ergis wabrzezno

Grupa Ergis: rosnąca sprzedaż, wyniki pod wpływem cen surowców

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa ERGIS opublikowała wyniki za 2018 rok.

W minionym roku Grupa wypracowała sprzedaż o 3,5% wyższą niż rok wcześniej, lecz wyniki na pozostałych poziomach obciążyły trudności na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Negatywnie na wynik wpłynęło także opóźnienie uzyskania pełnej sprawności nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w fabryce w Berlinie. Wyniki EBITDA oraz zysk netto były ponadto obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie.

Podstawową przyczyną spadku wyników w 2018 roku były trudności Grupy na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Pomimo nieznacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA zrealizowany w tym biznesie był bliski zera, wobec prawie 9 mln w 2017 roku. Ceny surowców istotnych dla tego segmentu znacząco wzrosły w 2018 roku – cena płatków PET o 20,7% (w 2017 wzrost ten wyniósł 11,1%), a PET virgin o 17,2% (w 2017 ceny wzrosły o 18,1%). Przeniesienie tak istotnego wzrostu cen surowców na klientów okazało się niemożliwe w krótkim terminie.

Niekorzystnie na wyniku finansowym odbiły się także problemy z uruchomieniem w Berlinie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET. Do dziś linia ta nie osiągnęła planowanych parametrów i Spółka nie dokonała jej kontraktowego odbioru. Spółka oczekiwała, że linia ta zwiększy poziom realizowanego EBITDA w 2018 roku o 4 mln PLN.
Grupa w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości zysku EBITDA osiągniętego na sprzedaży taśm PET. Wyniki finansowe osiągnięte na sprzedaży folii miękkich PVC oraz drukowanych opakowań do żywności były zbliżone do oczekiwań i nieznacznie korzystniejsze niż w 2017 roku. W 2018 roku nastąpił dalszy wzrost sprzedaży i zysku flagowego produktu Grupy – folii stretch nanoErgis® Istotnie również wzrosła sprzedaż taśm Greenstrap®.

Wartości EBITDA i zysku w 2018 roku obciążył dodatkowo wzrost kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 6,9 mln zł w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2017 r. (o 14,1 mln w porównaniu z 2016 r.).

Czytaj również:  Polimery envifill Grupy Azoty otrzymały ważne certyfikaty

– Choć nasza sprzedaż w 2018 roku wrosła, na osiągnięte wyniki finansowe wpływ miał wyraźny wzrost cen części wykorzystywanych przez nas surowców, przede wszystkim w segmencie folii twardych i laminatów do żywności. Przełożenie wzrostu kosztów na ceny wyrobów gotowych nie było możliwe w krótkim terminie, co wywarło presję na osiągane przez Grupę marże. Jak większość podmiotów, odczuliśmy też wzrost kosztów związanych z ogólną sytuacją rynkową – dotyczyło to głównie kosztów pracy. Nasz cel na ten rok to poprawa rentowności. Liczymy, że przyczyni się do tego m.in. uruchomiona w kwietniu br. kolejna linia do produkcji folii stretch w Oławie, jak również planowany odbiór linii do produkcji folii i laminatów PET w Berlinie – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis.

Kontynuujemy również prace w zakresie B+R. Rozwijamy technologię ErgisMark®, nasza spółka zależna Circular Packaging Design intensywnie pracuje nad nowymi proekologicznymi typami laminatów do żywności. Pozytywnie rozwija się, prowadzony z partnerem zewnętrznym, projekt rozwoju ultrabarierowych folii dla przemysłu elektronicznego. Jednocześnie trwa przegląd opcji strategicznych, o którym informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Planujemy, że proces ten zakończy się do końca 2019 roku – dodał Tadeusz Nowicki.

Fot. Grupa Ergis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *