Parlament Europejski Strasburg

Parlament Europejski ogranicza przemieszczanie odpadów

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Parlament Europejski na posiedzeniu w Strasburgu przyjął we wtorek nowe unijne procedury i narzędzia kontrolne dotyczące przemieszczania odpadów, które mają na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Według tych zaktualizowanych przepisów, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD zostanie zabroniony w ciągu 2,5 roku od ich wejścia w życie, podczas gdy eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom.

W głosowaniu, w którym udział wzięło 628 posłów, porozumienie osiągnięte z Radą zostało poparte przez 587 posłów, przy 8 głosach przeciwnych i 33 wstrzymujących się. Decyzja ta została podjęta w dążeniu do realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i eliminacji zanieczyszczeń, co podkreślono w oficjalnym komunikacie.

W ramach nowych przepisów, wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów w ramach UE zostanie zdigitalizowana poprzez centralne centrum elektroniczne, co ma poprawić sprawozdawczość i przejrzystość procesu. Ponadto, przemieszczanie odpadów do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolone jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Sprawozdawczyni Pernille Weiss (EPL) podkreśliła znaczenie tego kroku, mówiąc: „UE wreszcie weźmie odpowiedzialność za swoje odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów spoza OECD. Odpady są zasobem, jeśli są odpowiednio zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu”.

Warto zaznaczyć, że eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął w 2020 roku 32,7 mln ton, co stanowiło około 16% światowego handlu odpadami. Dodatkowo, rocznie między krajami UE przemieszcza się około 67 mln ton odpadów.

Dodatkowo, nowe przepisy wprowadzają również powołanie specjalnej grupy ds. egzekwowania prawa, która ma na celu zwiększenie współpracy między państwami członkowskimi UE w celu skutecznego zapobiegania i wykrywania nielegalnych przesyłek odpadów.

Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim, tekst będzie teraz musiał zostać formalnie zatwierdzony przez Radę przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE. Ta decyzja ma na celu przyczynienie się do realizacji celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zerowego poziomu zanieczyszczeń, stanowiąc krok w stronę bardziej zrównoważonego zarządzania odpadami na terenie Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *