euro machine

Ponad 6 mld zł na innowacje

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W przyszłym roku z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 27 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 6,1 mld zł dotacji. Nowością będzie wsparcie projektów na rzecz dostępności, na które zaplanowano przeznaczyć 190 mln zł. Znamy już harmonogram konkursów w POIR.

Wierzymy, że nowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój stanie się atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Mamy dla nich ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje – mówi wiceminister Adam Hamryszczak.

Jakie nowości?

W ramach zaangażowania POIR w realizację rządowego Programu Dostępność Plus pierwszy raz zaplanowane zostały konkursy na rzecz projektów dotyczących zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na ten cel przeznaczono 190 mln zł.

Największą alokację będą miały konkursy dla dostępności na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz badania na rynek – łącznie 150 mln zł.

Liczymy na to, że nabory dedykowane realizacji programu Dostępność Plus spotkają się z dużym zainteresowaniem firm i przyczynią się do zwiększenia podaży nowoczesnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami – dodał wiceminister Hamryszczak.

Inwestycje w innowacje

Na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa przeznaczamy 2,74 mld zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi w tym obszarze 7 konkursów.

W przyszłym roku ruszy 9 nowych konkursów na łączną kwotę alokacji 615 mln zł na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach planuje się ogłoszenie 7 nowych konkursów na kwotę alokacji 1,65 mld zł. W Kredycie na innowacje technologiczne kontynuowany będzie konkurs ogłoszony w 2018 r. W badaniu na rynek, oprócz dwóch konkursów ogólnych oraz dotyczących dostępności, zorganizowane zostaną również kolejne dwa konkursy dedykowane wsparciu miast średnich na kwotę 550 mln zł.

Czytaj również:  Miliard na rozwój – ruszają nowe konkursy POIR

2019 rok przyniesie również nowe szanse na dotacje na badania naukowe i prace rozwojowe. Planowane są 4 nowe konkursy na łączną kwotę wsparcia w wysokości minimum 1,1 mld zł. Jednym z nich będzie konkurs na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki z alokacją 750 mln zł.

POIR w liczbach

Wartość wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach POIR wynosi ok. 16,5 mld zł. Z własnych środków przedsiębiorcy przeznaczyli ponad 17,9 mld zł. Łączna wartość inwestycji realizowanych z dofinansowaniem z POIR wynosi zatem 34,4 mld zł.

Około 12 mld zł dofinansowania trafiło do małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie dla przedsiębiorców stanowi ponad 70 proc. wartości podpisanych umów o dofinansowanie w ramach POIR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *