LANXESS Headquarters

LANXESS potwierdza prognozy finansowe na 2020

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

LANXESS nadal dobrze znosi kryzys i potwierdza swoją prognozę na cały rok. Przewiduje, że w 2020 roku EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 800 mln EUR do 900 mln EUR.

W drugim kwartale 2020 roku, zgodnie z oczekiwaniami, LANXESS odnotował znaczący negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wyniki biznesowe. EBITDA przed uwzględnie­niem pozycji nadzwyczajnych spadł o 20,3 proc., z 281 mln EUR do 224 mln EUR. Zysk utrzymał się zatem w połowie prognozowanego w maju przedziału od 200 mln EUR do 250 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych pozostała na niemal niezmienionym poziomie 15,6 proc. wobec 16,3 proc. w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Działalność segmentu Consumer Protection w zakresie konsumenckich środków ochrony rozwijała się bardzo pozytywnie, ale słaby popyt ze strony branży motoryzacyjnej spowodował spadek zysków w pozostałych trzech segmentach, zwłaszcza w segmencie Engineering Materials.

 Zgodnie z oczekiwaniami po ogromnym załamaniu światowej gospodarki skutki kryzysu koronawirusowego odczuliśmy w drugim kwartale znacznie silniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku – podkreśla Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG. – Nasza stabilna pozycja, duża płynność finansowa i wysoka dyscyplina kosztowa sprawiają jednak, że koncern LANXESS dobrze radzi sobie w tych niesprzyjających czasach. Poza tym widzimy już pierwsze oznaki ożywienia w Azji. Dlatego zachowuję spokój, nawet jeśli nie można obecnie przewidzieć szybkiego powrotu koniunktury.

Sprzedaż Grupy sięgnęła w drugim kwartale 2020 roku 1,436 mld EUR, co oznacza spadek o 16,7 proc. wobec 1,724 mld EUR rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej zna­czą­co wzrósł, z 96 mln EUR do 803 mln EUR. W tym samym czasie zobowiązania finansowe netto zmniejszyły się z 1,74 mld EUR do 929 mln EUR. Spowodowane to było wpływami ze sprzedaży udziałów w spółce Currenta, będącej operatorem parku chemicznego, którą LANXESS przeprowadził pod koniec kwietnia. Koncern wykorzystał te wpływy pieniężne do dalszego wzmocnienia swojej sytuacji bilansowej: w porównaniu z końcem 2019 roku wskaźnik kapitału własnego wzrósł z 30 proc. do 37 proc.

Czytaj również:  Synthos odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży

W segmencie Advanced Intermediates obie jednostki biznesowe odnotowały słabszy popyt w wyniku pandemii koronawirusa. Sprzedaż spadła o 19,8 proc., z 585 mln EUR do 469 mln EUR, także z powodu obniżek cen. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 100 mln EUR i był o 12,3 proc. mniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 114 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do satysfakcjonującego poziomu 21,3 proc. wobec 19,5 proc. w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Pandemia doprowadziła również do znacznego spadku wielkości sprzedaży w segmencie Specialty Additives, w szczególności ze względu na niższy popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego oraz naftowego i gazowego. Sprzedaż spadła o 20,4 proc., z 506 mln EUR do 403 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 63 mln EUR i był o 29,2 proc. mniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 89 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszyła się z 17,6 proc. do 15,6 proc.

W segmencie Consumer Protection utrzymał się korzystny trend w zakresie sprzedaży i zysków. Było to w szczególności zasługą dobrych wyników jednostki biznesowej Saltigo w dziedzinie agrochemikaliów. Do wzrostu zysków przyczyniło się również utrzymujące się duże zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne w jednostce biznesowej Material Protection Products. Pozytywny wpływ na portfolio miało ponadto przejęcie brazylijskiego producenta biocydów IPEL. Sprzedaż wzrosła o 21,9 proc., z 247 mln EUR do 301 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 68 mln EUR i był o 41,7 proc. większy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 48 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 22,6 proc. wobec 19,4 proc. w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Wpływ pandemii wyraźnie odbił się na segmencie Engineering Materials poprzez utrzymu­jący się słabszy popyt ze strony branży motoryzacyjnej. Sprzedaż wyniosła 244 mln EUR i była o 33,2 proc. niższa w porównaniu do poziomu 365 mln EUR w roku ubiegłym. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 56,9 proc., z 65 mln EUR do 28 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 11,5 proc., poniżej 17,8 proc. odnotowanych w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *