recykling tworzyw plastik odpady

Polski Pakt Plastikowy przedstawi ważny raport

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Jak polski biznes działa na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych? Jak zaadaptować zasady ekoprojektowania na rynek polski i wdrożyć Dobre Praktyki na rzecz gospodarki cyrkularnej? Odpowiedzi dostarczy II Konferencja Urodzinowa PPP.

W 2020 roku zainaugurowano Polski Pakt Plastikowy – międzysektorową inicjatywę na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych w Polsce, powołaną w ramach międzynarodowej sieci Fundacja Ellen MacArtur. Polski Pakt Plastikowy tworzą m.in. takie firmy jak Alpla Polska, Carrefour, Grupa Spółek Danone w Polsce, Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety, Korporacja KGL, Lidl Polska, LPP, Nestlé Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska czy Żabka.

Podczas zbliżającej się II Konferencji Urodzinowej Paktu nastąpi premiera Raportu Rocznego, w którym Polski Pakt Plastikowy podsumuje efekty prac firm Członkowskich, a także podzieli się ich Dobrymi Praktykami. Oprócz Raportu Rocznego zaprezentowane zostaną wytyczne do ekoprojektowania oparte na rozwiązaniach zagranicznych i zaadaptowane na rynek polski. Będzie to przełomowy dokument, z którego korzystać będą mogli wszyscy uczestnicy łańcucha wartości opakowań – od producentów, firm wprowadzających opakowania do obrotu, aż po podmioty gospodarujące odpadami.

Wspólna wizja na rzecz zamykania obiegu tworzyw sztucznych w Polsce

Polski Pakt Plastikowy stawia sobie ambitne cele – jak opisano w Raporcie Otwarcia Paktu: „Ambicją Polskiego Paktu Plastikowego jest wielosektorowa zmiana obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach w Polsce w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Cele Paktu skupione są na trzech najważniejszych kierunkach działania: ograniczaniu użycia tworzyw sztucznych, innowacji i zamykania obiegu. Polski Pakt Plastikowy posiada 6 celów strategicznych, opracowanych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, do realizacji których członkowie Paktu zobowiązani są do końca 2025 roku.”

Prace nad realizacją celów Pakt rozpoczął od identyfikacji opakowań nadmiernych i problematycznych, czyli takich, do których eliminacji powinniśmy dążyć w pierwszej kolejności, aby zamknięcie obiegu było możliwe2. Następnie opracowano Mapę Drogową Paktu3 – strategiczny dokument, który pokazuje, jakie zadania muszą zostać wykonane, aby do 2025 roku osiągnąć cele Paktu. Mapa zawiera kompleksową analizę wyzwań na rynku opakowań w Polsce oraz prezentuje szanse dla wszystkich przedstawicieli łańcucha wartości. Ponadto, działając na rzecz poprawy poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce, Pakt wydał również Klasyfikacje opakowań nadających się do recyklingu w praktyce i na dużą skalę.

Czytaj również:  Współpraca Ineos i Covestro przy zrównoważonym PC

Zobowiązanie i realizacja, czyli transparentne działania i dobre praktyki firm

Ambitne cele i wyznaczenie strategii to tylko początek działań Paktu – najważniejszą kwestią są bowiem realne zmiany zachodzące na rynku opakowań. Właśnie dlatego członkowie Paktu corocznie raportują dane dotyczące realizacji celów oraz dzielą się dobrymi praktykami wdrażanymi w firmach.

Premiera najnowszego Raportu Rocznego (za rok 2021) podsumowującego postępy firm członkowskich, takich jak m.in. Żabka, Biedronka, Unilever czy Nestlé5, nastąpi podczas II Konferencji Urodzinowej Paktu, która odbędzie się 5 października o godz. 10:00 w formule on-line. W Raporcie przedstawione zostaną również dobre praktyki firm członkowskich m.in. z zakresu ekoprojektowania, eliminacji opakowań nadmiernych czy kampanii edukacyjnych dla konsumentów. Zapoznając się z dobrymi praktykami Członków Paktu każdy zainteresowany będzie mógł się dowiedzieć, jak działać zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i zastosować podobne rozwiązania w swojej firmie.

Ekoprojektowanie – lepiej zapobiegać niż leczyć

Oprócz Raportu Rocznego Pakt zaprezentuje wytyczne do ekoprojektowania oparte na rozwiązaniach zagranicznych i zaadaptowane na rynek polski. Będzie to przełomowy dokument, z którego korzystać będą mogli wszyscy uczestnicy łańcucha wartości opakowań – od producentów, firm wprowadzających opakowania do obrotu, aż po podmioty gospodarujące odpadami. Dokument wskaże również strategiczny kierunek rozwoju rynku recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, odpowiadając na największe wyzwania systemowe.

Wdrożenie wytycznych w Polsce wesprze realizację wszystkich celów strategicznych Paktu – pozwoli na eliminację opakowań problematycznych, zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych, poprawę przydatności do recyklingu opakowań, ułatwienie poprawnego sortowania odpadów i w rezultacie zwiększenie poziomów recyklingu opakowań.

Premiera wytycznych do ekoprojektowania oraz Raportu Rocznego za 2021 r. odbędzie się podczas II Konferencji Urodzinowej Paktu. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zapisy i agenda:

https://paktplastikowy.pl/ii-konferencja-urodzinowa-paktu-agenda-oraz-zapisy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *