mendelez fabryka czekolady

Korporacja KGL zacieśnia współpracę z Mondelez International

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Korporacja KGL rozszerza współpracę ze szwajcarską spółką Mondelez International Europe. Zawarta wczoraj ramowa umowa handlowa przewiduje dostawę opakowań KGL na rzecz Mondalez, a jej wartość szacuje się na około 80 mln zł.

Mondelez International Europe to znaczący odbiorca opakowań Grupy KGL: wartość sprzedaży opakowań Grupy KGL realizowanych dla Mondelez w ramach dotychczasowej współpracy, w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, przekraczała 10% wartości sprzedaży Grupy KGL.

Zawarta umowa ma charakter porozumienia ramowego i określa zasady kontynuacji współpracy w zakresie dostaw opakowań do zakładów produkcyjnych Mondelez zlokalizowanych na terenie Polski i Litwy. Umowa obowiązywać będzie do końca 2022 r. z intencją jej dalszego przedłużania.

Ponadto, w ramach porozumienia postanowiono rozszerzyć współpracę o dostawy nowych rodzajów opakowań dla kolejnego zakładu Mondelez zlokalizowanego na terenie Polski. Zgodnie z umową w tym nowym obszarze KGL będzie dostarczał opakowania przez okres trzech lat (tj. 2021-2023) – również z intencją dalszego wydłużenia współpracy.

Zarząd Spółki szacuje, że w wyniku realizacji zamówień określonych w umowie, łączne przychody z tego tytułu wyniosą około 80 mln zł, w tym ok. 65 mln zł stanowić będą łączne przychody z tytułu kontynuacji dotychczasowej współpracy na kolejne 2 lata, a ok. 15 mln zł to łączne przychody z tytułu rozszerzenia współpracy o dostawy opakowań do nowego zakładu produkcyjnego w okresie 3 lat.

Mondelez International Inc. (dawniej Kraft Foods Inc.) to globalny koncern spożywczy zajmujący się wytwarzaniem produktów żywnościowych. Mondelez posiada w Polsce siedem zakładów produkcyjnych – w Cieszynie, Płońsku i Jarosławiu (produkcja ciastek), Jankowicach i Bielanach Wrocławskich (produkcja czekolady) oraz dwa zakłady w Skarbimierzu (produkcja czekolady i gumy do żucia). Współpraca Grupy KGL z Mondelez ma charakter długoterminowy, a dostawy w dużej skali realizowane są już od kilkunastu lat.

Opakowania dostarczane przez Korporację KGL do Mondelez spełniają najwyższe normy jakościowe i środowiskowe oraz wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Są produktami mono-materiałowymi (PP i PET) zdolnymi do poddania się pełnemu recyklingowi po użyciu. Rozpoczęcie długoterminowej współpracy w zakresie dostaw opakowań do kolejnego zakładu produkcyjnego Mondelez stanowi istotne zwiększenie skali współpracy miedzy podmiotami i jest potwierdzeniem wysokich standardów produktów oferowanych przez Spółkę Korporacja KGL S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *