Empty Used white plastic bottles for recyclable waste

Nowe standardy projektowe dla butelek PET wspierające recykling

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Europejska Organizacja Producentów Butelek PET (EPBP) wyznacza nowe standardy w dziedzinie recyklingu butelek PET, skupiając się na nieprzezroczystych białych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Te wytyczne projektowe stanowią ważny krok w rozwoju branży recyklingu mechanicznego tworzyw sztucznych w Europie.

Istotne jest znaczenie tych wytycznych w kontekście osiągnięcia celów recyklingu i przeciwdziałania powstawania nadmiernej ilości odpadów w Europie. Poprzez zapewnienie odpowiedniej struktury strumieni odpadów i promowanie dedykowanych źródeł butelek PET, wytyczne te pomogą utrzymać jakość zarówno nieprzezroczystych białych, jak i przezroczystych strumieni butelek PET . To z kolei wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez promowanie recyklingu surowców o tym samym zastosowaniu i dodawanie wartości dla każdego ze strumieni.

Mimo, że na przykład mleko opakowuje się w takie butelki coraz częściej np. we Francji, Belgii i Włoszech, także Polsce, do tej pory nie istniały oddzielne strumienie surowców wtórnych dla tej grupy produktów.

Zgodnie z celami Unii Europejskiej w zakresie recyklingu, 25% nieprzezroczystych białych butelek PET na napoje musi zostać poddanych recyklingowi do 2025 roku, a do 2030 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 30%. EPBP wspiera te cele i stwierdza, że branża powinna dążyć do recyklingu jeszcze większych ilości butelek.

Zaktualizowane wytyczne EPBP wprowadzają ograniczenie maksymalnego rozmiaru opakowania do pięciu litrów i zakazują stosowania biodegradowalnych i oksydegradowalnych dodatków, co ma na celu poprawę procesu recyklingu.

Wytyczne określają również, które podłoża etykiet są akceptowalne, podkreślając znaczenie gęstości materiałów. Podłoża etykiet o gęstości większej niż 1 g/cm3, takie jak PVC, polistyren, PET i PLA, znajdują się na liście negatywnej. Wynika to z faktu, że niektóre z tych materiałów, których recykling jest utrudniony, można łatwiej oddzielić od materiału bazowego podczas procesu recyklingu niż inne.

Podłoża etykiet o gęstości większej niż 1 g/cm3, takie jak PVC, polistyren, PET i PLA, znajdują się na liście negatywnej. Wynika to z faktu, że niektóre z tych materiałów, których recykling jest utrudniony, można łatwiej oddzielić od materiału bazowego podczas procesu recyklingu niż inne. Podłoża wykonane z polietylenu i polipropylenu są dopuszczalne w przypadku etykiet, pod warunkiem, że ich gęstość jest mniejsza niż 1 g/cm3.

Czytaj również:  Projekt LIFE CIRC-ELV da „nowe życie” części z PE i PP

Branża recyklingu mechanicznego tworzyw sztucznych odgrywa kluczową rolę w redukcji ilości odpadów i minimalizacji wpływu tworzyw sztucznych na środowisko. Działając na rzecz zrównoważonej przyszłości i dostosowując się do celów wyznaczonych przez Komisję Europejską, uczestnicy łańcucha wartości PET aktywnie przyczyniają się do bardziej ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Warto podkreślić, że EPBP to dobrowolna inicjatywa branżowa, a jej wytyczne projektowe stanowią rekomendacje, które nie są prawnie wiążące. Niemniej jednak, ich wprowadzenie wpłynie na kształtowanie przyszłości recyklingu butelek PET w Europie.

Recykling nieprzezroczystych białych butelek PET staje się coraz ważniejszy w kontekście zrównoważonej przyszłości. Nowe wytyczne EPBP wprowadzają istotne zmiany w branży, które mają przyczynić się do osiągnięcia celów recyklingu i minimalizacji wpływu tworzyw sztucznych na środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *