bops wrzesien 2019
Fot. LyondellBasell

Hostalen ACP 7740 F2 – optymalizacja właściwości folii LDPE

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) koncentruje swoje działania na poszukiwaniu rozwiązań bezpiecznych zarówno dla użytkownika, jak i środowiska, stąd też wszystkie oferowane przez BOPS produkty spełniają wymaganie recyklingu materiałowego.

Rezultatem innych aktywności jest rozwój i wdrażanie materiałów redukujących masę jednostkową opakowań przy jednoczesnym utrzymaniu ich wyjątkowych właściwości użytkowych. Jednym z takich przykładów jest polietylen wysokiej gęstości (HDPE) Hostalen ACP 7740 F2, którego zastosowanie w produkcji folii opakowaniowych z polietylenu małej gęstości (LDPE), umożliwia redukcję grubości folii, bez wpływu na jej parametry użytkowe.

Polietylenowe folie opakowaniowe LDPE to bardzo zróżnicowane wielomateriałowe struktury, które uwzględniają szereg wymagań, m.in. takich jak komfort użytkowania czy szeroko pojęte bezpieczeństwo produktu. Obecnie przy opracowywaniu założeń dla tego typu wyrobów olbrzymią rolę pełnią aspekty środowiskowe, czyli minimalizacja ich wpływu na otoczenie. Pierwszym, a zarazem najistotniejszym jest możliwość ich odzysku poprzez recykling materiałowy, natomiast drugi to redukcja zużycia samego surowca. Oba te warunki są możliwe do spełniania dzięki zastosowaniu w procesie produkcji folii LDPE, gatunku Hostalen ACP 7740 F2.

Hostalen ACP 7740 F2 to polietylen dużej gęstości o średniej masie cząsteczkowej i wąskim jej rozkładzie, który jest produkowany w Płocku w jednej z najnowocześniejszych technologii produkcji HDPE Hostalen ACP. Odpowiednia budowa i struktura polimeru zapewnia jego łatwe przetwórstwo i bardzo dobrą homogenizację podczas procesu produkcji na liniach LDPE. Wysoka gęstość materiału umożliwia zwiększenie sztywności folii, co z kolei daje możliwość redukcji grubości bez utraty najistotniejszych parametrów, takich jak kurczliwość czy odporność na rozdarcie. Hostalen ACP 7740 F2 pozwala na utrzymanie właściwości optycznych folii, nie zmieniając połysku, zmętnienia czy ilości żeli.

Hostalen ACP 7740 F2 jest przeznaczony do produkcji wielowarstwowych folii polietylenowych. Materiał może być używany w 100% jako wypełnienie jednej z warstw środkowych folii pięciowarstwowych, lub też jako dodatek w mieszaninie. Produkt ten znajduje zastosowanie m.in. w takich aplikacjach jak:

  • Folie Collation Shrink – zbiorcze opakowanie butelek, puszek, pudełek itp. W przypadku tej aplikacji materiał Hostalen ACP 7740 F2 zapewnia obniżenie gramatury opakowania przy zachowaniu takich samych sił trzymających.
  • Folie opakowaniowe / folie higieniczne – pakowanie pionowe i poziome. W tym przypadku Hostalen ACP 7740 F2 umożliwia redukcję grubości folii zachowując tę samą sztywność, a jednocześnie te same wysokie wydajności procesu pakowania.
  • Folie do laminacji – pakowanie pionowe i poziome. Zastosowanie tutaj materiału Hostalen ACP 7740 F2 umożliwia zwiększenie szybkości procesów pakowania z uwagi na wyższą sztywność. Poza tym materiał ten poprawia płaskość folii, czyli również jakość nadruku.
  • Folie termokurczliwe – pakowanie waty szklanej, pakowanie materacy, itp. Właściwości materiału, a szczególnie duża odporność na rozciąganie, poprawiają siły trzymające pozwalając na redukcję grubości folii.
  • Folie protective / ochronne – zabezpieczenie powierzchni szklanych, metalowych, ochrona AGD i RTV. Zaletą stosowania materiału Hostalen ACP 7740 F2 jest redukcja wydłużenia folii, co jest bardzo istotne głównie w procesie jej zdejmowania z zabezpieczonego produktu.
Czytaj również:  Biodegradowalne opakowania do świeżej żywności z folią BIO-FED

Hostalen ACP 7740 F2 uzupełnia ofertę BOPS w zakresie materiałów do produkcji folii polietylenowych LDPE.

Podstawowe właściwości polimeru HDPE Hostalen ACP 7740 F2:

Parametr Wartość Jednostka Metoda
Gęstość 0,948 g/cm³ ISO 1183
MFR 1,8 g/10min; 190°C / 5,0kg ISO1133
MFR 23 g/10min; 190°C / 21,6kg ISO1133
Moduł sztywności 1000 MPa ISO 527-1, -2
Wytrzymałość na rozciąganie 24 MPa ISO 527-1, -2
Temperatura Topnienia 130 °C ISO 3146

Proces Hostalen™ – licencja Grupy LyondellBasell.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *