Produkcja opakowań w firmie KGL zrzeszonej w NATUREEF

NATUREEF apeluje o zmiany w PPWR

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. PPWR) będzie dokumentem o ogromnym wpływie na europejski i polski rynek.

Jego projekt, nad którym trwają obecnie prace, nie uwzględnia jednak wielu kwestii technologicznych dotyczących opakowań i możliwości branży recyklingowej, stanowiąc jednocześnie źródło wielu niejasności dla przedsiębiorców.
Zmieńmy jego zapisy z korzyścią dla środowiska, branży i konsumentów – apeluje stowarzyszenie NATUREEF w imieniu kilkudziesięciu firm, instytucji i jednostek naukowych i proponuje konkretne propozycje.

Organizacja wystosowała w tej sprawie stanowisko do Minister Środowiska i Ochrony Klimatu, licząc, że przedstawiciel polskiego rządu poprze je i wyrazi w trakcie europejskiej procedury legislacyjnej. Dokument trafił również do polskich europarlamentarzystów i do członków Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego, w której najprawdopodobniej już 24 października odbędzie dyskusja na temat PPWR.

Eksperci NATUREEF specjalizujący się w projektowaniu, produkcji, znakowaniu i recyklingu opakowań jak i przepisach prawnych w tym zakresie, w skali krajowej i międzynarodowej, zasygnalizowali problemy dotyczące dwóch obszarów. Pierwszy z nich to planowana obowiązkowa zawartość recyklatów w opakowaniach do produktów wrażliwych, czyli np. spożywczych i kosmetycznych. Eksperci NATUREEF obawiają się, że ze względu na niewystarczającą podaż na rynku materiałów pochodzących z recyklingu odpadów opakowaniowych (recyklatów) spełniających wymagania bezpieczeństwa materiałów dopuszczonych do kontaktu z produktami wrażliwymi, wprowadzenie tych surowców w proponowanych w PPWR ilościach i terminach może być trudne do realizacji. Rozwiązaniem tej sytuacji może być liczenie zawartości recyklatu w odniesieniu do średniej masy wszystkich opakowań z udziałem tworzyw sztucznych wprowadzonych na rynek przez producenta, a nie w odniesieniu do pojedynczego opakowania. Początkowo niższa obowiązkowa zawartość recyklatów w opakowaniach z tworzyw sztucznych pozwoli firmom na dostosowanie technologii produkcji z udziałem surowca z recyklingu oraz umożliwi rozwój systemów zarządzania jakością i udoskonalenie technik analitycznych niezbędnych do kontroli jakości i bezpieczeństwa dla konsumentów.

Autorzy stanowiska zwracają również uwagę, że brak jest jasno zdefiniowanych kryteriów oceny materiałów i opakowań pod kątem tego, na ile nadają się one w praktyce do recyklingu na dużą skalę. Obecnie przedsiębiorcy uwzględniają kwestie recyklingu na etapie projektowania opakowań, ale dostępne kryteria projektowe są w znacznej mierze oceniane jako hipotetyczne i pomijają wiele aspektów takich jak dostępność infrastruktury sortowania lub przetwarzania, czy popyt na surowiec wtórny danego rodzaju. Kryteria powinny też uwzględniać obecność pozostałości resztek produktu w opakowaniu. Brak tego kryterium może powodować, że niektóre typy opakowań produktów nie będą poddawane recyklingowi na dużą skalę. Procesy mycia, higienizacji lub niska jakość recyklatu będą pogarszać ekonomiczny i ekologiczny efekt całego łańcucha działań.

Czytaj również:  Ponad 800 mln zł dla firm

Eksperci apelują także o wymóg poprawnego i sformułowanego na podstawie zweryfikowanych kryteriów prawnych oznakowania opakowań z użyciem twierdzeń dotyczących ekologiczności (stosowania recyklatów), co będzie przydatnym narzędziem do komunikacji, skutecznie eliminującym zjawisko greenwashingu, a jednocześnie będzie stymulować poprawną segregację odpadów opakowaniowych.

Wierzymy, że przedstawiciele polskiego Rządu i Ministerstwa Klimatu i Środowiska uwzględnią nasze postulaty w formułowaniu swojego stanowiska i głosu w trakcie procedury legislacyjnej wniosku legislacyjnego PPWR. Jednocześnie jako organizacja skupiając wiodące firmy wytwarzającej 2,3% polskiego PKB branży producentów materiałów i opakowań z tworzyw sztucznych, deklarujemy wsparcie przy konsultacjach i dalszej analizie zapisów projektu. Eksperci stowarzyszenia od lat pracują nad kwestiami poruszanymi w PPWR. Warto skorzystać z tej ogromnej, praktycznej i popartej badaniami naukowymi wiedzy. Dzięki niej skuteczniej wprowadzimy zmiany, z których skorzystają wszyscy: przyroda, konsumenci i firmy – mówi Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia NATUREEF i zapowiada współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli branży spożywczej, kosmetycznej i opakowaniowej, aby głos praktyków w dziedzinie opakowań wybrzmiał mocniej.

Link do stanowiska NATUREEF ws. PPWR: https://natureef.pl/apel-natureef-o-zmiany-w-rozporzadzeniu-ppwr/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *