Ergis - linia do produkcji folii miękkich
Grupa zanotowała dobrą rentowność sprzedaży folii miękkich. Fot. ERGIS S.A.

Grupa Ergis prezentuje wyniki zbliżone do ubiegłorocznych

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa ERGIS opublikowała wstępne wyniki po trzech kwartałach 2019 roku.

Wyniki III kwartału 2019 roku były lepsze niż wypracowane rok wcześniej, dzięki czemu rentowność po trzech kwartałach jest zbliżona do zrealizowanej w 2018 roku. Po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,4% w porównaniu do trzech kwartałów 2018, EBITDA był wyższy o 0,7%, a zysk netto spadł o ponad 13%.

Mimo zrealizowanych inwestycji, Grupie nie udało się osiągnąć oczekiwanych wzrostów ze względu na czynniki zewnętrzne takie jak: wahania koniunktury w Polsce, pogarszająca się koniunktura w krajach Unii Europejskiej oraz kampania medialna stawiająca tworzywa sztuczne w negatywnym świetle. Nie bez znaczenia był także obserwowany w Polsce wzrost kosztów zatrudnienia. Lekki spadek cen większości surowców w pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników.

W III kwartale br. Grupa zanotowała stosunkowo dobrą rentowność sprzedaży folii miękkich z PVC oraz taśm PET Greenstrap®. Mimo dalszego pogarszania się relacji między cenami PET z recyklingu a PET „virgin”, lekko poprawiła się rentowność sprzedaży twardych folii i laminatów do żywności PET.

Niska sprzedaż, a w konsekwencji gorsze rozłożenie kosztów stałych, wpłynęła na obniżenie rentowności sprzedaży elastycznych laminatów do pakowania żywności. Niezadowalająca była także rentowność sprzedaży folii stretch, co wynika z zaostrzającej się konkurencji przy spadającym popycie.

Biorąc pod uwagę niekorzystne światło, w jakim stawiane są dziś w mediach tworzywa sztuczne, a także coraz trudniejsze warunki prowadzenia działalności przemysłowej w Polsce (w tym koszty zatrudnienia, ceny energii elektrycznej) zaprezentowane wyniki można uznać za zadowalające. Prawdziwym dylematem dla przetwórców tworzyw sztucznych jest dziś określenie przyszłej strategii, która pozwoliłaby przekonać opinię publiczną, że skuteczną metodą ochrony środowiska nie jest „zrywanie z plastikiem”, ale ograniczanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych – w szczególności tych, które nie są poddawane recyklingowi – powiedział Tadeusz Nowicki, prezes Grupy Ergis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *