laboratorium

Nowy budżet UE: ile dostaniemy na polskie innowacje?

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W budżecie unijnym na polskie innowacyjne inwestycje po 2021 roku przypadnie około 60 miliardów złotych.

– Trwają jeszcze negocjacje nowego budżetu Unii Europejskiej, ale już teraz możemy powiedzieć, że obszar innowacyjności będzie istotną pozycją w tym budżecie – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister podkreśliła, że ministerstwo będzie wspierać – z poziomu krajowego i regionalnego – prace B+R realizowane przez firmy samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi czy instytutami badawczymi. Przedsięwzięcia o charakterze badawczo-rozwojowym będą mogły być uzupełnione o komponent inwestycyjny związany z wdrożeniem efektów tych prac, ale też o podnoszenie kompetencji pracowników w obszarach niezbędnych do realizacji innowacyjnych inwestycji czy też w obszarach związanych z cyfryzacją, robotyzacją i automatyzacją przedsiębiorstw.

Zakładamy, że wsparcie otrzymają zarówno tzw. czempiony, czyli firmy szybko rozwijające się, o najwyższym potencjale, jak też przedsiębiorstwa na początkowym etapie rozwoju, bez doświadczenia w B+R. Chcemy dawać firmom narzędzia, aby mogły konkurować na europejskim i globalnym rynku – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Rada ds. Innowacyjności jest najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd. Działania podejmowane przez Radę mają charakter projektowy i służą koncentracji wysiłków i środków na zwiększaniu potencjału innowacyjności w Polsce.

Przewodnicząca Rady ds. Innowacyjności, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przypomniała jak dużo udało się już osiągnąć w obszarze innowacyjności.

Postawiliśmy w Polsce fundamenty – legislacyjne, instytucjonalne i strategiczne – pod przekształcenie naszej gospodarki z imitacyjnej i opartej o niskie koszty pracy na taką, w której główną siłą napędową jest innowacyjność. Polityka ta przyniosła konkretne owoce – nakłady na prace B+R wzrosły w 2018 r. o 27,7%, a ich przyrost to w głównej mierze zasługa nakładów przedsiębiorstw – mówiła szefowa resortu rozwoju.

Minister Jadwiga Emilewicz jako nowe obszary działania wymieniła: cyfryzację 4.0, wsparcie kompetencji Polaków, zieloną gospodarkę, innowacje i start-upy oraz nowe technologie. – Nasze cele to między innymi: zwiększenie poziomu automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki, cyfryzacja polskich firm, rozwój sztucznej inteligencji oraz wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – mówiła minister rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *