LANXESS Headquarters
Fot. LANXESS

LANXESS z rekordowo wysoką stabilnością i rentownością

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Koncern LANXESS ma za sobą udany rok 2019 pomimo coraz bardziej wymagającej sytuacji ekonomicznej.

Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 3,3 proc., do 1,019 mld EUR. Zgodnie z prognozami przychody osiągnęły przedział od ok. 1,00 mld EUR do 1,05 mld EUR. W roku poprzednim koncern uzyskał przychód w wysokości 986 mln EUR.

Doskonałe wyniki w segmentach Advanced Intermediates, Specialty Additives oraz Perfor­mance Chemicals skompensowały spadek sprzedaży w segmencie Engineering Materials, spowodowany przede wszystkim osłabieniem popytu ze strony branży motoryzacyjnej. Wzrostowi przychodów sprzyjały korzystne wahania kursowe, szczególnie dolara amerykańskiego. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych za pełen rok po raz pierwszy w historii firmy osiągnęła poziom 15,0 proc. w porównaniu do 14,4 proc. rok wcześniej.

– W trudnych warunkach gospodarczych 2019 roku zdaliśmy pierwszy prawdziwy test od czasu naszej reorganizacji. LANXESS nigdy wcześniej nie cieszył się taką stabilnością i rentownością – podkreśla Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG. – Nawet w tych wymagających okolicznościach nasza marża osiągnęła rekordowy poziom, a nasza baza finansowa stanowiąca podbudowę do dalszego wzrostu jeszcze się umocniła. W 2020 roku poświęcimy większą uwagę wysoce rentownym działaniom na rzecz ochrony konsumenta oraz nowym zastosowaniom w dziedzinie technologii akumulatorów.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku jednostka Leather została uznana za działalność zaniechaną. Wyniki sprzedaży oraz przychody operacyjne – wraz z odpowiadającymi im wartościami dla roku poprzedniego – odpowiednio skorygowano. Jednostka została przeznaczona do sprzedaży w ramach strategicznej reorganizacji przedsiębiorstwa. W 2019 roku koncern LANXESS zbył już jednostkę zajmującą się środkami chemicznymi na bazie chromu, a także posiadane udziały w kopalni chromu.

Sprzedaż grupy LANXESS wyniosła 6,802 mld EUR, tym samym utrzymując się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (6,824 mld EUR). Zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnął 240 mln EUR i był o 14,9 proc. niższy w porównaniu z 282 mln EUR uzyskanymi rok wcześniej. Stało się tak w szczególności za sprawą nadzwyczajnych wydatków przeznaczonych na reorganizację działalności w zakresie związków metaloorganicznych.

Czytaj również:  Dzikie pszczoły uwielbiają czerwony pigment LANXESS

Ponowny wzrost dywidendy

W roku 2019 dywidenda po raz kolejny wzrośnie. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjona­riuszy, które odbyło się 13 maja 2020 roku, Zarząd wraz z Radą Nadzorczą złożyły propozycję dywidendy w wysokości 0,95 EUR na akcję. Oznacza to wzrost o blisko 6 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Nowy segment: Consumer Protection

W dążeniu do wzrostu LANXESS planuje w większym stopniu skoncentrować się na produktach z zakresu ochrony konsumentów i w związku z tym dostosowuje swoją strukturę segmentów ze skutkiem natychmiastowym. Z jednostek Saltigo, Liquid Purification Technologies oraz Material Protection Products utworzony zostanie nowy segment Consumer Protection. W jego asortymencie znajdą się m.in. substancje czynne dla rolnictwa i branży farmaceutycznej, preparaty odstraszające owady i środki do dezynfekcji, jak również technologie oczyszczania i uzdatniania wody.

– Nasza oferta produktowa w dziedzinie ochrony konsumentów odznacza się atrakcyjnym i stabilnym tempem wzrostu – dodaje Matthias Zachert. – Jednocześnie nasze wieloletnie doświadczenie na tych często obwarowanych surowymi restrykcjami rynkach zapewnia nam przewagę konkurencyjną.

Consumer Protection zastąpi segment Performance Chemicals. Równocześnie jednostka Inorganic Pigments wchodzi w skład segmentu Advanced Intermediates. Odpowiednie korekty w sprawozdaniach finansowych zostaną wprowadzone po pierwszym kwartale 2020 roku.

Lit: test pilotażowego zakładu

Rozwija się projekt komercyjnego wydobycia litu przeznaczonego do akumulatorów w amerykańskim zakładzie w El Dorado w stanie Arkansas. Jest to partnerska inwestycja koncernu LANXESS i spółki Standard Lithium. W zakładzie LANXESS prowadzi trzy wytwórnie produktów opartych na związkach bromu. Brom pozyskuje się z wydobywanej na miejscu solanki, zawierającej również lit. Spółka Standard Lithium opracowała nowatorską metodą pozyskiwania litu o wysokiej czystości bezpośrednio z solanki. Na terenie obiektu ulokowano zakład pilotażowy, a w początkach marca 2020 roku rozpoczęła się jego eksploatacja. LANXESS planuje uzyskać wstępną ocenę technicznej wykonalności najdalej w połowie roku.

Perspektywy na rok 2020: stabilizacja pod względem operacyjnym przy niekorzystnym wpływie koronawirusa

LANXESS oczekuje dalszej stabilizacji działalności operacyjnej w 2020 roku. Koncern spodziewa się jednak, że negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wynik operacyjny wyniesie od 50 do 100 mln EUR w skali całego roku. Prognozowany EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych powinien zatem zawrzeć się w przedziale od 0,9 do 1,0 mld EUR. Aktualnie spodziewane odpisy z tytułu epidemii koronawirusa w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosą około 20 mln EUR.

Czytaj również:  Specjalistyczne tworzywa w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych

Szczegółowe omówienie 2019 roku: wzrost przychodów w trzech spośród czterech segmentów

W 2019 roku segment Advanced Intermediates poprawił wynik z poprzedniego roku, w szczególności dzięki prężnej działalności jednostki Saltigo w branży rolnej oraz korzystnym wahaniom kursowym. Pomimo negatywnych efektów cenowych będących skutkiem obniżenia cen surowców sprzedaż wzrosła o 1,9 proc. i wyniosła 2,249 mld EUR w porównaniu do 2,207 mld EUR rok wcześniej. Wzrost EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 8,4 proc., z 359 mln EUR do 389 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 16,3 proc. do 17,3 proc..

Segment Specialty Additives zamknął rok obrotowy 2019 sukcesem, pomimo słabszego popytu ze strony branży motoryzacyjnej oraz wygaśnięciem umów na produkcję kontraktową o niskiej marży zysku. Było to możliwe dzięki korzystnemu wpływowi wahań kursowych oraz dobrym wynikom jednostki Polymer Additives. Sprzedaż wyniosła 1,965 mld EUR i była zbliżona do poziomu z poprzedniego roku (1,980 mld EUR). EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 2,9 proc., do 353 mln EUR, w porównaniu z 343 mln EUR rok wcześniej. Wpływ na to miały m.in. synergie kosztów wynikające z integracji spółki Chemtura. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 18,0 proc., z 17,3 proc. w poprzednim roku.

W 2019 roku sprzedaż i przychody w segmencie Performance Chemicals znacząco wzrosły, przede wszystkim dzięki potencjałowi operacyjnemu jednostek działających w obszarze uzdatniania wody i produktów do ochrony materiałowej, jak również za sprawą korzystnych wahań kursowych. Wartość sprzedaży wyniosła 1,052 mld EUR, co oznacza wzrost o 7,8 proc. w stosunku do 976 mln EUR rok wcześniej. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł aż o 23,1 proc., ze 156 mln EUR do 192 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększyła się znacząco z 16,0 proc. do 18,3 proc.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku jednostka Leather została uznana za działalność zaniechaną i w związku z tym nie wchodzi już w skład segmentu. Odpowiednio skorygowano również ubiegłoroczne wyniki.

Czytaj również:  Sainsbury's redukuje aż 450 ton zużywanego plastiku

Na sytuację w segmencie Engineering Materials nieustannie ma wpływ osłabienie popytu ze strony branży motoryzacyjnej. Zostało to jedynie nieznacznie złagodzone korzystnym wpływem wahań kursowych. W wyniku spadku kosztów surowców o 8,0 proc. zmniejszyła się również sprzedaż, z 1,576 mld EUR do 1,45 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 238 mln EUR i był o 10,9 proc. niższy w porównaniu do 267 mln EUR rok wcześniej. Niemniej marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych sięgnęła 16,4 proc. i była jedynie nieznacznie niższa od 16,9 proc. uzyskanych w roku poprzednim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *