biotworzywa bioreaktor paliwo
Foto: Materiały prasowe

Manifest Polityczny na rzecz rozwoju rynku biotworzyw

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Organizacja European Bioplastics (EUBP) opublikowała swój Manifest Polityczny, w którym wzywa Unię Europejską do opracowania kompleksowego Planu Działań dla Przemysłu Biopolimerów w celu przyspieszenia rozwoju branży biotworzyw.

EUBP uważa, że strategia UE w zakresie biogospodarki, wspierająca silną bazę przemysłową biopolimerów, powinna być jednym z najważniejszych elementów następnego unijnego cyklu politycznego. EUBP wzywa przyszłą Komisję i współtwórców prawa do opracowania Planu Działań dla Przemysłu Biopolimerów, nadając priorytet następującym 6 kluczowym punktom:
• Harmonizacja przepisów
Brak jest pełnej harmonizacji koncepcji i priorytetów biogospodarki z istniejącymi ramami regulacyjnymi UE, pomimo wysokiego poziomu wsparcia politycznego dla biogospodarki. UE powinna ujednolicić przepisy, aby stworzyć sprawiedliwe i równe warunki dla biotworzyw.
• Motywowanie do pozyskiwania ekologicznej biomasy
UE musi znaleźć równowagę między bioenergią a zrównoważonymi produktami pochodzenia biologicznego.
• Zwiększenie wsparcia finansowego dla innowacji technologicznych
Skalowanie procesów produkcji biotworzyw w celu zaspokojenia popytu komercyjnego może stanowić wyzwanie techniczne i będzie wymagało sprzyjającego otoczenia finansowego, tak aby innowacje mogły rozwijać się na dużą skalę.
• Wypełnianie luk w infrastrukturze i zachęcanie do zapewnienia możliwości zbierania odpadów żywnościowych
Osiągnięcie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym dla biotworzyw wymaga solidnej infrastruktury recyklingu mechanicznego, chemicznego i organicznego, a także dostępu do tej infrastruktury. UE powinna więcej inwestować w infrastrukturę do zbiórki, sortowania i recyklingu odpadów żywnościowych, aby wspierać rozwój branży biotworzyw.
• Zwiększenie zainteresowania rynku
Europie potrzebne są zachęty rynkowe, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zwrot z inwestycji publicznych i prywatnych zostanie przeniesiony gdzie indziej. UE powinna stworzyć równe szanse dla bioproduktów, tworzyw biodegradowalnych i kompostowalnych.
• Zwiększanie świadomości konsumentów
Wielu konsumentów pozostaje nieświadomych rzeczywistych korzyści ekologicznych płynących ze stosowania bioproduktów lub kompostowalnych alternatyw. UE powinna zwiększyć świadomość konsumentów na temat korzyści płynących z zastosowania biotworzyw, aby pomóc w zwiększeniu na nie zapotrzebowania.
“Biotworzywa mają ogromny potencjał, aby odegrać kluczową rolę w zmniejszaniu wpływu tworzyw sztucznych na środowisko”, powiedział Hasso von Pogrell, dyrektor zarządzający EUBP. “Jednak aby w pełni wykorzystać ten potencjał, branża potrzebuje jasnych i sprzyjających ram politycznych”.
“Wzywamy UE do wykorzystania tej okazji do stworzenia dobrze prosperującego przemysłu biotworzyw przynoszącego korzyści środowisku i gospodarce” – potwierdził Roberto Ferrigno, szef ds. UE w EUBP.
Aby opracować i wdrożyć wspomniany plan działania na rzecz przemysłu biopolimerów, EUBP zobowiązuje się do współpracy z UE i innymi zainteresowanymi stronami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *