Henkel siedziba Duesseldorf

Henkel podał wyniki finansowe za III kwartał 2020 r.

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W III kw. 2020 r. firma Henkel odnotowała wzrost sprzedaży na poziomie 3,9% w ujęciu organicznym, pomimo utrzymujących się trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanych pandemią.

Przychody ze sprzedaży wyniosły około 5 mld EUR i zmniejszyły się w ujęciu nominalnym o 1,5%. Henkel opublikował wstępne dane dotyczące wyników sprzedaży w trzecim kwartale i przedstawił nową prognozę wyników za rok obrotowy 2020.

Globalny kryzys spowodowany pandemią koronawirusa ma nadal decydujący wpływ na sytuację rynkową. Niemniej jednak w trzecim kwartale Henkel osiągnął dobre wyniki, do czego przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe. Wyniki te potwierdzają, że Henkel posiada solidny, zdywersyfikowany portfel popularnych marek i innowacyjnych technologii oferowanych klientom z branży dóbr przemysłowych i konsumenckich. Henkel odnotowuje również korzyści dzięki dodatkowym inwestycjom w projekty marketingowe i innowacyjne oraz w rozwój cyfryzacji. Ponadto w trzecim kwartale znacznie zwiększyliśmy sprzedaż internetową – łączny udział tego kanału sprzedaży przekroczył 15% – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel. – Dobre wyniki w trzecim kwartale wynikają również częściowo z efektu odbicia sprzedaży po gwałtownym spadku, jaki miał miejsce w drugim kwartale, kiedy to negatywny wpływ pandemii COVID–19 był szczególnie odczuwalny. Ale przede wszystkim jest to rezultat pracy silnego globalnego zespołu, który w tych bezprecedensowych okolicznościach i trudnym dla nas wszystkich okresie wykazuje ogromne zaangażowanie w zapewnienie długofalowego sukcesu firmy.

W trzecim kwartale Henkel osiągnął dobre wyniki działając w trudnym otoczeniu ekonomicznym. Sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował wzrost popytu we wszystkich obszarach działalności w porównaniu z drugim kwartałem oraz dodatni wzrost sprzedaży ogółem w ujęciu organicznym w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) linia biznesowa Hair Salon również poprawiła wyniki w porównaniu z drugim kwartałem. Odnotowała ona jednak nieznaczny spadek sprzedaży w ujęciu organicznym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W segmencie detalicznym natomiast nastąpił bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w porównaniu z III kw. 2019 r. Dzięki temu, że popyt na środki piorące i czystości utrzymał się na wysokim poziomie oraz dzięki odbiciu sprzedaży po spowolnieniu, jakie miało miejsce w drugim kwartale, sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym i z powodzeniem się rozwijał.

Czytaj również:  Wirtualne bliźniaki wspierają zrównoważony rozwój

W czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa szybko i elastycznie dostosowaliśmy się do zachodzących zmian, kontynuując jednocześnie intensywne działania zorientowane na ukierunkowany rozwój, który to strategiczny kierunek obraliśmy w marcu bieżącego roku. Przygotowaliśmy nowe prognozy rocznych wyników, które przedstawiają nasze przewidywania dotyczące sytuacji Henkla do końca roku. Chociaż zakładamy, że w czwartym kwartale będziemy nadal odczuwać negatywne skutki pandemii, nie spodziewamy się, aby w regionach istotnych z punktu widzenia działalności firmy doszło do powtórnego zamrożenia gospodarki na dużą skalę, jakiego byliśmy świadkami w drugim kwartale. Jesteśmy przekonani, że dzięki koncentracji na ukierunkowanym rozwoju wyjedziemy z kryzysu silniejsi – dodał Carsten Knobel.

Wyniki sprzedaży Grupy Henkel

W III kwartale 2020 r. Grupa Henkel odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu nominalnym o 1,5%, do poziomu 4,999 mld EUR. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji nabycia/zbycia) sprzedaż wzrosła o 3,9%.

Na poziomie Grupy wpływ na wzrost miała wielkość sprzedaży, przy czym ceny i wolumeny kształtowały się odmiennie w poszczególnych segmentach działalności. Wzrost przychodów wygenerowany przez transakcje nabycia/zbycia wyniósł 0,1%. Na skutek niekorzystnych zmian kursów walut przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 5.5%.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym spadły o 4,5%, do 14,485 mld EUR. W ujęciu organicznym Henkel odnotował spadek sprzedaży o 2,1%, głównie w związku ze zmniejszeniem wolumenu sprzedaży. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku wpływ niekorzystnych tendencji w zakresie cen był niewielki. Na wyniki działalności Henkla negatywny wpływ miała, zwłaszcza w pierwszych sześciu miesiącach roku, pandemia COVID–19, której efekt był szczególnie odczuwalny w wypadku linii biznesowych Industrial i Hair Salon. Największy spadek popytu miał miejsce w drugim kwartale, natomiast w trzecim kwartale Henkel odnotował znaczną poprawę wyników.

Czytaj również:  Nowe szlaki handlowe szansą dla Polski

Na rynkach wschodzących w trzecim kwartale dynamika przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym była wysoka, na poziomie 8,8%. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych wzrosły o 0,6%. W Europie Zachodniej Henkel odnotował spadek sprzedaży o 1,2% w ujęciu organicznym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast w Europie Wschodniej odnotował wzrost o 10,4%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie w III kw. 2020 r. sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 13,9%. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym w Ameryce Północnej zwiększyły się o 2,9%, a w regionie Ameryki Łacińskiej o 13,8%. Przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły o 1,2%.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. na rynkach wschodzących odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,3%, natomiast dynamika sprzedaży na rynkach rozwiniętych była ujemna i wyniosła –4,4%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *