Plast Box SA
Fot. Plast-Box S.A.

Plast-Box zamyka I kw. 2021 z 3,5 mln zł zysku netto

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Plast-Box zanotował od stycznia do marca 2021 roku wyższe o niemal 3% skonsolidowane przychody w porównaniu do roku poprzedniego, generując 56,1 mln zł sprzedaży.

Równocześnie zysk netto Grupy podniósł się ponad dwukrotnie r/r i przekroczył 3,5 mln zł. W tym samym okresie Grupa Plast-Box wypracowała zysk EBITDA o wartości 7,6 mln zł, przy stopie EBITDA 13,6%.

Na wyniki finansowe Grupy decydujący wpływ miała ekstremalnie trudna sytuacja na rynku surowców oraz dodatnie różnice kursowe. Od końca ubiegłego roku do marca 2021 ceny polimerów wzrosły o 45%. Oprócz wzrostu cen, silnie przewyższającego naturalne wahania, pojawił się problem z dostępnością surowca do produkcji.

Grzegorz Pawlak Plast-Box
Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.

– Kolejno ogłaszane przez producentów poliolefin stany siły wyższej wywierały na nas i innych przetwórcach silną presję. Sytuacja na rynku surowców negatywnie wpłynęła na rentowność operacyjną Grupy. Wygenerowane przychody na wyższym niż rok wcześniej poziomie nie pokryły wysokich cen surowców, które osiągnęły nienotowane w historii wartości – powiedział Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Jest dla nas niespotykanym dotychczas wyzwaniem, zarządzanie polityką cenową sprzedaży przy tak dynamicznych wzrostach kosztów nabycia surowców, by zniwelować niekorzystny wpływ drożejących surowców i jednocześnie zabezpieczyć satysfakcjonujący poziom marż na kolejne okresy – dodaje.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki matki Plast-Box S.A. w I kwartale 2021 roku wyniósł 1,9 mln zł wobec takiego samego zysku uzyskanego rok wcześniej. W tym czasie przychody spółki urosły do 43,7 mln zł i były wyższe r/r o 13,7%.

Największą część skonsolidowanych przychodów Grupa Plast-Box wypracowała za granicą. W I kwartale br. eksport osiągnął 54,6% poziom w strukturze sprzedaży, w wyniku wzrostu r/r o 2,8%. Jednocześnie Grupa umocniła pozycję na rynku w kraju i zanotowała 2,5% wzrost sprzedaży.

Intensyfikujemy działania nad rozwojem produktowym, zarówno poprzez rozszerzenie portfolio, jak i optymalizację ofert i cenników, dzięki czemu możemy osiągać zadawalające wzrosty. Pracujemy nad osiąganiem dobrych wyników, które są warunkiem wypłaty dywidendy. Jestem przekonany, że nasi Akcjonariusze będą zadowoleni z decyzji Zarządu o rekomendowaniu wypłaty z zysku na poziomie 0,09 zł na akcję – podsumował Grzegorz Pawlak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *