Kamil Majczak Prezesem Zarządu CIECH S.A. Marcin Puziak nowym CFO.jpg

Kamil Majczak nowym prezesem zarządu CIECH S.A.

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Kamil Majczak Prezesem Zarządu CIECH S.A., Marcin Puziak nowym CFO, ustępujący Członkowie Zarządu przejdą do Zarządu Kulczyk Investments.

Kamil Majczak, dotychczasowy Członek Zarządu CIECH S.A., został powołany 25 maja przez Radę Nadzorczą spółki na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A., a Marcin Puziak, dotychczasowy Dyrektor Działu Controllingu, na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych. Dotychczasowy Prezes Zarządu, Dawid Jakubowicz, oraz Członek Zarządu ds. Finansowych, Jarosław Romanowski, złożyli w czwartek rezygnację z pełnienia swoich funkcji w związku z planowanym objęciem stanowisk w Zarządzie Kulczyk Investments, spółki pośrednio kontrolującej CIECH S.A.

Kamil Majczak i Marcin Puziak obejmą nowe stanowiska 27 maja br. Zarząd CIECH S.A. będzie działał w składzie dwuosobowym.

Po blisko pięciu latach przyszedł czas na przekazanie sterów Grupy nowemu zespołowi. Zmiana ma charakter ewolucyjny i planowany. Kamil jest w zarządzie od roku, a w CIECH od pięciu lat. Nadzorował kluczowe procesy oraz przygotowywał obie strategie Grupy. Marcin od czterech lat reformował controlling Grupy, wdrożył Business Intelligence oraz uczestniczył we wprowadzaniu wielu kluczowych inicjatyw z obszaru refinansowania i restrukturyzacji. Obaj, wsparci grupą kluczowych menadżerów, będą dalej dokonywali transformacji Grupy zgodnie z zapisami strategii na lata 2022-2024. Dziękuję wszystkim pracownikom Grupy za zaangażowanie i wysiłek włożony w ostatnie lata, a nowemu zarządowi życzę powodzenia – mówi Dawid Jakubowicz, ustępujący Prezes Zarządu CIECH S.A.

W ciągu pięciu lat Zarząd kierowany przez Dawida Jakubowicza zrealizował strategię na lata 2019- 2021, w ramach której przeprowadzono największy program inwestycyjny w historii Grupy, o wartości 2 mld zł, pozyskano długoterminowe finansowanie w wysokości ponad 2 mld zł na bardzo konkurencyjnych warunkach, a także uporządkowano strukturę Grupy i portfel aktywów (poprzez sprzedaż spółki produkującej żywice oraz integrację przejętego w 2018 roku hiszpańskiego Proplanu). Jednym z priorytetów strategii była także dbałość o bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników oraz budowa angażującej kultury organizacyjnej. W 2022 roku Grupa CIECH osiągnęła ponad miliard złotych wyniku EBITDA, co stanowi rekordowy wynik w jej historii.

Czytaj również:  Rośnie liczba wystawców na tegoroczne Targi Plastpol

Bardzo ważnym osiągnięciem ostatnich lat jest stworzenie silnych fundamentów finansowych oraz zwiększenie efektywności biznesów Grupy. To pozwala planować jej stabilny rozwój w kolejnych latach z uwzględnieniem m.in. działań związanych z realizacją celów ESG, czyli transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dodatkowo, Grupa jest gotowa sprostać wyzwaniom wynikającym ze spowolnienia gospodarczego i kontynuować skuteczną transformację biznesową – podkreśla Jarosław Romanowski, ustępujący Członek Zarządu.

Kamil Majczak

Od czerwca 2022 roku pełnił funkcję Członka Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialnego za strategię i transformację biznesową. Związany jest z Grupą CIECH od 2018 roku, gdy objął stanowisko Dyrektora Działu Strategii w CIECH S.A., odpowiedzialnego za formułowanie i wdrażanie strategii Grupy.

W latach 2020-2021 równolegle pełnił rolę Prezesa Zarządu CIECH Żywice, a od niedawna jest także Członkiem Zarządu CIECH Ventures, spółki skupiającej się przede wszystkim na współpracy z młodymi firmami rozwijającymi nowoczesne technologie, związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem.

Do jego najważniejszych dotychczasowych osiągnięć w CIECH należą: przygotowanie strategii Grupy na lata 2019-2021 oraz lata 2022-2024 i wsparcie w ich wdrożeniu, a ponadto koordynacja działań związanych ze wzrostem efektywności w biznesie sodowym (digitalizacja), przygotowanie planu modernizacji źródeł energii zgodnie z przyjętą strategią ESG, a także przegląd biznesów Grupy, w tym przeprowadzenie procesu sprzedaży biznesu CIECH Żywice za 160 mln zł w 2021 roku.

Od 2018 do 2021 roku Kamil Majczak pracował także dla Kulczyk Investments. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę dla firmy doradztwa strategicznego Bain & Company w Warszawie i Melbourne (2014-2018) oraz firmy doradczej PricewaterhouseCoopers w Londynie (2012-2014).

Kamil Majczak jest absolwentem studiów magisterskich z ekonomii na University of Cambridge oraz studiów licencjackich z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Marcin Puziak

W Grupie CIECH pracuje od 2019 roku. Jako szef działu Controllingu zbudował nową, efektywną strukturę tego działu, system raportowania zarządczego i wdrożył Business Intelligence dla Grupy oraz uczestniczył we wprowadzaniu wielu kluczowych inicjatyw z obszarów: fuzji i przejęć, refinansowania, podatków, tresaury, performance management czy restrukturyzacji organizacji. Jest promotorem kultury data-driven enterprise.

Czytaj również:  Poprawa nastrojów w sektorze MIŚ

W latach 2011-2013 związany był z firmą Franklin Templeton Investments. Jednocześnie w latach 2009–2019 pełnił funkcję Adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, łącząc pracę naukową i dydaktyczną z codzienną praktyką gospodarczą w różnych podmiotach gospodarczych.

Marcin Puziak jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie przez dziesięć lat był wykładowcą. Specjalizuje się w tematyce konkurencyjności sektorowej i rentowności przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *