PLN banknoty 100 zł

Przedsiębiorstwa wypracowują coraz większe zyski

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Jak podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, rosną zyski polskich przedsiębiorstw. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto firm wzrósł o 2,9% w ujęciu rocznym.

W przychodach rodzimych przedsiębiorstw zwiększa się udział eksportu. Rośnie też poziom inwestycji. Od początku roku do września urosły one o 16 proc. rok do roku, osiągając poziom 104,5 mld zł – wynika z danych GUS dot. przedsiębiorstw niefinansowych, które zatrudniają minimum 50 osób.

W sumie przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosły 2,38 bln zł. Oznacza to wzrost o 6,7% rok do roku. Zysk netto – w sumie o 2,9%. – wykazało 77,7% podmiotów.

Wciąż relatywnie wysoka jest również rentowność firm, która uległa osłabieniu tylko o 0,2 pkt proc., mimo że – o 7,0 proc. rok do roku – wzrosły ich koszty.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. nakłady inwestycyjne firm ogółem wzrosły do poziomu 104,5 mld zł (o 16% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wobec wzrostu 11,9% rok wcześniej). Choć obserwowane spowolnienie koniunktury przekłada się na mniejsze wzrosty w kolejnych kwartałach, to całościowy wynik po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku należy uznać za dobry.

Analiza sektorowej struktury nakładów wskazuje na wzrosty inwestycji m.in. w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (+27,8%); obsłudze rynku nieruchomości (+25,8%); administrowaniu i działalności wspierającej (+23,7%); transporcie i gospodarce magazynowej (+22,8%); dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (+22,6%); górnictwie i wydobywaniu (+21,5%); przetwórstwie przemysłowym (+14,1%); informacji i komunikacji (+13,3%). Spadek nakładów wystąpił natomiast w budownictwie (- 11,5%).

Choć nasi główni partnerzy handlowi borykają się ze spadkiem koniunktury, w Polsce mamy wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport – o 11,8%. W badanej grupie przedsiębiorstw zwiększył się również – z 49,9% do 53,2% – odsetek firm, które wykazują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport. Z kolei udział tej kategorii przychodów w przychodach netto ogółem wzrósł z 24,3% do 25,4%.

Czytaj również:  Henkel chce wyeliminować jednorazowe tworzywa

Dane GUS dotyczą 17 365 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których pracuje 50 i więcej osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *