lyondellbasell wesseling niemcy
Zakłady Lyondellbasell w Wesseling, Niemcy. Fot. LyondellBasell

LyondellBasell dołącza do inicjatywy Global Compact

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

LyondellBasell ogłosił przystąpienie do ustanowionej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych inicjatywy Global Compact.

Global Compact to największa na świecie, korporacyjna inicjatywa na rzecz rozwoju. Sygnatariuszy działającej pod auspicjami ONZ inicjatywy Global Compact zachęca się do dostosowania prowadzonej działalności i wdrażanych strategii do kluczowych zasad poszanowania dla praw człowieka, praw pracowniczych i przeciwdziałania korupcji.

W LyondellBasell funkcjonuje kultura osiągania celów oparta na, jak to nazywamy, „sile zespołu”. Pokonanie wyzwań stawianych przed nami w dzisiejszych czasach będzie wymagało globalnego zaangażowania i współpracy między sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i podmiotami administracji rządowej – powiedział Bob Patel, dyrektor generalny LyondellBasell. – Cele inicjatywy Global Compact dobrze wpisują się w misję naszej firmy, którą jest dążenie do wyeliminowania ze środowiska odpadów z tworzyw sztucznych, rozwiązania problemów związanych ze zmianą klimatu i wspieranie rozwoju społecznego. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy uczestniczyć w tych niezwykle istotnych, wspólnych działaniach.

W 2020 r. firma LyondellBasell zintensyfikowała realizację planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając sobie ambitne cele w dziedzinie recyklingu i korzystaniu z polimerów ze źródeł odnawialnych, wyeliminowania z procesu produkcji i transportu odpadów polimerowych oraz uruchomienie we włoskim mieście Ferrara pilotażowego zakładu recyklingu molekularnego MoReTec. Ponadto spółka jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Alliance to End Plastic Waste (AEPW), pierwszej, globalnej, obejmującej wszystkie elementy łańcucha wartości, inicjatywy poświęconej wyeliminowaniu ze środowiska odpadów z tworzyw sztucznych.

O LyondellBasell

LyondellBasell jest jedną ze światowych firm działających w branży tworzyw sztucznych, chemikaliów i rafinatów. Firma produkuje surowce i produkty o kluczowym znaczeniu dla opracowywania innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania nowoczesnego świata, takie jak konieczność zwiększenia bezpieczeństwa żywności poprzez stosowanie lekkich i miękkich opakowań, ochrona czystości zasobów wodnych poprzez budowanie bardziej odpornych na uszkodzenia i wszechstronnych rurociągów, poprawa bezpieczeństwa, komfortu podróżowania i efektywności paliwowej pojazdów osobowych i ciężarowych wykorzystywanych w transporcie drogowym, czy gwarantowanie bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji urządzeń i sprzętu elektronicznego.

Czytaj również:  LyondellBasell zapewnia sobie surowce do recyklingu

LyondellBasell sprzedaje swoje produkty w ponad 100 państwach i jest największym na świecie producentem komponentów polimerowych, a także największym sprzedawcą licencji na technologie poliolefinowe. Firma LyondellBasell oferuje produkty będące dla klientów rozwiązaniem konieczności zwiększenia w ich wyrobach zawartości tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi oraz wysokiej jakości polimerów podlegających recyklingowi mechanicznemu.

W 2020 r., po raz trzeci z rzędu, firma LyondellBasell znalazła się w publikowanym przez magazyn Fortune rankingu „Najbardziej Podziwianych Spółek Świata”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *