Grupa Ergis po III kwartale 2018 roku

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki wstępne za III kwartał 2018 roku. Są one, w ocenie zarządu, niezadowalające.

Oprócz wzrostu kosztów wynagrodzeń wpływ na wyniki miały czynniki o charakterze nietrwałym, takie jak opóźnienie uzyskania pełnej sprawności nowej linii w fabryce w Berlinie i odbiegające od normalnej sezonowości zachowanie cen surowców.

Niekorzystna sytuacja w największym stopniu dotknęła biznes folii twardych i laminatów opakowaniowych, w którym nadal opóźnia się uzyskanie oczekiwanej sprawności nowej linii do produkcji folii PET. Grupa nie zanotowała więc oczekiwanego spadku kosztów produkcji tych wyrobów. Jednocześnie miały miejsce awarie starszych linii produkcyjnych. Zjawiska te spowodowały spadek sprzedaży i marży w III kwartale.

Niższy niż oczekiwano był także wynik finansowy biznesu opakowań przemysłowych, którego dobre rezultaty kompensowały w ostatnich okresach gorsze wyniki pozostałych biznesów. Jedynym biznesem, który osiągnął nieco lepszy rezultat niż zakładano, był biznes folii miękkich z PVC, jednak uzyskana tam nadwyżka nie mogła skompensować problemów pozostałych istotnych biznesów.

Przejściowy charakter trudności, które negatywnie wpłynęły na wynik III kwartału, rodzi przekonanie, że nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym Grupa ma wszelkie szanse powrotu w krótkim czasie do akceptowalnej rentowności – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *