Reverse,Vending,Recycling,Machine.,Recycling,Machine,That,Dispenses,Cash.,Man

Przetwórcy z uwagami do „rozporządzenia kaucyjnego”

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Lewiatanie i w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych zgłosili uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie „ustawy kaucyjnej”.

Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla różnych rodzajów opakowań jest konsekwencją zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz innych aktach prawnych. Nowa ustawa, popularnie nazywana „ustawą kaucyjną,” wymaga od przedsiębiorców spełnienia surowych standardów recyklingu odpadów opakowaniowych i zbiórki, co ma istotne konsekwencje finansowe. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan i w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych zgłosili swoje uwagi do tego projektu, starając się wprowadzić istotne modyfikacje w celu złagodzenia obciążeń finansowych.

Nowa ustawa kaucyjna nakłada na przedsiębiorców obowiązek zbierania 77 procent odpadów opakowaniowych, które wprowadzili na rynek. Niezrealizowanie tego celu skutkować będzie nałożeniem opłat produktowych za niespełnienie wymagań.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, stawki opłat produktowych za niespełnienie wymogów wynoszą:

  • 0,10 zł/kg dla tworzyw sztucznych, szkła i metalu w 2025 roku,
  • 1 zł/kg w 2026 roku,
  • 5 zł/kg w kolejnych latach.

Przedsiębiorcy zgłaszają prośby o obniżenie stawek w pierwszym roku do 0,01 zł/kg i uzależnienie ich od typu odpadów w przyszłości, np. od 2027 roku:

  • 0,30 zł/kg dla szklanych butelek,
  • 1,40 zł/kg dla puszek,
  • 2,70 zł/kg dla tworzyw.

Przedsiębiorcy w Polsce obawiają się, że ze względu na czynniki niezależne od nich, mogą mieć trudności z osiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu odpadów z opakowań oraz ich zbiórki. W związku z tym proszą o obniżenie podanych stawek opłat produktowych , które będą nałożone za niezrealizowanie określonych limitów. Inicjatywa ta ma na celu złagodzenie skutków wprowadzenia ustawy kaucyjnej, która wymaga od przedsiębiorców spełnienia minimalnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych na poziomie 77 procent od stycznia 2025 roku.

Warto zauważyć, że przedsiębiorcy nie tylko borykają się z problemami związanymi z wywiązaniem się z obowiązków wprowadzonych przez ustawę kaucyjną, ale także z terminem jej wejścia w życie. Ustawa dała im niewiele czasu na przygotowanie się do zmian. Przedsiębiorcy będą próbowali przekonać rząd do wydłużenia tego okresu, choć może to być trudne ze względu na unijne przepisy.

Czytaj również:  System depozytowy musi dawać równe szanse producentom opakowań

Istnieje również problem związany z wymogiem zawartości surowca wtórnego w butelkach z tworzyw sztucznych. Jednym z kluczowych aspektów jest wymóg zawartości surowca wtórnego w butelkach z tworzyw sztucznych. Od 2025 roku każda nowa butelka powinna zawierać co najmniej jedną czwartą surowca wtórnego, co tworzy istotne wyzwania technologiczne i organizacyjne. Przedsiębiorcy wskazują na trudności w dostępie do odpowiedniej jakości surowców umożliwiających kontakt z żywnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *