centrum recykligu krakow

Postępy budowy Centrum Recyklingu w Krakowie

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

W Krakowie, na terenie poprzemysłowym Nowej Huty przy ulicach Igołomskiej i Cementowej, jak informowaliśmy, trwają prace nad budową zaawansowanego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Projekt ten jest kluczowym elementem strategii miasta w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), mającej na celu podniesienie efektywności recyklingu i zarządzania odpadami w regionie.

Realizacja pierwszego etapu, skoncentrowanego na tworzeniu centrum recyklingu tworzyw sztucznych, planowana jest do zakończenia na koniec czerwca 2024 roku. Zakłada ona m.in. uruchomienie instalacji do przetwarzania folii z tworzyw sztucznych, budowę hali magazynowej i infrastruktury drogowej.

I etap – centrum recyklingu tworzyw sztucznych – obejmuje wybudowanie:

instalacji przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych (odzyskiwanych w procesach sortowania odpadów komunalnych) poprzez wysortowanie foli PE oraz instalacji wytwarzania granulatu polietylenu poprzez rozdrabnianie folii, mycie i granulacje;

hali magazynowej odpadów komunalnych;

budynków zaplecza socjalnego, administracyjno-biurowego i portierni;

niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w zakresie drogi dojazdowej od ulicy Igołomskiej wraz z drogami wewnętrznymi na terenie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, placów manewrowych i parkingów, zewnętrzne instalacje sanitarne; wody bytowej, wody do celów przeciwpożarowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, energii elektrycznej, ciepłowniczej.

W kontekście tego przedsięwzięcia, szczególne znaczenie miało spotkanie członków Zarządu MPO Kraków z Andrzejem Kuligiem, zastępcą prezydenta Krakowa. To wydarzenie podkreśliło zaangażowanie władz miasta w projekt i wyraziło wspólną determinację do osiągnięcia zakładanych celów. Jak stwierdził Henryk Kultys, prezes MPO Kraków, „Kraków od lat systematycznie wprowadza kolejne elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), tworząc szczelny i skuteczny system zarządzania energią i surowcami, w tym odpadami. Jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce”.

W ramach projektu, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) w Krakowie, miasto kontynuuje rozwijanie od 2013 roku Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Działania te przyczyniają się do osiągnięcia przez Kraków jednego z najwyższych wskaźników recyklingu wśród dużych polskich miast.

Czytaj również:  Warszawski Contec wdraża innowacyjny recykling opon

Całkowity koszt budowy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych oszacowano na 245 milionów złotych. Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w postaci pożyczki na kwotę 149 550 000 złotych oraz dotacji w wysokości 30 000 000 złotych.

Projekt zakłada także budowę innych obiektów, takich jak zakład odzysku odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, punkt selektywnego zbierania odpadów, oraz instalację fotowoltaiczną, co wpisuje się w szersze starania miasta o wykorzystanie energii odnawialnej. Spotkanie z zastępcą prezydenta Krakowa oraz wypowiedź prezesa MPO Kraków ukazują znaczenie i skalę projektu dla przyszłości Krakowa jako lidera w dziedzinie recyklingu i zrównoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *