Recykl odpady opony zakład Chełm

Recykl rozpoczyna współpracę z Zeppelin Systems

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa Recykl rozpoczęła współpracę z Zeppelin Systems – międzynarodową grupą przemysłową o rocznych przychodach w wys. 3,7 mld EUR i zatrudniającą 11 tys. pracowników.

Zeppelin Systems GmbH jest m.in generalnym wykonawcą linii produkcyjnych w branży recyklingu opon oraz dostawcą rozwiązań technologicznych dla producentów opon, branży polimerowej, chemicznej i spożywczej. W ostatnich latach Zeppelin Systems wykonała szeroko zakrojone prace rozwojowe w dziedzinie pirolizy zużytych opon, a także była zaangażowana w rozwój innych procesów i metod recyklingu gumy i tworzyw sztucznych.

Podjęcie współpracy z koncernem Zeppelin to krok milowy w rozwoju Grupy Recykl – powiedział Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A. – Spodziewamy się uzyskania istotnych efektów synergii w zakresie wykorzystania doświadczeń i potencjału partnera w rozwoju oraz komercjalizacji opracowanych przez nas technologii w zakładzie w Chełmie, zwłaszcza produkcji dodatków SMAPOL wykorzystywanych w budownictwie drogowym. Zeppelin Systems będzie pozyskiwał klientów z branży recyklingu, w tym recyklingu zużytych opon, zainteresowanych budową zakładów produkujących dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych na technologii naszej spółki zależnej.

Drugim strategicznym obszarem współpracy będzie rozwój i komercjalizacja, opracowanej przez Grupę Recykl technologii dewulkanizacji opon, w wyniku której powstaje regenerat oraz puder gumowy wykorzystywany m.in. w procesie produkcji nowych opon. Trzecim – wspólne, dalsze doskonalenie technologii sortowania i separacji opon. To istotne dla poprawy parametrów granulatów, pudrów i regeneratów gumowych, tym samym dla możliwości poszerzania skali ich wykorzystywania do produkcji nowych opon.

Strony zamierzają także współpracować w celu sprostania rosnącym wyzwaniom rynkowym w zakresie zwiększonej produkcji asfaltów modyfikowanych z wykorzystaniem dodatków w postaci pudrów gumowych, zamiast stosowanych dotychczas polimerów.

Kooperacja z Zeppelin Systems to szansa dla nas na dalszą skalowalność biznesu, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Pozycja lidera rynku w krajach CEE i systematyczny wzrost Grupy, także w obszarze R&D skutkuje zainteresowaniem współpracą z naszą firmą przez inne koncerny międzynarodowe. Nie wykluczamy kolejnych partnerstw opartych o wzajemnie oczekiwane synergie – podsumował Maciej Jasiewicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *