smog miasto

Polacy zaczęli segregować odpady? A co ze smogiem?

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Aż 96 proc. Polaków deklaruje, że segreguje śmieci. 80 proc. z nich robi to zawsze lub prawie zawsze.

Na początku 2020 r. w Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady związane z segregacją śmieci. Zgodnie z ustawą segregacja śmieci jest obowiązkowa. Ci, którzy z tego obowiązku się nie wywiązują, muszą liczyć się z finansowymi konsekwencjami. Z badania HX Study, przeprowadzonego przez agencję mediową Starcom na ogólnopolskiej grupie respondentów, wynika, że 96 proc. Polaków już segreguje śmieci, przy czym aż 80 proc. robi to zawsze lub prawie zawsze.

Jednocześnie ponad połowa respondentów ma wątpliwości, czy segreguje odpady właściwie, chociaż taki sam odsetek badanych uważa, że zasady są sformułowane w zrozumiały sposób.

Segregowanie śnieci jako wyraz troski o środowisko

Co ciekawe, segregującym odpady przyświeca „wyższy cel” – aż 67 proc. robi to z troski o środowisko naturalne, mniej niż połowa kieruje się różnicą w wysokości opłat za wywóz odpadów zmieszanych i rozdzielonych według wytycznych. Co piąty ma też na uwadze kwestie estetyczne.

Segregowanie śmieci wymaga zmiany myślenia i codziennego funkcjonowania całego gospodarstwa domowego. Choć wyższe opłaty za wywóz śmieci są dotkliwe, same w sobie nie są wystarczającym motywatorem, by podjąć wysiłek dzielenia naszych odpadków według dość skomplikowanych zasad, które niejednokrotnie pozostawiają wątpliwości. Aby się z tym zmierzyć, potrzebny jest ów wyższy cel, poczucie głębszego sensu tego, co robimy – mówi Marta Górecka, Senior Strategy & Innovation Manager w agencji Starcom.

Już co trzeci ankietowany posiada w swoim domu więcej niż trzy pojemniki na śmieci (według wytycznych co do segregacji odpadów powinny być one wyrzucane do pięciu oddzielnych kontenerów – metale / tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady, odpady zmieszane).

W praktyce dość trudno jest segregować śmieci, nie posiadając specjalnych pojemników dla każdej kategorii. Jesteśmy jednak w trakcie okresu przejściowego – niektóre śmieci być może są składowane oddzielnie i sukcesywnie wynoszone, inne są zaskoczeniem – że nasze gospodarstwo tak dużo wytwarza, na przykład odpadów bio lub plastiku. Wszystko to jest proces, który może doprowadzić do głębszej świadomości i zmiany postaw konsumenckich – mówi Górecka.

Czytaj również:  Słowacja wprowadza zakaz plastików jednorazowego użytku

Ze wszystkich działań, jakie zwykły obywatel może podjąć w celu ochrony środowiska naturalnego, to segregacja śmieci jest przez Polaków uważana za to, które ma szansę przełożyć się na realną zmianę. Tuż za segregacją jest ograniczenie konsumpcji towarów w plastikowych opakowaniach. Stosunkowo najmniej osób wiąże spożycie mięsa z eksploatacją naszej planety, jednak mimo wszystko co trzeci dostrzega tę korelację.

Inne kwestie: samochody elektryczne i smog

Samochód elektryczny lub hybrydowy posiada obecnie niewielu respondentów – deklaruje to 3,2% ankietowanych, jednak 5% taki zakup rozważa, a aż 29% nie wyklucza go w przyszłości.

Również problem smogu przedostał się już do masowej świadomości Polaków – o tym zjawisku słyszało ponad 83% badanych, choć na pierwszym miejscu wśród niebezpiecznych zjawisk związanych z zagrożeniami dla środowiska znalazły się pożary w Australii, które dzięki intensywnej relacji w mediach „przebiły się” do świadomości 87% z nas.

Mamy także świadomość tego, że smog dotyczy nas tu i teraz – aż 3/4 (74,2%) Polaków deklaruje, że interesuje ich stopień zanieczyszczenia powietrza w miejscu, w którym przebywają lub planują przebywać. Większość osób polega w tym temacie na informacjach w mediach (51%), aplikacjach i serwisach z wynikami pomiarów (43%), 1/3 zdaje się w tym zakresie na własne, subiektywne odczucia.

Co więcej, aż 3/4 osób deklarujących zainteresowanie stopniem zanieczyszczenia powietrza od jego stanu uzależnia swoje aktywności, takie jak wyjście na spacer (co piąty postępuje tak zawsze lub często), a co czwarty wybiera miejsce spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem stanu powietrza.

Polacy uważają też smog za największe realne zagrożenie dla środowiska – z tą diagnozą zgadza się 77 proc., o 5 pp mniej niż w przypadku globalnego ocieplenia.

Na smog oczyszczacz powietrza

Świadomość na temat zanieczyszczenia powietrza i zagrożeń z niego wynikających ma wpływ na rosnące zainteresowanie respondentów urządzeniami do oczyszczania powietrza. Już 14 proc. Polaków posiada ma w domu oczyszczacz, a 36 proc. respondentów rozważa jego kupno.

Czytaj również:  Jak Małe i Średnie Przedsiębiorstwa radzą sobie w kryzysie?

Dynamiczny rozwój tej kategorii produktów potwierdzają producenci oczyszczaczy, choć jednocześnie zaznaczają, że daleko nam jeszcze do rynków najbardziej zaawansowanych.

Oczyszczacze powietrza to rosnąca kategoria na polskim rynku, która istotnie – dzięki mediom i producentom – zaznaczyła swoje miejsce w świadomości Polaków. Coraz częściej zwracamy uwagę na jakość powietrza, którym oddychamy, ale wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż powietrze w pomieszczeniach może być nawet bardziej zanieczyszczone niż to na zewnątrz. – Na rynku koreańskim sprzedaje się blisko 2 miliony sztuk oczyszczaczy rocznie. Do tej liczby wciąż nam daleko, mimo licznych alertów smogowych w Polsce. Oczyszczacze Samsung mają potwierdzoną badaniami i certyfikatami skuteczność usuwania aż do 99,97% zanieczyszczeń. Dzięki takiej filtracji, nie są tylko produktem sezonowym. Poza smogiem pomagają oczyścić powietrze także z bakterii, pyłków, alergenów i roztoczy – mówi Magdalena Rzepnicka Head of Marketing, Digital Appliances w Samsung Polska.

Badanie z serii HX Study przeprowadzone zostało na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1079 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości. Metoda: CAWI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *