LANXESS Tower Logo

LANXESS sprecyzował swoje prognozy na rok 2020

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

LANXESS, mimo kryzysu spowodowanego pandemią, potwierdził realizację swoich założeń biznesowych. Po trzecim kwartale producent specjalistycznych środków chemicznych sprecyzował też prognozy na rok 2020.

Obecnie należy oczekiwać, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych za cały rok wyniesie od 820 do 880 mln euro. Poprzednio oczekiwano zysku w zakresie od 800 do 900 mln euro.

– Utrzymujemy kurs na wzburzonych wodach kryzysu spowodowanego pandemią. Doprecyzowaliśmy nasze prognozy na rok 2020 – mówi Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG. – Chcemy zrealizować zamierzenia, o których informowaliśmy wiosną. Wziąwszy pod uwagę, jak niepewne są czasy i jak wiele jest niewiadomych, to wspaniałe osiągnięcie całego zespołu LANXESS. Jestem z tego niezwykle dumny.

LANXESS wypłaci specjalną premię za nadzwyczajne zaangażowanie swoich pracowników w czasie pandemii. – W utrzymaniu działalności w okresie kryzysu kluczową rolę odegrali przede wszystkim pracownicy naszych zakładów wytwórczych. Poprzez tę premię chcielibyśmy podziękować im i wszystkim innym, którzy w ciągu ostatnich miesięcy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem – wyjaśnia Matthias Zachert.

Koncern LANXESS przeznaczy łącznie na te premie kilka milionów euro. Wysokość wypłaconej kwoty będzie się różnić w zależności od zajmowanego stanowiska. W Niemczech premia specjalna zostanie wypłacona w grudniu. W innych krajach obowiązują inne zasady.

Kryzys koronawirusowy wpłynął na wyniki biznesowe

Kryzys koronawirusowy utrzymał wpływ na wyniki biznesowe w trzecim kwartale. Wartość EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych sięgająca 193 mln euro oznacza spadek o 28,3 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (269 mln euro). Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadła do 13,2 proc. wobec 15,8 proc. w poprzednim kwartale. Poza pandemią na wynik wpływ miały m.in. planowany poważny przestój remontowy w Belgii, konsekwencje spadku cen sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe (w szczególności dolara amerykańskiego). Tymczasem działalność w segmencie Consumer Protection nadal pomyślnie się rozwijała. Pojawiły się również pozytywne sygnały z rynków w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Czytaj również:  Nowy start-up koncernu LANXESS: elektroniczna platforma handlowa

– W wielu jednostkach dostrzegamy oznaki poprawy sytuacji – podkreśla Matthias Zachert. – Popyt w kluczowych branżach, w tym w sektorze motoryzacyjnym, ponownie wzrósł w porównaniu z drugim kwartałem. Pozytywne sygnały docierają do nas zwłaszcza z Chin i Stanów Zjednoczonych.

Sprzedaż Grupy sięgnęła 1,461 mld euro, co oznacza spadek o 14,3 proc. wobec 1,704 mld euro rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej spadł o 68,4 proc. – z 79 mln do 25 mln euro.

Segmenty: Consumer Protection pozostaje mocnym filarem

Popyt w segmencie Advanced Intermediates ustabilizował się w obu jednostkach biznesowych w porównaniu z drugim kwartałem. W efekcie wielkość sprzedaży niemal osiągnęła poziom z roku poprzedniego. Biorąc jednak pod uwagę niższe ceny sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe, sprzedaż i zyski były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sprzedaż spadła o 14,4 proc. – z 549 mln do 470 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 65 mln euro – była o 28,6 proc. niższy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 91 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 13,8 proc. wobec 16,6 proc. rok wcześniej.

Pandemia wywarła niekorzystny wpływ na segment Specialty Additives również w trzecim kwartale. Wielkość sprzedaży znacznie się zmniejszyła – szczególnie z powodu niższego popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Negatywny wpływ miały również niższe ceny sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe. Sprzedaż spadła o 18,5 proc., z 503 mln do 410 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 65 mln euro – była o 33,0 proc. niższa w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (97 mln euro). Marża EBITDA (przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych) zmniejszyła się z 19,3 proc. do 15,9 proc.

Segment Consumer Protection pozostaje mocnym filarem Grupy dzięki świetnym wynikom w zakresie produktów agrochemicznych i dużemu zapotrzebowaniu na środki dezynfekujące. Pozytywny wpływ na portfolio miało ponadto przejęcie brazylijskiego producenta biocydów IPEL – pozwoliło to skompensować niekorzystne wahania kursowe. W tym roku sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie 278 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 59 mln euro – była o 7,3 proc. wyższa w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 55 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 21,2 proc. wobec 19,9 proc. rok wcześniej.

Czytaj również:  Śnieżka rośnie: trzeci kwartał z lepszymi wynikam

Na segment Engineering Materials wpływ miał słaby popyt w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie w Europie, choć uległ on poprawie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Sprzedaż wyniosła 285 mln euro i była o 19,3 proc. niższa w porównaniu do poziomu 353 mln euro w roku ubiegłym – również ze względu na niższe ceny sprzedaży i niekorzystny wpływ wahań kursowych. Na EBITDA przez uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zaważył planowany duży przestój remontowy w Belgii, a także słaby popyt, powodując spadek zysków o 44,1 proc., z 59 mln do 33 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 11,6 proc., poniżej 16,7 proc. odnotowanych w roku poprzednim.

LANXESS kontynuuje poprawę w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju

Rok temu przedstawiciele koncernu ogłosili, że do 2040 roku LANXESS osiągnie neutralność klimatyczną. Obecnie producent specjalistycznych środków chemicznych wyznaczył sobie nowe cele w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. W ramach programu „Water Stewardship” koncern LANXESS początkowo wzmocni zrównoważoną gospodarkę wodną poprzez realizację konkretnych projektów lokalnych w czterech zakładach zlokalizowanych na obszarach o największym stresie wodnym. Celem jest zmniejszenie bezwzględnego poboru wody w tych miejscach o 15 proc. do 2023 roku. Doświadczenia zdobyte w ramach tych projektów powinny przyczynić się do dalszej poprawy w zakresie racjonalnego wykorzystania wody na całym świecie.

Koncern LANXESS poprawił również swój rating MSCI ESG z oceny BBB na A. Jest to wynik przyjęcia strategii klimatycznej, dobrze sformułowanych zasad ładu korporacyjnego i zdecydowanych wysiłków w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *