laboratorium Politechniki Gdanskiej
Fot. mat. prasowe

Na Politechnice Gdańskiej ruszyło nowe laboratorium za 4,5 mln zł

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej ma nowe laboratorium z unikatową aparaturą badawczą za 4,5 mln zł.

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uruchomione zostało Laboratorium Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas wyposażone w urządzenia analityczne, które stwarzają nowe możliwości identyfikacyjne oraz pozwalają na uzyskanie unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków. Sprzęt może mieć zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych i spożywczych, badaniach metabolizmu substancji psychoaktywnych, czy typowaniu biomarkerów chorób i stanów zapalnych. Aparatura została zakupiona z grantu pozyskanego przez śp. prof. Jacka Namieśnika.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w latach 2016-2019 jeszcze za życia złożył wniosek o grant aparaturowy, który został właśnie zrealizowany w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym PG. Za pozyskane 4,5 mln zł zakupiony został dwuwymiarowy chromatograf cieczowy ze spektrometrem ruchliwości jonów z kwadrupolem połączonym z analizatorem czasu przelotu – Two-Dimensional Liquid Chromatography coupled with Ion Mobility Quadrupole Time-of-Flight (LC×LC-IMS-QTOF). Dzięki zakupionej aparaturze, możliwe będzie uzyskanie nowych, dodatkowych informacji o próbkach.

System umożliwia m.in. osiągnięcie rozdzielenia chromatograficznego badanej próbki, dzięki zastosowaniu dwóch pomp oraz możliwości precyzyjnego „wycinania” rozdzielonych substancji w pierwszym wymiarze i przenoszenia ich na drugi wymiar, przykładowo w celu sprawdzenia czystości substancji. Zastosowanie spektrometru ruchliwości jonów umożliwia uzyskanie takich danych jak czas dryfu poszczególnych jonów oraz tzw. CCS (collision cross section), co można tłumaczyć jako powierzchnię przekroju przez cząsteczkę. Te dwie specyficzne wartości będzie można uzyskać za pomocą instrumentu o takich parametrach po raz pierwszy w Polsce, co stwarza ogromne możliwości identyfikacyjne oraz dostarcza unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków – tłumaczy dr inż. Paweł Kubica z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym PG. ­

Nowa aparatura znajdzie zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych (w przypadku, gdy tylko jedna z cząsteczek (enancjomerów) posiada właściwości terapeutyczne, a druga jest zbędna lub wywołuje niepożądane skutki) oraz żywnościowych. W nowym laboratorium możliwe będzie m.in. uzyskanie pełnej informacji o cukrach wchodzących w skład produktów żywnościowych i farmaceutycznych, a także rozróżnianie związków, takich jak kwasy tłuszczowe czy mono-, di- i trisacharydy. Co więcej, aparatura znajdzie zastosowanie przy badaniu szlaku metabolicznego substancji psychoaktywnych w próbkach biologicznych oraz przy oznaczaniu dużej liczby związków o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych i typowaniu biomarkerów chorób lub stanów zapalnych w materiale o charakterze biologicznym (mocz, krew, ślina, tkanki).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *