lyondellbasell wesseling niemcy

LyondellBasell ambitnie o recyklingu tworzyw sztucznych

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

LyondellBasell przedstawił roczny raport na temat zrównoważonego rozwoju. Dokument zawiera cele petrochemicznego giganta w zakresie recyklingu polimerów oraz zmian klimatycznych.

LyondellBasell podkreśla, że przedstawione przez spółkę cele są jednymi z najambitniejszych w branży. Zakładają one produkcję i wprowadzenie na rynek dwóch milionów ton rocznie tworzyw pochodzących z recyklingu oraz opartych na technologiach odnawialnych. Strategia LyondellBasell zakłada, że swoje cele osiągnie do roku 2030, czyli w perspektywie najbliższych dziesięciu lat.

LyondellBasell podąża wieloletnią ścieżką wspierania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, czyniąc podstępy w obszarach mechanicznego i zaawansowanego recyklingu oraz wytwarzania produktów opartych na technologiach odnawialnych – powiedział Jim Seward, starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju, technologii i zrównoważonych działań. – Nasze cele odzwierciedlają możliwości, jakie dostrzegamy w perspektywie kolejnej dekady, zaś nasze zamierzenia w obszarze zrównoważonego rozwoju wymagają dostosowania modeli biznesowych. Patrząc przez pryzmat technologii i innowacji, nasze wyniki dowodzą potencjału w zakresie rozwoju współpracy i relacji partnerskich z korzyścią dla społeczeństwa.

Kluczowe elementy raportu nt. zrównoważonego rozwoju LyondellBasell obejmują podjęcie działań na kilku płaszczyznach. Zamierzeniem spółki jest:

  • Wytwarzanie i wprowadzanie na rynek dwóch milionów ton metrycznych rocznie polimerów pochodzących z recyklingu i opartych na technologiach odnawialnych, zwiększenie inwestycji w odzysk i recykling tworzyw sztucznych, a także przyspieszenie wdrażania rozwiązań na rzecz wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych.
  • Zmniejszenie do roku 2030 emisji dwutlenku węgla o 15% na tonę wytworzonych produktów względem poziomu z 2015 r.
  • Wspieranie różnorodności, włączenia i równości w miejscu pracy poprzez przyspieszenie realizacji inicjatyw, takich jak uwzględnienie kwestii różnorodności i włączenia (D&I) w ramach programów pozyskiwania talentów, ustanowienie stanowiska specjalisty ds. różnorodności i włączenia oraz powołanie do życia rady ds. różnorodności i włączenia obejmującej liderów w różnych obszarach.
  • Przystąpienie do Amerykańskiej Rady Chemicznej i fundacji Plastics Europe reprezentującej producentów tworzyw sztucznych, aby zapewnić wykorzystanie, recykling lub odzysk 100% odpadów z tworzyw sztucznych do roku 2040 r.
Czytaj również:  Każdy z odpadów można przetworzyć

Spółka kontynuuje też działania ukierunkowane na zwiększenie recyklingu i współpracy w obrębie łańcucha dostaw. Przykładem tych działań jest kluczowa rola, jaką odegrał dyrektor generalny LyondellBasell Bob Patel w procesie powołania do życia Alliance to End Plastic Waste – organizacji na rzecz wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych.

Wykorzystując technologię „MoReTec”, LyondellBasell kontynuuje rozwój zaawansowanych metod recyklingu, zaś w ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Quality Circular Polymers (QCP) rozszerzono ofertę produktów poddawanych recyklingowi mechanicznemu oraz gamę kolorystyczną. Spółka podjęła również współpracę z właścicielami dużych marek na rzecz zwiększonych możliwości recyklingu produktów, a także rozpoczęła produkcję polipropylenu (PP) i polietylenu niskiej gęstości (LDPE) pochodzących z odnawialnych surowców na skalę komercyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *