Michelin siedziba Clermont-Ferrand
Siedziba Michelin w Clermont-Ferrand. Fot. Fabien1309

Grupa Michelin prezentuje wyniki finansowe za rok 2020

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W zdominowanym przez pandemię roku 2020 Grupa Michelin odnotowała sprzedaż na poziomie 20 mld euro, co oznacza spadek o 15 proc. w porównaniu do roku 2019.

Celem Michelin na 2021 rok jest osiągnięcie przychodów operacyjnych przekraczających 2,5 miliarda euro przy stałych kursach wymiany i strukturalnych wolnych przepływach pieniężnych w wysokości około 1 miliarda euro.

Strukturalne wolne przepływy pieniężne to wolne przepływy pieniężne przed nabyciem, skorygowane o wpływ zmian cen surowców na zobowiązania handlowe, należności handlowe i zapasy. W roku 2020 wyniosły 2 miliardy euro, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu gotówką w czasie kryzysu i wyjątkowo niskiemu poziomowi zapasów na koniec roku, który wynikał z trwałego ożywienia popytu w drugim półroczu. Na koniec okresu rozliczeniowego zadłużenie wyniosło 28 proc., co stanowi 11-punktową poprawę w stosunku do 2019 roku.

Kluczowym założeniem Grupy Michelin w roku ubiegłym naznaczonym kryzysem związanym z globalną pandemią była ochrona swoich pracowników oraz utrzymanie ciągłości biznesowej.

W 2020 r. Grupa Michelin kontynuowała wdrażanie swojej strategii, która obejmuje integrację nowo nabytych spółek (przebiega ona zgodnie z planem, generując 55 mln euro dodatkowych synergii w roku 2021, synergie te wynoszą 81 mln euro w ujęciu rocznym) oraz rozszerzenie działalności grupy w nowych obszarach wzrostu, takich jak druk 3D na metalach, mobilność wodorowa, a ostatnio również nowe technologie recyklingu.

W raportowanym okresie Grupa Michelin odnotowała 625 mln euro wyniku netto, co oznacza spadek o 1,105 mld euro i zalecaną dywidendę w wysokości 2,30 euro na akcję.

W 2021 roku, który nadal będzie bardzo niepewny ze względu na trwający wciąż globalny kryzys, Grupa Michelin przewiduje, że rynek opon do samochodów osobowych i lekkich ciężarówek wzrośnie o 6-10 proc., rynek opon do samochodów ciężarowych o 4-8 proc., zaś rynek opon specjalistycznych o 8-12 proc.

W tym scenariuszu rynkowym oraz wykluczając jakiekolwiek nowe skutki systemowe związane z pandemią Covid-19, takie jak poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw lub ograniczenia swobody przepływu, które skutkowałyby znacznym spadkiem na rynkach opon, celem Michelin jest osiągnięcie w 2021 r. przychodów operacyjnych w segmencie przekraczających 2,5 miliarda euro przy stałych kursach wymiany i strukturalnych wolnych przepływach pieniężnych w wysokości około 1 miliarda euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *