sodowy. Dlatego kontynuujemy działania zwiększające dywersyfikację produktową i geograficzną, zwiększamy udział produktów specjalistycznych oraz aktywnie monitorujemy sytuację na rynkach w Polsce i Europie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Kładziemy także nacisk na dalsze ograniczanie kosztów – informuje Dawid Jakubowicz.

* (Z) – wskaźnik znormalizowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, reprezentujący zdolność Grupy do generowania powtarzalnych wyników z podstawowej działalności biznesowej.

Czytaj również:  Grupa CIECH pozyskała długoterminowe finansowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *